Halottak napja idézetek

Halottak napja idézetek
Halottak napja idézetek

Halottak napja idézetekHalottak napja azért is különleges, mert ilyenkor nemcsak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra, akik előttünk jártak, és az életük, örökségük fontos mindnyájunk számára. Akkor is, ha név szerint nem tudjuk, hogy ki készítette az első kenyeret, ki találta fel a betűt vagy az írást. Mindez hozzátartozik az életünkhöz, és nem a semmiből került elénk: ősi örökségeink ezek, amelyeket halottainktól, az egykori élőktől kaptunk. Jelenits István

Idézetek lapja

Ne jöjj el sírva síromig!
Nem fekszem itt, nem alszom itt.
Ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén. Mary Elizabeth Frye

Idézetek lapja

Halottak napja – a békességé. Az élőké. Hiszen azok, akik ha le is hunyták szemüket, de szeretetünkben megmaradtak – nem haltak meg. Bennünk élnek tovább. Fodor Sándor

Idézetek lapja

Egy jó anya porlad a sír mélyén,
Sírva, panaszkodva hozzám beszél:
„Gyermekeim emléket emeltek,
S minden héten virággal befödnek.
Gyöngeségeimért úgy szenvedek,
De ők rajtam meg nem könyörülnek.
Az üdvömért sosem imádkoznak,
A lelkemért misét nem mondatnak.”
(…)
„Szívleljétek meg kérésünket,
És nyissátok meg szíveteket.
Segítsetek, hogy Isten irgalma
A szabadulásunkat megadja!” Óbecsey István

Idézetek lapja

A gyász örökké tart, és ha nem tart örökké, akkor nem valódi gyász. Kevin Brooks

Idézetek lapja

Halottak napján nem csak a halottaink miatt megyünk ki a temetőbe, hanem saját magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni e világ kérlelhetetlen igazságáról: az élet mulandó. Böjte Csaba

Idézetek lapja

Mindenszentek ilyen ünnep
Kijár hát a tisztelet
Azoknak, kik nekünk voltak
De velünk ma már nincsenek. Hécz Attila

Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell.
Halandó, gyönge testvérek vagyunk ma.
Sirok között egyenlő minden ember,
Akár ott sirva, akár oda jutva. Reviczky GyulaHalottak napja idézetek

Idézetek lapja

Senki se keresztelte el a halottak napját a szeretet ünnepének. Ez az elnevezés a karácsonyt illeti – és joggal. Ám valójában a halottak napja is a szeretet ünnepe. Azé az érzésé, amelyet nem tud eltiporni, nem tud megsemmisíteni maga a halál – az enyészet sem. Fodor Sándor

Idézetek lapja

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Juhász Gyula

Halottak napja idézetek, Idézetek lapja
Halottak napja idézetek

Szent napján a kegyeletnek
Én is felgyujtom mécsemet,
S míg árnyaik körüllebegnek
Szárnyadon, bús emlékezet:
Imádkozván ím újra látom
S ontom értük hő könnyemet –
Vágyam, szerelmem, ifjuságom:
Halottaim – pihenjetek! Fülöp Áron

Idézetek lapja

Amikor meghalunk, nem az marad utánunk, amit a síremlékművünkre vésnek, hanem az, amit mások életébe szőttünk. Michelle Moran

Idézetek lapja

A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad. Ara Rauch

Idézetek lapja

Égett a gyertya és meglobbant, ha a lehelet, vagy a gondolatok elreppentek mellette; a lehelet aztán szétesett, a gondolatok fáradtan leszálltak, mint a haldokló madár, és elmúltak. Fekete István

Idézetek lapja

Mit gyászolunk? hitet, szerelmet,
Egy álomnál tündéribb valót.
El nem csókolt csókot, százat, ezret,
Bűnöst, hűtlent és vérforralót.
Még ajkamon kisért illata
S nem sodorja onnét el, csak a
Vén halál maga.
Ő cirógatja ma barna hajam.
Halottak napja van. Ölvedi László

Idézetek lapja

A halottak az élők emlékezetében élnek tovább. Marcus Tullius Cicero

Idézetek lapja

Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké. Csepeli Szabó Béla

Idézetek lapja

A tegnapi nap a halottaké s az emlékezésé volt. A csendes temetők felékesültek. Az ősztől letarolt sírhalmokon melegítő világító mécsek égtek, koszorúk feküdtek. (…) Aztán, öregbedett az este, kialudtak a mécsek. Az emlékezők serege hazatért… Egy esztendeig ismét éjszaka lesz a temetőben. Ady EndreHalottak napja idézetek

Idézetek lapja

A halottaknak szükségük van ránk, hogy emlékezzünk rájuk, még ha nem is tudunk, csak annyit mondani, hogy sajnálom, amíg a szó minden jelentőségét elveszti és olyan lesz, mint a levegő. Audrey Niffenegger

Idézetek lapja

Ha szeretsz valakit, az sosem érhet véget. Továbblépünk, mert muszáj, de az elhunyt a szívünkben marad. Elizabeth Chandler

Halottak napja idézetek, Idézetek lapja
Halottak napja idézetek

A halottakhoz való hűség a legjobb jellemek sajátja. Gergely Ágnes

Idézetek lapja

Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell.
Halandó, gyönge testvérek vagyunk ma.
Sirok között egyenlő minden ember,
Akár ott sirva, akár oda jutva. Reviczky Gyula

Idézetek lapja

A halottak láthatatlanok ugyan, de azért jelen vannak. Szent Ágoston

Idézetek lapja

A sír nem csupán egy gödör, amelybe elásnak egy holttestet vagy egy urnát, hanem menedékhely a szeretteink szívének, akiket az elhunytak hátrahagynak. InuYasha c. film

Idézetek lapja

Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása. Fekete István

Idézetek lapja

A halottak minden emléke értékes marad, ha jelentettek valamit számunkra életünkben. Emily Bronte

Idézetek lapja

Halottak napja idézetek

Elhunytak emlékére idézetek, szép idézetek halottak napjára, emlékezés idézetek, emlék versek halottak napjára, mindenszentek idézetek.

Idézetek lapjaIdézetek listája: