Adventi köszöntések

Adventi köszöntések„Minden évben ünnepeljük advent szent időszakát, ó Istenem. Minden évben imádkozzuk a vágyódás és a várakozás gyönyörű imáját, és énekeljük a remény és az ígéret kedves énekeit.” – Karl Rahner. – Adventi idézet

„Ebben a karácsonykor, amikor Krisztus eljön, talál-e meleg szívet? Jelölje meg az advent időszakát azzal, hogy szereti és szolgálja a többieket Isten saját szeretetével és törődésével.” – Teréz anya (Kalkuttai Szent Teréz). – Adventi idézet

„Advent a par excellence reménység lelki időszaka, és ebben az időszakban az egész Egyház arra hivatott, hogy legyen reménység önmagáért és a világért.” – XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger).

„Az adventi várakozás megtanít fokozatosan élni, inkább kis darabokban, mint nagy darabokban. A várakozás arra is megtanít, hogy lassan mérjük előrehaladásunkat.” – Holly Whitcomb. – Adventi idézet

” A börtöncellában való élet jól hasonlítható az adventhez; az ember vár, remél és tesz ezt, azt vagy a többit – aminek nincs valódi következménye – az ajtó zárva van, és csak a kívül.” – Dietrich Bonhoeffer, „Levelek a börtönből”, 1943. november 21.

„A szerző, Glennon Doyle Melton azt írta: „Valahányszor kinyitjuk a szánkat és beszélünk, vagy azt mondjuk, hogy legyen világosság, vagy legyen sötétség.” – Max Lucado. – Adventi idézet

„A karácsony nem csak egy átmeneti ünnep, vagy egy szép (esemény) emléke; a karácsony több… a karácsony egy találkozás!” – Ferenc Pápa.

Adventi köszöntések„Ki a sötétből, a világosságba: a karácsony előtti idő a világosság és a kölcsönös szeretet ideje.” – Sir Kristian Goldmund Aumann: 24 nap karácsonyig: 24 karácsonyi vers.

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, aki a törvény alatt született, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt álltak, hogy mi is fogadhassuk a gyermekvállalást.” – Galata 4:4-5.

„Rohamosan közeleg a karácsony. És most, hogy Krisztus felkeltette szezonális elvárásainkat, hamarosan mindet teljesíti!” – Szent Ágoston, „51. prédikáció”. – Adventi idézet

„Az Emberfiát tehát fel kell emelni, hogy aki hisz, örök élete legyen benne.” – János 3:14.

„Örmeség és gyönyörködtetés lesz számodra, és sokan fognak örülni születésének, mert nagy lesz az Úr szemei ​​előtt.” – Lukács 1:14-15.

„Az Ige testté lett, és közöttünk telepedett le. Láttuk az ő dicsőségét, az egyszülött Fiú dicsőségét, aki az Atyától jött, telve kegyelemmel és igazsággal.” – János 1:14.

„De te, Efrata Betlehem, bár kicsi vagy Júda nemzetségei között, belőled jön ki helyettem, aki Izrael uralkodója lesz, akinek eredete a régi időkből való, ősidők óta.” – Mikeás 5:2.

„A reménység Istene töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a ti hitetekben, hogy a Szentlélek erejével gazdagok legyetek a reményben.” – Róma 15:13.

„Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16.

Adventi köszöntések„Az olyan különös teremtmények számára, mint mi, a szív, az agy és a bátorság felé vezető úton Betlehem nem az utunk vége, hanem csak a kezdet – nem haza, hanem a hely, amelyen keresztül kell mennünk, ha valaha is haza akarunk jutni. végül.”  –  Frederick Buechner, A csodálatos vereség – Adventi idézet

„Isten csodálatos utakat jár be az emberekkel, de nem felel meg az emberek nézeteinek és véleményének. Isten nem azt az utat járja, amelyet az emberek elő akarnak írni neki; inkább az ő útja minden felfoghatatlan, szabad és minden bizonyítást meghaladó önmeghatározó. Ahol az értelem felháborodik, ahol természetünk lázad, ahol jámborságunk nyugtalanul távol tart minket: Isten pontosan ott szeret lenni.

Ott összezavarja az ésszerű okát; ott súlyosbítja természetünket, jámborságunkat – ott akar lenni, és senki sem tarthatja el tőle. Csak az alázatosok hisznek neki, és örülnek, hogy Isten olyan szabad és olyan csodálatos, hogy csodákat tesz ott, ahol az emberek kétségbeesnek, hogy elveszi azt, ami kicsi és alázatos, és csodálatossá teszi.

És ez minden csoda csodája, hogy Isten szereti az alázatosakat… Isten nem szégyelli az emberi lények alázatosságát. Isten rögtön bevonul. Embereket választ eszközül, és ott viszi véghez csodáit, ahol a legkevésbé számítana rájuk. Isten közel van az alázatossághoz; szereti az elveszetteket, az elhanyagoltakat, az illetleneket, a kirekesztetteket, a gyengéket és a megtörteket.” – Dietrich Bonhoeffer: Isten a jászolban: Elmélkedések adventről és karácsonyról – Adventi idézet

Adventi köszöntések„Advent az ígéret ideje; még nem a beteljesülés ideje. Még mindig mindennek kellős közepén vagyunk, és a sors logikai kérlelhetetlenségében és kérlelhetetlenségében… A teret még mindig tele van a pusztulás és a megsemmisülés zaja, az önbizalom és arrogancia kiáltása, a kétségbeesés és a tehetetlenség sírása.

De a látóhatár körül az örök valóságok csendben állnak ősrégi vágyakozásukban. Már ott ragyog rájuk az eljövendő ragyogó beteljesülés első enyhe fénye. Messziről úgy szólnak az első hangok, mint a sípok és a hangok, dalként vagy dallamként még nem lehet felismerni. Mindez még messze van, és csak most jelentették be és jövendölték meg. De ma megtörténik.” –  Alfred Delp, A szív eljövetele: szezonális prédikációk és börtön írások 1941-1944

„A politikusok versengenek a legmagasabb tisztségekért. Az üzleti iparmágnások a tortából egyre nagyobb darabokért tülekednek. A hadseregek felvonulnak, a tudósok tanulnak, a filozófusok filozofálnak, a prédikátorok prédikálnak, a munkások pedig izzadnak. De abban a néma csecsemőben, aki abban az alázatos jászolban fekszik, több potenciális erő, bölcsesség, kecsesség és elevenség lüktet, mint azt mindannyian el tudnánk képzelni. – Brian D. McLaren

„Ez a megtestesülés otthonos szíve, ez az Isten találkozása az emberben a férfiakkal és a nőkkel, az isteni kegyelemnek ez az egyszerű arca a hétköznapi életben, nem pedig az egyházatyák himnuszaiban vagy a teológusok száraz kidolgozásában.” – Eugene Kennedy, Joy of Being Human

Adventi köszöntések„Az elevenség – tanítja – Isten kegyelméből mindenki számára elérhető ajándék. Nem az elvételből, hanem az adásból fakad, nem a félelemből, hanem a hitből, nem a konfliktusból, hanem a megbékélésből, nem az uralomból, hanem a szolgálatból. Nem található meg a vallás felsőbb csapdáiban – szabályok és rituálék, viták és skrupulusok, templomok és hagyományok között. Nem, legbensőbb lényünkből fakad, mint az élő víz szökőkútja. Megrészegít bennünket, hogy a valaha volt legjobb bort hazudjuk, és így az életet csalódásból lakomává változtatja.”- Brian D. McLaren

„Az élet a börtöncellában jól hasonlítható az adventhez; az ember vár, remél és tesz ezt, azt vagy a többit – aminek nincs valódi következménye – az ajtó be van zárva, és csak kívülről lehet kinyitni.” – Levelek a börtönből – 1943. november 21.” – Dietrech Bonhoeffer – Adventi idézet

„Íme egy adventi illusztráció gyerekeknek – és azoknak, akik korábban gyerekek voltunk, és emlékeznek rá, milyen volt. Tegyük fel, hogy te és az édesanyád elválik az élelmiszerboltban, és elkezdesz félni, pánikba esni, és nem tudod, merre indulj el, és egy folyosó végére futsz, és közvetlenül mielőtt sírni kezdesz, meglátod. egy árnyék a padlón a folyosó végén, amely pont úgy néz ki, mint az anyukád. Ez igazán boldoggá tesz, és reményt érzel. De melyik a jobb? Az a boldogság, hogy látja az árnyékot, vagy ha anyukád átlép a sarkon, és tényleg ő az?

Adventi köszöntésekEz a helyzet, amikor Jézus eljön, hogy a mi főpapunk legyen. Ilyen a karácsony. A karácsony az árnyékok felváltása az igazival.” – John Piper – Adventi idézet

„Az advent egyik lényeges paradoxona, hogy amíg Istenre várunk, mindvégig Istennel vagyunk, hogy amíg meg kell nyugodnunk Isten eljöveteléről, vagy hazatérésünkről, addig már otthon vagyunk. Amíg várunk, bíznunk kell, hinnünk kell, de ezt a hitet Isten kegyelme adja. Mint minden spirituális tudás esetében, két dolog igaz, és egyformán igaz, egyszerre. Az elme nem tudja felfogni a paradoxont; ez a lélek tudása.” – Michelle Blake – Adventi idézet

„ Krisztus hívatlanul jön ebbe a világba, ebbe az elmebeteg fogadóba, ahol egyáltalán nincs hely neki .” – Thomas Merton

Amikor eljött az ideje, hogy Erzsébet megszülje a babáját, fia született. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy az Úr nagy irgalmasságot mutatott neki, és osztoztak örömében. – Lukács: 1:57-58.

„Az Úr, a te Istened olyan prófétát támaszt neked közüled, mint én, izraelita társaid közül. Hallgass rá.” – 5Mózes 18:15. – Adventi idézet

„Advent: a léptekre való figyelés ideje – nem hallod a lépteket, ha magad futsz.” – Bill McKibben. – Adventi idézet

„Az advent szó azt jelenti, hogy ‘elvárás’. Ami az advent segíthet nekünk, az a remény érzését kelti.” – Louie Giglio. – Adventi idézet

„Az advent embereket, új embereket teremt.” – Dietrich Bonhoeffer. – Adventi idézet

Adventi köszöntések„Az advent gyönyörű feladata, hogy mindannyiunkban felébressze a jóság emlékét, és ezáltal megnyissa a remény kapuit.” – XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger).

Az adventi időszak azt jelenti, hogy valami olyasmi van a láthatáron, amihez hasonlót még soha nem láttunk. Szóval maradj. Ül. Habozik. Kátrányos. Latolgat. Várjon. Íme. Csoda. Futásra lesz elég idő. – Jan Richardson.

„Az advent, mint unokatestvére a nagyböjt, az imádság és szívünk megújításának időszaka.” – Edward Hays, „Egy zarándok almanachja”.

„A remény Istene, nyitott szívvel és vágyakozó lélekkel nézek rád. Ebben az adventi időszakban éber és éber leszek, hallgatok szavadra és betartom előírásaidat. Reményem benned van.” – Matthew Kelly. – Adventi idézet

„Advent egy utazás Betlehem felé. Engedjük, hogy az emberré lett Isten fénye vonzzon bennünket.” – Ferenc Pápa.

„Advent megünneplése csak azoknak lehetséges, akik lelkileg zaklatottak, akik szegénynek és tökéletlennek ismerik magukat, és várják valami nagyobb eljövetelét.” – Dietrich Bonhoeffer.

„Az Úr jön, mindig jön. Ha van füled a hallásra és szemed a látásra, életed bármely pillanatában felismered őt. Az élet advent; az élet az Úr eljövetelének felismerése.” – Henri Nouwen.

Adventi köszöntések„Krisztus hívatlanul jön ebbe a világba, ebbe az elmebeteg fogadóba, amelyben egyáltalán nincs hely neki.” – Thomas Merton. – Adventi idézet

„Ahogy meg van írva Ézsaiás próféta szavainak könyvében: „Kiáltó szava a pusztában: Készíts utat az Úrnak, készíts ösvényeket neki.” – Lukács 3:4 – Adventi idézet

„De a te kezed legyen a jobb kezed felől állón, akit megerősítettél magadban. Akkor soha nem térünk el tőled; adj életet nekünk, és segítségül hívjuk a te nevedet. Adj helyre minket, Uram Isten seregektől; ragyogjon arcod, hogy üdvözüljünk.” – Zsoltárok 80:17-19

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, felmagasztaltatnak a nemzetek között, felmagasztaltatnak a földön.” A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi erődünk.” – Zsolt 46:10-11

„Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.” – Zsolt 29:11 – Adventi idézet

„Krisztus békéje uralkodjon a ti szívetekben, mert egy test tagjaiként békességre hívattatok el. És legyetek hálásak.” – Kolossé 3:15

„Vigasztald, vigasztald meg népemet, mondja a te Istened. Szólj gyengéden Jeruzsálemhez, és hirdesd neki, hogy nehéz szolgálata befejeződött, bűne meg lett fizetve, és minden bűnéért kétszeresen kapott az Úr kezéből. Az egyik kiáltó hangja: „A pusztában készítsetek utat az ÚRnak, egyengessetek utat a pusztában a mi Istenünknek, minden völgy felemelkedik, minden hegy és domb megsüllyed, a durva talaj sík lesz, zord helyek egy síkság. És megjelenik az ÚR dicsősége, és minden nép együtt látja. Mert az ÚR szája szólt.” – Ésaiás 40:1-5 – Adventi idézet

Adventi köszöntések„Az angyal azonban így szólt hozzájuk: „Ne féljetek, jó hírt hozok nektek, amely nagy örömet okoz majd az egész népnek. Megváltó született ma nektek Dávid városában, ő a Messiás, az Úr .” – Lukács 2:10-11 – Adventi idézet

„De amikor elérkezett a megfelelő idő, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, aki aláveti magát a törvénynek. Isten elküldte, hogy szabadságot vásároljon nekünk, akik a törvény rabszolgái voltunk, hogy saját gyermekeivé fogadhasson minket. És mivel az ő gyermekei vagyunk, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, és arra késztet bennünket, hogy kiáltsuk: „Abba, Atyám”. Most már nem rabszolga vagy, hanem Isten saját gyermeke. És mivel az ő gyermeke vagy, Isten az ő örökösévé tett.” – Galata 4:4-8 – Adventi idézet

„Egy hivatás hangja: »A pusztában készítsetek utat az Úrnak; a sivatagban egyenesen országutat készítsünk Istenünknek. Minden völgy felemelkedik, minden hegy és halom lealáztatik; a durva talaj vízszintessé, a zord helyek síksággá válnak. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden ember együtt látja azt. Mert az Úr szája szólt.” – Ésaiás 40:3-5 – Adventi idézet

„Az adventi időszak az az időszak, amikor arra törekszünk, hogy bizonyos értelemben elnémítsuk emlékezetünket a már megtörténtekről, hogy megvilágosítsuk örömünket, hogy megtörtént. Eljövetelének már elteltét hagyjuk, hogy megízleljük a keserűt még nem. Egyszóval visszamegyünk, hogy várjuk az Ő eljövetelét.” – RC Sproul

„A börtöncella, amelyben az ember vár, remél – és teljesen attól függ, hogy a szabadság ajtaját kívülről kell kinyitni – nem rossz kép az adventről.” – Dietrich Bonhoeffer, Isten a jászolban van

Adventi köszöntések” Karácsonykor a hitet mindenre sózzák és borsozzák. És szeretek legalább egy este a karácsonyfa mellett énekelni és átérezni az akkori csendes szentséget, amely a szeretet, a barátság és Isten ajándékának, a Krisztus gyermekének ünneplésére lett elkülönítve.” – Amy Grant

„Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat ( Jel 3:20 ). A teljes valóságban a koldus, a rongyos ruhás, szétesett embergyerek alakjában jön, és segítséget kér. Minden emberben szembeszáll veled, akivel találkozol. Amíg vannak emberek, Krisztus felebarátodként jár majd a földön, mint aki által Isten hív, szól hozzád, követeléseket támaszt veled szemben. Ez az adventi üzenet nagy komolysága és nagy áldása. Krisztus az ajtóban áll; emberi alakban él közöttünk.” – Dietrich Bonhoeffer, Isten a jászolban van – Adventi idézet

„Soha nem élvezheted igazán a karácsonyt, amíg nem nézel fel az Atya arcába, és nem mondod el neki, hogy megkaptad a karácsonyi ajándékát.” – John R. Rice – Adventi idézet

„Ezen a karácsonyon meg kell hoznod egy döntést. Nem a játékokról vagy az ajándékokról szól, hogy mit kapsz a fa alatt. Ez egy döntés Isten kegyelméről. Mit fogsz kezdeni Isten jóságával, amelyet Ő ajándékozott az elmúlt évben, és amit vársz az elkövetkező évben?” – Tony Evans – Adventi idézet

„Krisztus világra jövetelének éppen az volt a célja, hogy életét feláldozza áldozatul az emberek bűneiért. Azért jött, hogy meghaljon. Ez a karácsony szíve.” – Billy Graham – Adventi idézet

„Tisztelni fogom a karácsonyt a szívemben, és igyekszem megtartani egész évben.” – Charles Dickens

„Az advent szó azt jelenti, hogy „elvárás”. Amivel az advent segíthet, az a remény érzését kelti. – Louie Giglio – Adventi idézet

Adventi köszöntések„Az Úr jön, mindig jön. Ha van füled a hallásra és szemed a látásra, életed bármely pillanatában felismered őt. Az élet advent; az élet az Úr eljövetelének felismerése.” – Henri Nouwen

„Az advent gyönyörű feladata, hogy mindannyiunkban felébressze a jóság emlékét, és ezáltal megnyissa a remény kapuit.” – XVI. Benedek pápa – Adventi idézet

 

„Ezen a karácsonyon, amikor Krisztus eljön, talál-e meleg szívet? Jelölje meg az advent időszakát azzal, hogy szereti és szolgálja a többieket Isten saját szeretetével és törődésével.” – Teréz anya, Love: A Fruit Always in Season – Adventi idézet

„Ezen a napon, ebben az évszakban csodák növekednek benne, bontakoznak ki, és gyümölcsöt teremnek. És az a szív, amely időt és teret ad neki, hogy eljöjjön, dicsőséges hely lesz. A puszta, sugárzó dac helye az őrült és stresszes világgal szemben. Mert advent minden napján aktívan várunk. Várni fogunk, tudván, hogy mindennek az újraalkotása már elkezdődött.” – Ann Voskamp, ​​A legnagyobb ajándék – Adventi idézet

Adventi köszöntések„A télközepi szürkület csendjében olyan halk hang hallatszik, hogy mindent elmondhat, hogy ez csak magának a csendnek a hangja. Visszatartod a lélegzeted, hogy hallgass. Tisztában vagy a szíved dobbanásával. A rendkívüli dologhoz, ami hamarosan megtörténik, csak az a rendkívüli pillanat felel meg, amely közvetlenül megtörténik. Advent ennek a pillanatnak a neve.” – Frederick Buechner

„Isten nem halt meg és nem alszik; a rossz elbukik, az igaz győz, béke a földön, jóakarat az embereknek.” – Henry Wadsworth Longfellow

„Isten adja Istennek. Ez az az ajándék, amelyet Isten mindig ad. Mivel semmi sem nagyobb, és nincs nagyobb szükségünk, Isten adja Istent. Isten adja Istent, és nekünk csak annyi ideig kell lassítanunk, hogy időnkkel a legnagyobb ajándékot kibontsuk: idő az Ő Igéjében, idő az Ő jelenlétében, idő az Ő lábainál.” – Ann Voskamp, ​​A legnagyobb ajándék

Adventi köszöntések

 
 

Idézetek listája: