Tabló idézetek

Tabló idézetek
Tabló idézetek

Tabló idézetekIdézetek lapja

Ami fél, azt el ne fogadd,
Egészet akarj és egészet adj!”
(Ady)

Idézetek lapja

„Úgy élj a jelenben, hogy
megbánás nélkül
gondolhass a múltra.”
(Ady)

Idézetek lapja

„Mi mindig,
mindenrõl elkésünk.
Késõ az álmunk,
a sikerünk
szívünk, nyugalmunk, ölelésünk
Mi mindig mindenrõl elkésünk.”
(Ady)

Idézetek lapja

„Bár zord a harc,
megéri a világ
Ha az ember
az marad, ami volt;
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.”
(Ady)

Idézetek lapja

„A szárny megnõtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”
(Ady)

Idézetek lapja

„Nem kívánom senkitõl,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitõl,
hogy mindig ember legyen.”
( Ady)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltetõ eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nõttön nõ tiszta fénye,
Amint idõben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
(Arany János)

Idézetek lapja

„Nemes önbizalom, de ne az  önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
(Arany János)

Idézetek lapja

„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot…”
(Arany János)

Idézetek lapja

„Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben.”
(Arany János)
„Mindenik embernek
a lelkében dal van
És a saját lelkét
hallja minden dalban
És akinek a lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek”

(Babits Mihály)

Idézetek lapja

Tabló idézetekHolnappal ne törõdj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idõ hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.”
(Berzsenyi Dániel)

Idézetek lapja

„Életünk termése szolgálja hazánk dicsõségét!
Mi vagyunk azaranyló, hullámzó búzatábla,
mi vagyunk az eljövendõ ország magvetése.
S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak,
amelyet betölt nemzetünk dicsõsége.”
(Meditáció a 72. zsoltárhoz)

Idézetek lapja

„Vigyázz nagyon, hogy ember maradj
holnapra törve a mából,
és túl  ne lobbanj
holnapután
a tegnapi
lángolástól”
(Boór András)

Idézetek lapja

„Senkinek sem kötelessége
Hogy nagy ember legyen
Már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni.”
(Alfred Capus)

Idézetek lapja

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármiáron el kell  érnünk.”
(Curie)

Idézetek lapja

„Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy, S az emlék megmarad.”
(Leonard Da Ung)

Idézetek lapja

„A boldogsághoz semmi sem
szükségesebb,
mint, hogy
életünk egy meghatározott
célja legyen”
(Eötvös József)

Idézetek lapja

„Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja  találni minden ember”
(Eötvös József)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Az élet, a munka tárt karokkal vár
Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll.”
(Fagyejev)

Idézetek lapja

„Ne csüggedj,
hisz ifjú vagy,
S minden elérhetõ,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erõ …
(Goethe)

Idézetek lapja

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
fõként ne gyûlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”
(Goethe)

Idézetek lapja

„… Élni való minden élet,
Csak magadnak hû maradj
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.”
(Goethe)

Idézetek lapja

„Emberi törvény kibirni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák.”
(Hemingway)

Idézetek lapja

„Régi harcok, régi kopott könyvek
Derû, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, suhannak az évek
Búcsút intünk fájó diákévek.”
(Hemingway)

Idézetek lapja

„Régi harcok,
régi kopott könyvek.
Mosoly, derû
néha fájó könnyek.
Múlik minden,
rohannak az évek.
Búcsút intünk
múló diákévek.”
(Hemingway)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Minden nap megszûnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
(Herakleitosz)

Idézetek lapja

„Ne légy ma ez
holnap emez
s jövõre ismét
mást szemezz.
Érc légy mely
mindig egy marad
ne törmelék – dirib – darab.
(Ibsen)

Idézetek lapja

„Ám, úgy kell lennie:
A végtelen felé halad az út,
Amely a végtelenbõl érkezik.”
(Illyés Gyula)

Idézetek lapja

„Az igaz ember hitét, meggyõzõdéseit
nagy katasztrófák sem képesek
sarkaiból kifordítani.”
(Jókai Mór)

Idézetek lapja

„Én mondom
Még nem nagy az ember
De képzeli, hát szertelen
Kísérje két szülõje szemmel
a szellem és a szerelem.
(József Attila)

Idézetek lapja

„Igazi lelkünket akárcsak az
ünneplõ
ruhánkat
gondosan õrizzük meg,
hogy tiszta legyen az ünnepekre.”
(József Attila)

Idézetek lapja

„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fûszálon pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”
(József Attila)

Idézetek lapja

„Én mondom: Még namnagy az ember
De képzeli hát szertelen
Kísérje két szülõje szemmel:
A szellem és a szerelem.”
(József Attila)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk a szépet, jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”
(Juhász Gyula)

Idézetek lapja

„Mennyi szín és furcsaság
és élet mindez és mennyi
emlék és mennyi remény”
(Karinthy)

Idézetek lapja

„Ha az egész órát
úgy betöltöd,
hogy benne érték
hatvan percnyi van
minden kincsének
bírod ezt a földet,
S ami még több,
ember vagy, fiam”
(Kipling)

Idézetek lapja

„Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.”
(Kodály Zoltán)

Idézetek lapja

„…õrizd az embert magadban,
hogy jogod legyen a szóhoz,
hogy súlya lehessen a szavaidnak,
hogy méltó maradj a munkához….”
(Kósa Ferenc)

Idézetek lapja

„Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újra kezdeni”
(Kossuth)

Idézetek lapja

„A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
(Kossuth)

Idézetek lapja

„… nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az elsõ ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
leltük fel az egész világot”
(Kölcsey)

Idézetek lapjaIdézetek tablóra„20 éves lesz lassan
már a gyermek,
álmainak fénye
szakadt már,
De hiszi még, hogy
új álmai  lesznek
s álmaiért újra
síkra száll.”
(John Lennon)

Idézetek lapja

„Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erõnk szerint
A legnemesebbekért”
(Madách)

Idézetek lapja

„Jegyezd meg jól,
de ne csüggedj soha,
remény, csalódás,
küzdelem, bukás,
sírig tartó nagy
versenyfutás.
Keresni mindig a jót,
a szépet,
s meg nem találni, –
ez az élet.”
(Madách)

Idézetek lapja

„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, – ez az élet.”
(Madách)

Idézetek lapja

„Karod erõs – szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív.”
(Madách Imre)

Idézetek lapja

„Szabadon bûn és erény közt
Választani mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme
Tégy bátran hát … ”
(Madách Imre)

Idézetek lapja

Tablóhoz idézetek„A világi méltóság,
aranyfüst és játékpénz,
de az emberi méltóság valóság,
színarany
miért játszol hamis pénzért, mikor
Isten
megtömte zsebed színarannyal?”
(Márai Sándor)

Idézetek lapja

„Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.”
(Márai Sándor)

Idézetek lapja

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted.”
(Marcus Aurelius)

Idézetek lapja

„Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derû,
Minden nap kezdõdik valami
valami nagyszerû,
valami gyönyörû.”
(Nagy László)

Idézetek lapja

„Megcélozni a  legszebb álmot
Komolyan venni a világot
Mindig szeretni és remélni
Úgy érdemes a földön élni”
(Papp Lajos)

Idézetek lapja

„Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív
és sok, sok szeretet.”
(Pázmány Péter)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Bármily erõvel, bármily áldozattal
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél,
És tartósabb is, kell akarnotok.”
(Petõfi Sándor)

Idézetek lapja

„Haza és szabadság,
Ez a két szó, melyet
Elõször tanuljon
Dajkától a gyermek”
(Petõfi Sándor)

Idézetek lapja

„Légy tölgyfa, mit a fergeteg
ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti”
(Petõfi Sándor)

Idézetek lapja

„Az elszakadás áll elõttünk,
Világi lárma csalogat,
Az útra néz mindenki köztünk,
Kigyúl az ifjú gondolat.”
(Puskin)

Idézetek lapja

„Ember vigyázz, figyeld meg jól  világod,
ez volt a múlt, emez a vad jelen. – …
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen”
(Radnóti Miklós)

Idézetek lapja

„Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!”
(Reviczky Gyula)

Idézetek lapja

„Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan”
(Saint-Exupéry)

Idézetek lapja

„…Mindenek fölött
Légy hû magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
Isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd!”
(Shakespere: Hamlet)

Idézetek lapja

Tablóra idézetek„Hinni a szépet, lehetetlent,
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell hát bízni halálig.”
(Szabó Lõrinc)

Idézetek lapja

„Hinni a szépet, lehetetlent,
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell hát bízni halálig.”
(Szabó Lõrinc)

Idézetek lapja

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”
(Szabó Pál)

Idézetek lapja

„Most valóra válik minden , ami szép,
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll”
(Szabó Pál)

Idézetek lapja

„Az ember csak annyit ér,  amennyi
hasznot hajt embertársainak,  hazájának
s ezáltal az egész emberiségnek”
(Széchenyi István)

Idézetek lapja

„A lehetetlent is
Szabad  lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni.”
(Szép Ernő)

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok?
Csak annyit érek, amennyit vállalok,
Mert szívemben a jövõt hordozom,
és alkuba már nem bocsátkozom!”
(Tamási László)

Idézetek lapja
Tabló idézetek

„Elõre, föl, miénk az élet,
A széles földnek kerekén
Szemünkben csillog az igéret
És bennünk ring a jó remény!”
(Tóth Árpád)

Idézetek lapja

„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”
(Tóth Árpád)

Idézetek lapja

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
Egy tekintetük  elhitesse véled
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned.”
(Váci Mihály)

Idézetek lapja

„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell.”
(Váci Mihály)

Idézetek lapja

Tablóra feliratok,  idézetek„Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress.”
(Vörösmarty Mihály)

Idézetek lapja

„Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egy egész világ nem a birtokunk,
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.”
(Vörösmarty Mihály)

Idézetek lapja

„20 éves lesz lassan  már a gyermek,
álmainak fénye veszett már,
de hiszi még, hogy  új álmai  lesznek
és álmaiért újra harcba  száll.”
(Neil Young)

Idézetek lapja

„Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak elõre nézz!”

Idézetek lapja

„Induljunk vígan és remélve,
A boldog szép jövõ elébe
Miénk a föld a nap alatt,
Míg szívünk bátor és szabad”

Idézetek lapja

„Ha kilépsz az életbe,
Élj sok boldog évet,
Szeress te is úgy bennünket
Mint ahogy mi téged.”

Idézetek lapja

„Kísérjen az öröm
Kerüljön a bánat
Siker koronázza
További munkádat.”

Tabló idézetek, Idézetek lapja
Tabló idézetek

„Nem csend! Csak Fáradság
Szerezheti meg szívednek
Nyugalmát , használni akarok
Ez emberi hivatásunk.”

Idézetek lapja

„Elmúló mind, ami csillog a fényben
Halhatatlan mind, mi ég a szívben”

Idézetek lapja

„Tiszteld az embert
Szeresd a szépet
Tanulj küzdeni
Mert ez az élet”

Idézetek lapja

Tabló idézetek„Bármerre vezessen sorsod
légy mindig szerencsés és boldog”

Idézetek lapja

„Minden nehéz  utat
Legyõz az akarat”

Idézetek lapja

„Folytasd dolgod, képezd magad,
Komolyan vedd minden nap terhét
Szerencse aztán jön majd magától
Nyer bõ okulást tapasztalásból”

Idézetek lapja

„Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
Õrizd emléküket igaz szeretettel.”

Idézetek lapja

„Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak elõre nézz!”

Idézetek lapja

Tabló idézetekIdézetek listája: