Szilveszteri idézetek

Szilveszteri idézetek
Szilveszteri idézetek

Szilveszteri idézetekB orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!


Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped! 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Köszöntelek téged kedves újesztendő!
Az Úr áldása legyen véled, kettőezer-tizenkettő.
Új évedben legyen gazdagság, béke,
Töltse meg a szíveket, a szeretet erénye.

Idézetek lapja

Szilveszter alkalmából az jutott eszembe,
Mi lenne, ha neked is jönne egy kis szerencse?
Búcsúztassuk együtt az ó esztendőt,
S ünnepeljük együtt a sok jót, a jövőt.

Idézetek lapja

Megcélozni a legszebb álmot, 
Kinevetni a világot, gyűjteni a barátságot, 
Mindig szeretni és remélni, 
Igy érdemes a Földön élni! B.Ú.É.K.!

 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!
Idézetek lapja
 
Durran a pezsgő, koccan a pohár,
Az adrenalin szintem a tetőfokára hág. 
Robban a petárda,repül a konfetti is
Nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK Én is. 
Robban a petárda,szól a trombita 
Fekve hány ma a világ apraja nagyja.
Pezseg a szívem,és 1 nagyot kiáltok 
Boldog Új Évet Kívánok!


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 
Eljött az évben az utolsó napod, 
A jókívánságomat sms-ben kapod, 
Kívánok én neked Boldog új évet,
Sikerekben gazdag örömteli szépet!
 BUÉK!
 

Idézetek lapja

Ha nem jön álom a szemedre,

Igyál meg még egy pezsgőt a nevembe.

Ez felvidít majd és elrepít,
De ha marad még, 
hagyjál kicsit 🙂
B.Ú.É.K
Idézetek lapja
Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. 
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, 
Búját-baját felejtsük el örökre. 
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, 
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. 
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, 
Áldja meg két szent kezével családunk.
Idézetek lapja
 
Bort, búzát, békességet, 
Sötétségben fényességet! 
Új esztendő újat hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt, az maradjon,- 
Ki elindult, az haladjon.


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 
Ha ma éjjel éjfélt üt az óra 
Készülj fel az évfordulóra.
Vedd elő szívedből ki ma nem lehet veled 
És gondolj két emberre ki téged nagyon szeret.
Így köszöntsd az új évet,
Felejtsd el a rossz emléket. 
S bizz,hogy jövőre együtt búcsúztatjuk el az óévet. 
Boldog Új Évet.
Idézetek lapja
 
Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, 
Fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. 
Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven
A patikát felejtsük el ez új esztendőben. 
Adjon az Isten bő termést aratást
Nyakigérő sarjut, hogy bosszantsa a kaszást
Adjon az Isten sok fát a kályhába
Házi békességet a meleg szobába
.. B.Ú.É.K.. 
Idézetek lapja
Eljött hát az ó év utolsó napja, 
Vedel is a város apraja nagyja, 
Koccintunk hát mi is az egészségetekre, 
Teljesüljenek álmaitok a jövö esztendőben! 
BUÉK !!!!!!!! 
Idézetek lapja
Tikk-takkolva jár az óra, pergeti a perceket
Mutatója nesztelenül, éjfél felé lépeget.
Útra készen áll az óév, vállra vette batyuját,
Szolgálatát hamarosan újesztendő veszi át!”


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, 
Fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. 
Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven
A patikát felejtsük el ez új esztendőben. 
Adjon az Isten bő termést aratást
Nyakigérő sarjut, hogy bosszantsa a kaszást
Adjon az Isten sok fát a kályhába
Házi békességet a meleg szobába
.. B.Ú.É.K..  
Idézetek lapja
 

Ünnepeljük meg azt, hogy egészségben élünk,
Ünnepeljük meg, hogy van akit szeressünk.
Gondoljuk végig ezt a régi évet,
Jövőre kívánjunk minden jót és szépet!

Idézetek lapja

Angyal szál az égből, ruhája hófehér 
Csillagokon lépdel, míg a földre le ér. 
Jobbjában az új év, még fátyol borítja, 
De az ó esztendőnek készen már a sírja. 
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat, 
Hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat. 
Hozz reánk örömet, áldást, békességet, 
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

„Ember! Világ! Boldog új évet! 
Te Új Világ, jóra törekvő, bár te lennél az a régvárt, békét hozó, csodás esztendő, mely az Idők méhében érik talán már évmilliók óta… s most a mi Századunk tüzében, most válik nagy… igaz valóra… Boldog új évet, emberek!”
Idézetek lapja
 
Lágy esőben, Tömör ködben,
holt részegen mély gödörben,
Szilveszternek nehéz napján
Négykézláb az árok partján,
Átölelem a világot,
s boldog Újévet kívánok!!!!
Idézetek lapja
 
Ballag már az esztendő, vissza-vissza nézve,
nyomában az öccse jő vígan fütyörészve. 
Beéri az öreget s , legényesen leveszi válláról a terhet,
pedig még csak gyermek. 
Lépegetnek szótlanul,
 s mikor éjfél eljő férfiasan kezet fog múlttal a jövendő! BÚÉK!!


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 
Hamarosan vége ennek az évnek, 
remélem szebb lesz jövőre az élet! 
Eltelt 365 nap és sok-sok óra, 
ma senki nem térhet nyugovóra. 
Hiszen búcsúztatni kell ezt az évet, 
az emberek torkából felcsendül az ének. 
Durrannak a pezsgők, és itt van éjfél, 
pár perc és az új esztendőbe léptél. 
Szerpentin szalag díszíti a házat, 
a finom ételek megtöltik a tálat. 
Pontosan éjfélkor egy nagyot kiáltok. 
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!!! 
Idézetek lapja

 

Hópihécske száll az égen, 
Kis csengettyű szolal szépen. 
Az angyalok ma táncra kelnek,
Gyertyafényben énekelnek, 
Mosolyogva mondják nektek: 
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET! 
Idézetek lapja
 
Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, 
Mert a mai buliban a Jézuska az úr. 
Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, 
Legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Éjfélkor millió sok pezsgődugó pukkan,
Petárda is szép számban: milliónyi robban.
Poharainkat egymással összekoccintjuk
És mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

 
„Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: 
Higgy, remélj, szeress. 
Hozzon az új év örömből végtelent, 
Szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!”
Kéményseprő nem vagyok,
Malacom se nincsen,
Ez a kedves gondolat
Csupán minden kincsem,
Melyet most küldök Neked
Tiszta szívből bőven,
Te legyél a legboldogabb
Az Új Esztendőben!!


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 
Itt állunk az újesztendő piros hajnalánál,
Vajon együtt leszünk még az alkonyatnál?
Ebben az újévben merre vezet életünknek útja,
Tövisek közt, vagy virágok közt, csak az Isten tudja.
Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,
Őrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsiny fészket!
Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt,
Adjon Isten mindnyájunknak boldog újesztendőt!”
Idézetek lapja
 
Egy angyalt küldök néked, 
Tegye szebbé életed, 
Tegyen pénzt a zsebedbe, 
Vigyen boldogságot a szívedbe, 
Vegyenek körül barátok, 
Boldog Új Évet Kívánok! 
Idézetek lapja
 
Eljött hát az idő, nagy levegőt veszek,
 mindenkire vonatkozó bejelentést teszek. 
Ma van az évnek az utolsó napja 
hagyományból lesz ma mindenki bebaszva. 
Szép az a szokás mit jövőre hagyok, 
Boldog Új Évet kívánok míg magamnál vagyok.


 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja
 
Bár az évnek még nincsen vége, 
Lehet, hogy négykézláb érünk a végére, 
De addig míg stabilan állunk: 
Boldog Új Évet Kívánunk!!!
Idézetek lapja
 

 

Igaz, hogy még nincs itt az év vége,
De én lehet, hogy négykézláb érek a végére.
Ezért hát, míg stabilan állok,
Boldog Új Évet Kívánok!
Idézetek lapja
 
 
Itt van a szilveszter vége az évnek,
Kell a zsíros kocsonya, vörösbor a bélnek.
Hopp, ott egy kismalac, rálép egy kekszre,
Vegyél rá valakit az orális sexre.!!
B.Ú.É.K
 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Bal lábad a Karácsony, jobb lábad a Szilveszter. Jöhetnék a két ünnep között?

Idézetek lapja

Én ma már nem teszek-veszek egész nap csak sokat eszek egy kismalaccal piálok, boldog Új ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

Langy esőben, tömör ködben, hót részegen mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog újévet kívánok!

Idézetek lapja

A szerencse banknál a 2013-as számú számládra átutaltam 365 nap szerencsét, egészséget, és jókedvet. Minden jót az elköltéséhez! Boldog újévet!

Idézetek lapja

Bő bort, bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B.U.É.K.

Idézetek lapja

Egy angyalt küldök néked, tegye szebbé életed, Tegyen pénzt a zsebedbe, Vigyen boldogságot a szívedbe, Vegyenek körül barátok, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

És az év végén, mikor 365 óvszert elhasználtunk, majd beolvasztottuk és autóabroncsot formáztunk belőle, boldogan ráírhatjuk, hogy GOOD YEAR! BÚÉK!

Idézetek lapja

Szilveszteri idézetek

 

Itt az újév, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Múlik a nap múlik az év, ami rossz volt elmúlt rég. Holnap egy új évre ébredsz, ehhez kívánok nagyon sok szépet! B.U.É.K.

 

Újév alkalmából köszöntelek téged, Ne feledd, hogy jövőre is találkozok véled! 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Üres a hordó, repül a korsó, mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !!!!!!!

 

Idézetek lapja

Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldöm hozzád az én angyalom. Egy pillanatra kérlek, figyelj rá mert a nevemben Boldog Új évet kíván!

Idézetek lapja

Tegnapelőtt tuska december 30, Tegnap tuska december 31 Matuska Szilveszter.

Idézetek lapja

Újév hajnalán megsúgom én néked, nem lesz túl boldog az új éved! Jönnek szépen, sorban a bajok s a gondok, de bízzunk benne Te ügyes vagy és megoldod!

Szilveszteri idézetek

 

Idézetek lapja

Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.

Idézetek lapja

 

Erdő szélén ezüstfenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

Ma van az év utolsó napja, a hírt mindenki sms- ben kapja. Kopogtat az újév, már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre, jóra. Boldog újévet! 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Gondolj az elmúlt 12 hónapra, minden gondod múljon el holnapra. Nemsokára vége lesz az évnek SMS- ben kívánok BOLDOG ÚJ ÉVET néked!

Idézetek lapja

Újévi kismalac farka lógjon szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba! Durranjon a pezsgő szóljon hát az ének. Ilyen Boldog újévet kívánok én néked!

Idézetek lapja

 

Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az újévre.

Idézetek lapja

 

Az újévben legyen részed minden szépben, szexben 7-szer minden héten, de légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd az óévet! BÚÉK!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Elmúlik az ó-év, beköszönt egy újabb, szívünkben ismét új remények gyúlnak. Teljesüljön vágyunk, legyen minden még szebb, kívánunk nektek egy boldogabb évet. B.Ú.É.K !

Idézetek lapja

Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak, a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak, akik szeretnek téged!

Idézetek lapja

 

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked! 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradjanak nálad! B.U.É.K.

 

Idézetek lapja

Az újévre mit kívánjak neked? Legyen egy jó asszonykád, 3 szép gyereked, az istállóban hat borjas tehened. Kívánok, tejet, vajat, fejedre több hajat, izmos, kockahasat. De amit szívből kívánok, legyen jobb szagod, télen, mint nyáron. BÚÉK!

Idézetek lapja

Bár az évnek még nincsen vége, lehet, hogy négykézláb érünk a végére, de addig, míg stabilan állunk: Boldog Új Évet Kívánunk!

Idézetek lapja

 

Csillagszóró csillogása, pezsgős üveg durranása keltse fel szívedben a boldogságot, az én szívem már felébredt, küldöm is az SMS-t!. Boldog Új Évet Kívánok Sok Szeretettel.

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Elsején, mikor kialszanak a fények, a detoxban akkor kezdődik az élet, komás tekintetek, a fejek kékek, kívánok most neked Boldog újévet!

Idézetek lapja

 

Ennek az évnek még nincs vége, lehet hogy négy kézláb ér véget, míg stabilan állok boldog új évet kívánok!

Idézetek lapja

 

Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót, az újesztendőbe!

Idézetek lapja

 

Kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet és 31536000 másodperc szexet! B.U.É.K.Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Ma be fogsz rúgni, mint a szamár holnap olyan leszel, mint a lajhár, sarokba csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! BÚÉK!

Idézetek lapja

 

Szilveszterkor azt kívánom, váljon valóra álmod, szívedet hatja át a szeretet, fejedet a pezsgő ereje. BÚÉK!

Idézetek lapja

A jövő évben legyen részed minden szépben, szexben hétszer minden héten, de légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd a múlt évet. Kívánok neked Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

 

Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal szépen. Az angyalok ma táncra kelnek, gyertyafényben énekelnek, mosolyogva mondják nektek: BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Szilveszteri idézetek

 

Idézetek lapja

Az év utolsó napján, ha leszáll az éj szívünk egyet dobban valami véget ér. Ahogy búcsúzunk úgy köszöntünk is egyben, mindenkire áldás szálljon az újesztendőben.

Idézetek lapja

 

Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, Koccintunk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BÚÉK !

Idézetek lapja

Részeg vagyok, mint az állat, telehánytam már a kádat. De a pezsgőpukkanásra felállok, s neked Boldog Új Évet Kívánok!

 

Idézetek lapja

A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóság és a szeretet, s ez tartson ki, ameddig lehet! Boldog Újévet!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Disznó sivít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan, róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben, Több rímet ide nem vágok, Boldog új évet kívánok!

Idézetek lapja

 

Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved.

Idézetek lapja

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!

Idézetek lapja

 

Autocross és terepgumi, angyalkákon tanga bugyi, balra kanyar, szemben árok, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Élt egyszer egy kis malacka, kurta farkú, huncut fajta, szilveszterkor jól becsípet, semmire sem hederített, én bezzeg gondolok rátok, mielőtt bepiálok. Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

 

Lágy esőben, tömör ködben, hót részegen, mély gödörben, szilveszter nehéz napján, négykézláb az árokpartján, átölelem a világot, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

Képeslapra nem volt időm, hozzád mennék, de nincs cipőm. Szánkón csúsznék, ha hó esne, de maradjunk az SMS-be B.U.É.K.Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Adjon az Isten minden jót ez újesztendőben, fehér kenyér dagadjon nyárfa tekenőben. Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven a patikát felejtsük el ez újesztendőben. Adjon az Isten bő termést aratást…, nyakig érő sarjút, hogy bosszantsa a kaszást.. Adjon az Isten sok fát a kályhába… házi békességet a meleg szobába.. B.Ú.É.K.

Idézetek lapja

Eldöcögött már az ó-év szekere, Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, Búját-baját felejtsük el örökre. Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, Áldja meg két szent kezével családunk.

Idézetek lapja

 

Jó berúgtam nagyot hányok… Boldog újévet kívánok!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Járd a vadászösvényt serényen, fegyvered és farkad használd keményen! Puskád hegyét tedd sok nemes vadba, és még vagy 50 évig ne kelljen VIAGRA! BÚÉK!

 

Idézetek lapja

Eljött a nap, mely lezár egy évet, a jövőtök rejtsen sok boldogságot, és szépet! Álmotok s vágyatok valóra váljon, MINDENKIRE BOLDOG ÚJ ESZTENDŐ VÁRJON!

Idézetek lapja

Örömöd sok legyen. Bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, én így kívánok nektek boldog újévet!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Utolsó napján ennek az évnek a szerencse malackák újból útra kélnek.
Azt kívánom Neked, hogyha arra járnak, térjenek be Hozzád, és maradjanak Nálad! BUÉK!

Idézetek lapja

 

Borongós napok tűnjetek tova,
Okkal szomorú ne legyél soha!
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő,
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

Évek ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok!
Elfusson most az óévnek malac a,
Többé ne legyen senkinek panasza!

Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe!
Vágyaid sorra valóra váljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan élj, ne legyél ostoba!
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Adjon az Isten bort, barackot, kurta farkú malacot, szekerünknek kereket, az Ú Évnek keretet! Had ihassunk, had ehessünk az ÚJ ÉVBEN eleget! BÚÉK!

Idézetek lapja

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!!! 

Idézetek lapja

 

Lágy esőben, tömör ködben, Holt részegen, mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, Négykézláb az árok partján, Átölelem a világot. B.Ú.É.K.

Idézetek lapja

Kívánok Nektek 12 hónap egészséget, 52 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet! B.Ú.É.K.!

Idézetek lapja

 

Elfogyott a pezsgő, Elhalkult a trombita. Hidd, hogy ez az év lesz éveid legjobbika! Dolgozz, szeress és keresd a szépet! Adjon a Jóisten Boldog Új Évet!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Itt van a szilveszter vége az évnek, kell a zsíros kocsonya, vörösbor a bélnek. Hopp, ott egy kismalac, rálép egy kekszre, Vegyél rá valakit az orális sexre.!! BUÉK!

 

Idézetek lapja

Szilveszterkor ha majd éjfélt üt az óra, gondolj kérlek ram is egy pillanatra. Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek, boldog új évet kívánok Neked!

Idézetek lapja

Itt az új év, újat hozzon! Régi jótól meg ne fosszon! De ha több jót nem is adhat, vigye el a régi rosszat! B.U.É.K.

Idézetek lapja

 

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteidet kísérje szeretet! Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!

Idézetek lapja

Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, sok-sok jót az új esztendőbe!

Idézetek lapja


Részeg vagyok, bezabáltam. Rosszul lettem, ki is hánytam. De mielőtt újra hányok: Boldog új évet kívánok!

Idézetek lapja

Disznó visít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Róka család a vécében, Lagzi Lajcsi a tévében. Több rímet ide nem írok, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

 

Gondjaid kerüljenek, asztalaid terüljenek! Tárcáid ne ürüljenek, fürtjeid ne őszüljenek! Barátaid szeressenek, jótündérek kövessenek! B.U.É.K.

Idézetek lapja

Múlik a nap, s múlik az év. Ami rossz volt, elmúlt már rég. Holnap egy új évre ébredsz, s ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet!Szilveszteri idézetek

 

Idézetek lapja

Ha a Jó Isten ma éjjel letekint az égből: tudni fogja, ma mit kérnék szívből. Áldást, Békét, Boldogságot annak, kik szívemhez mindig közel vannak. BÚÉK!

Idézetek lapja

Örömöd sok legyen, Bánatod semmi, Segítsen az Isten boldognak lenni! Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, Én így kívánok Neked Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

 

A jövő évben legyen részed minden szépben, szexben hétszer minden héten! De légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd a múlt évet! BÚÉK!!!

Idézetek lapja

A szilveszteri kismalac puszilja az orrodat, és hozzon az új esztendőben szerencsét sokat! B.Ú.É.K.

Idézetek lapja

 

Eljött az évben az utolsó napod, a jókívánságomat sms-ben kapod, kívánok én neked Boldog új évet, sikerekben gazdag örömteli szépet! BÚÉK!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Ha a seggedet konfetti borítja, ha a farkadon citromszelet lóg és ha a zacskódon sült zsír csorog, akkor berúgtál és az újévi malacot dugod! B.U.É.K!

Idézetek lapja

 

Üres a hordó, repül a korsó mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !

Idézetek lapja

 

Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot,ha bármi bánt,neki elmondhatod! Meggyógyítja szívedet,lelkedet,kívánom tegye szebbé 20..-os évedet!B.U.É.K!

Idézetek lapja

 

Bő bort bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B.U.É.K.

Idézetek lapja

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!

Idézetek lapja

 

Bundy baby berúg ma mint az állat, kicsi nyulam legyél ma vad az ágyba!Mindenkinek iszonyat sok puszika, így kíván Boldog Új Évet a Bundyka !!!

Idézetek lapja

Ma befogsz rúgni mint a szamár holnap olyan leszel mint a lajhár, sarokba csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! BUÉK!

Idézetek lapja

 

Szilveszterkor az optimista azért várja az éjfélt, hogy az új év elkezdődjön. A pesszimista pedig azért, hogy az óév elmúljon.

Idézetek lapja

Durran a petárda itt, ott, buli itt is ott is. Egy szóval: Boldog újévet!

 Szilveszteri idézetek

 

Idézetek lapja

Sok locsolót! Ja… Boldog újévet.

Idézetek lapja

Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

 

Szilveszterkor ha éjfélt üt az óra, gondolj rám is csak egy pillanatra. Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek, boldog új évet kívánok neked!

Idézetek lapja

Erdő szélén ezüst fenyő, havas ággal büszkélkedő, őz és nyuszi körbejárja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!

Idézetek lapja

Eljött hát az év vége, pezsgős üveg kézbe véve, csak sok szerencsét kívánok, majd utána tovább állok. Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

 

Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjennek be hozzád, s maradjanak nálad!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!

Idézetek lapja

 

 

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. B. U. É. K.

Idézetek lapja

Disznó sivít petárda robban, részeg feje a padlón koppan, róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben, Több rímet ide nem vágok Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

 

Ma van az év utolsó napja, a hírt mindeni SMS-ben kapja. Kopogtat az új év már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre jóra. Boldog új évet!

Idézetek lapja

Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog új évet kívánok!!!

Idézetek lapja

 

Erdő szélén ezüst fenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és Boldog új évet kívánok!!

Idézetek lapja

Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe!!!

Idézetek lapja

 

Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre.

Idézetek lapja

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

 

Üres a hordó, repül a korsó mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!!!!!!

Idézetek lapja

Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, koccintuk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BÚÉK!

Idézetek lapja

 

Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Langy esőben, tömör ködben, hót részegen mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot, Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

 

A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóség és a szeretet, s ez tartson ki ameddig lehet! Boldog Új Évet!!!

Idézetek lapja

Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak akik szeretnek téged!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Ma befogsz rúgni mint a szamár holnap olyan leszel mint a lajhár, sarokba csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! BÚÉK!

Idézetek lapja

Erdő szélén ezüstfenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

 

 

Bő bort, bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B.U.É.K.

Idézetek lapja

Kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet és 31536000 másodperc s**xet! B.U.É.K.

Idézetek lapja

 

Az újévben legyen részed minden szépben, s**xben 7szer minden héten de légy ma éjjel disznó részeg így búcsúztasd az óévet! BUÉK!

Idézetek lapja

Itt az újév, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog újévet Kívánok!

Idézetek lapja

 

Eljött hát az év vége, pezsgősüveg kézbe véve, csak sok szerencsét kívánok, majd utána tovább állok, úgy is tudtad, hogy ezt írom, de gondoltam azért megírom! B.U.É.K!

 Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradjanak nálad! B.U.É.K.

Idézetek lapja

 

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Újesztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. BUÉK

Idézetek lapja

Szilveszterkor történt: Mindenki: Roland gyere, már megy a Himnusz! Roland: Kit érdekel? Meg van mp3-ban.

Idézetek lapja

 

Ma van az év utolsó napja, a hírt mindenki sms-ben kapja. Kopogtat az új év már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre, jóra. Boldog újévet!

Idézetek lapja

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon! B.U.é.K.!

Idézetek lapja

 

Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog újévet kívánok!!

Idézetek lapja

Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

A szerencse banknál a 2012-es számú számládra átutaltam 365 nap szerencsét, egészséget, és jókedvet. Minden jót az elköltéséhez! Boldog újévet!

Idézetek lapja

Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az újesztendőbe!

Idézetek lapja

Nem tudok rímet írni, hisz nem vagyok csak egy öreg néni, de egyet mondhatok neked sok boldog új évet kívánok Neked!

Idézetek lapja

 

Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az újévre.Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Elsején, mikor kialszanak a fények, a detoxban akkor kezdődik az élet, komás tekintetek, a fejek kékek, kívánok most neked Boldog újévet!

Idézetek lapja

Üres a hordó, repül a korsó, mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

 

Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, Koccintunk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BUÉK!

Idézetek lapja

Miért éjfélkor tartják a szilvesztert? Hogy a denevérek is tudjanak jönni a buliba!

Idézetek lapja

 

Ünnepeljük az óévet, ezért nem igazán emlékszek kívántam e már Sok Boldog újévet! Ha igen bocsi és megyek tovább bulizni!

Idézetek lapja

Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog új évet Kívánok!

 

Idézetek lapja

Bújjál mellém Szilveszter. Miért? Te vagy az újév?

Idézetek lapja

Újév hajnalán megsúgom én néked, nem lesz túl boldog az új éved! Jönnek szépen, sorban a bajok s a gondok, de bízzunk benne Te ügyes vagy és megoldod!

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóság és a szeretet, s ez tartson ki ameddig lehet! Boldog újévet!

Idézetek lapja

Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak, a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak, akik szeretnek téged!

Idézetek lapja

 

Újévi kismalac farka lógjon szádba hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba! Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének. Ilyen Boldog új évet kívánok én Néked!

Idézetek lapja

Ezek Santa Claus rénszarvasai hátulról: 000000 Gyorsan küldd el őket 6 embernek, mert elkezdenek szarni és elszarják az egész …. évedet!

Idézetek lapja

 

20..-ben ezer áldás érjen, öröm és szerencse örökké kísérjen. Bú és bánat Téged elkerüljön, gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön!

Idézetek lapja

Disznó sivít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben. Több rímet ide nem vágok, boldog új évet kívánok.Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Irigykedve néz a húsvéti nyúl, mert a ma esti buliba az angyalka az úr, táncolnak a fények, legyen boldog napod és utána jó éved.

Idézetek lapja

Utolsó napján ennek az évnek szerencsemalackák ismét útra kélnek. Azt kívánom neked, hogyha arra járnak, nézzenek be hozzád, s maradjanak nálad.

Idézetek lapja

 

….-ben ezer áldás érjen, öröm és szerencse örökké kísérjen. Bú és bánat Téged elkerüljön, gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön!

Idézetek lapja

újévi kismalac farka lógjon a szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba!Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének, ilyen boldog újévet kívánok én Néked!

Idézetek lapja

 

Disznó sivít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben. Több rímet ide nem vágok, boldog újévet kívánok.

Idézetek lapja

Lágy esőben, tömör ködben, holt részegen mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árokpartján átölelem a Világot. Boldog újévet kívánok!

Idézetek lapja

 

Ha tehetném, fognám a kezedet. Őrizve követném, minden léptedet. De, mivel ezt nem lehet, küldöm, ezt az sms-t. Nem kívánok egyebet, boldog legyen életed. 20..-ben is kísérje, utadat a szeretet. Kívánok neked szerencsés éveket!

Idézetek lapja

Két szőke cica lovagoljon rajtad, miközben tíz utánad kajtat. Sör, bor folyjék a szádba, úgy öregedjél meg arannyal teli kádba’. Boldog újévet!

Idézetek lapja

 

Itt a Szilveszter vége az évnek, kell a zsíros kocsonya, és a vörösbor a bélnek. Hopp ott egy kismalac rálép egy kekszre, vegyél rá valakit az o**lis s**xre. BUÉK!

Idézetek lapja

Itt a Szilveszter itt van újra! A nagypapa a nagymamát vadul kúrja. Kefél a krampusz, a medve, a farkas, csak egy hülye van, aki most sms-t olvas! BUÉK!Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Újév hajnalán, ha a petárdák hangja lassan elcsendesül, az Ó évből mi hiányzott zárd szívedbe, várd, s beteljesül! E gondolatokkal leplek meg téged, s kívánok néked boldog újévet!

Idézetek lapja

Petárdák és pezsgők durranásán túl, mikor a csend lesz az úr. Nézz fel az égre, óh milliónyi csillag fénye. Az egyikben te is ott ragyogj, hullócsillag szórásával ne fukarkodj. Hadd kívánják egymásnak az emberek, a legszebb szót: SZERETET! BUÉK!

Idézetek lapja

 

Pezsgő durran, konfetti hullik, az Ó év hamarosan elmúlik. Jó egészség és szerencse mindig utolérjen, ami eddig rossz volt soha ne kísértsen! BUÉK!

Idézetek lapja

Durran a pezsgő, koccan a pohár, az adrenalin szintem a tetőfokára hág. Robban a petárda, repül a konfetti is nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET, KÍVÁNOK Én is.

Idézetek lapja

Robban a petárda, szól a trombita fekve hány ma a világ apraja nagyja. Pezseg a szívem,és egy nagyot kiáltok Boldog Új Évet Kívánok!

Idézetek lapja

Ma be fogsz rúgni, mint a szamár, holnap olyan leszel, mint lajhár, sarokba is csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! B.U.É.K !

Szilveszteri idézetek

 

Idézetek lapja

Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!

Idézetek lapja

Üres a hordó, repül a korsó, mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Idézetek lapja

 

Utolsó napján ennek az évnek a cigánycsemeték megint útra kélnek, azt kívánom neked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzád, s maradjanak nálad! BUÉK.

Idézetek lapja

Újévi kismalac farka lógjon szádba hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba! Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének. BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK NÉKED!Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Örömöd sok legyen, bántod semmi, segítsen a sors boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, kívánok Neked szép Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

Múlik a nap, s múlik az év, ami rossz volt, elmúlt már rég. Holnap egy újévre ébredsz, s ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet!

Idézetek lapja

 

Járd a vadászösvényt serényen, fegyvered és farkad használd keményen! Puskád hegyét tedd sok nemes vadba, és még vagy ötven évig ne kelljen v****a! BUÉK!

Idézetek lapja

Erdő szélén ezüstfenyő havas ággal büszkélkedő, őz és nyuszi körbe járja tekintetük, megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

 

Idézetek lapja

Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, Koccintunk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BUÉK !

Idézetek lapja

Eljött hát az idő, nagy levegőt veszek, mindenkire vonatkozó bejelentést teszek. Ma van az évnek az utolsó napja hagyományból lesz ma mindenki beb**zva. Szép az a szokás mit jövőre hagyok, Boldog Új Évet kívánok, míg magamnál vagyok.

Idézetek lapja

 

Eljött hát az év vége, pezsgősüveg kézbevéve, csak sok szerencsét kívánok, majd utána tovább állok, úgy is tudtad, hogy ezt írom, de gondoltam azért megírom! B.U.É.K!

Idézetek lapja

Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének. Ilyen Boldog újévet kívánok én néked! Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradjanak nálad! B.U.É.K.

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

 

Csillognak az ünnepi fények, lelassul a rohanó élet, melegszik a családi fészek.
Kívánok nektek sok szépet, sikeres, Boldog Új Évet!

Idézetek lapja

Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldtem hozzád az én angyalom.
Egy pillanatra kérlek, figyelj reá, mert a nevemben BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN.

Idézetek lapja

 

Tompul már a csillagszóró fénye, búcsúzik az Ó esztendő, jár az időgépe.
Halkan cseng a csengő, elnémul a hangja, mert itt van már a szilveszternek napja.Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja

Konfettik hullnak, mulat a Föld népe, jókedvűen akarják zárni az Ó évet.
Trombiták hangja hasítja a csendet, így köszöntik éjjel az újszülött évet.

Idézetek lapja

Kopogtat az Új esztendő, hajnal szárnyán jő el. Békét hoz és szeretetet, minden jó embernek. BÚÉK!

Idézetek lapja

 

Szilveszterkor az optimista azért várja az éjfélt, hogy az újév elkezdődjön. A pesszimista pedig azért, hogy az óév elmúljon. BÚÉK!

Idézetek lapja

Virradjon rád szép nap, Köszöntsön rád jó év, Kedves hajlékodba költözzön a jólét,
Lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom Neked az újévre! 

Szilveszteri idézetek

Idézetek lapja