Szeretet idézetek

Szeretet idézetek
Szeretet idézetek 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.”

(Pilinszky János)

Idézetek lapja

“A szeretet az a lépcső, melyen – Isten hasonlatosságára – egymás felé közeledünk.”

(Friedrich von Schiller)

Idézetek lapja

“Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.”

(Tatiosz)

Idézetek lapja

“Ha szeretsz egy virágot, ne tépd le. Ha letéped, elpusztul és eltűnik az, amit szerettél. Ha szeretsz egy virágot, hagyd élni. A szeretet nem a birtoklásról szól. A szeretet a nagyrabecsülés jele.”

(Osho)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“A nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él.”

(József Attila)

Idézetek lapja

“A szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk.”

(Erich Fromm)

Idézetek lapja

“Ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket, szeretni kell őket. Csak oda érkezik el befolyásunk, ahová elérkezik a szeretetünk.”

(Heinrich Pestalozzi)

Idézetek lapja

“A szeretet minden más erény gyökere.”

(Josep Pieper)

Idézetek lapja

“Az ember mindent látó, mindent megvilágító Nap, ha szeret, és ha nem szeret: sötét lakás, amelyben füstös lámpás ég.”

(Hölderlin)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.”

(Proklasz)

Idézetek lapja

“A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége miatt szenved.”

(Peter Lippert)

Idézetek lapja

“A szeretet mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi.”

(Petőfi Sándor)

Idézetek lapja

“A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.”

(Gárdonyi Géza)

Idézetek lapja

“A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelkiállapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét.”

(Tolsztoj)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“Ha a szeretet, az igazság, a jóság, a becsület, a tudás, a bölcsesség útján jársz és sok jót cselekszel, akkor mindig erős leszel.”

(Brindza András, 2013. III. 29.)

Idézetek lapja

„Amikor kedvességgel és szeretettel fordulunk mások felé – még ha nagyon finoman is -, az emberek továbbadják, és a kedvesség és a szeretet szétárad, mindenki örömére. Ezt tesszük mi emberek, képesek vagyunk szeretetet sugározni. És amikor így teszünk, érezzük a jótett hatását. Egy kicsit magasabbra emeljük a fejünket, és a szívünk csordultig telik szeretettel.”

(Julian Brass)

Idézetek lapja

„Az igazi szeretet,
mint a napsütés
magát senkitől sem sajnálja,
magát senkinek sem kínálja.
Akinek kell, azé;
barát, ellenség: neki mindegy,
nincs érdeke
és nem csábítja semmi se.”

(Weöres Sándor)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„A szeretet megvalósítja, a nem-szeretet pedig meghiúsítja a másikban rejlő lehetőségeket.”

(Abraham Maslow)

Idézetek lapja

„Csak a kis, félelemmel teli részünk hiszi azt, hogy nincs szeretve, ugyanis mi mindannyian maga a szeretet vagyunk.”

(Kyle Cease)

Idézetek lapja

„Ha hosszú ideig szorosan odabújsz valakihez, akkor valami horpadásféle keletkezik rajtad, ami pontosan illeszkedik ahhoz a kitüremkedéshez, ami van a macskádnak vagy, tegyük fel, a kutyádnak. És minél jobban szeretsz valakit, annál több ilyen horpadás van rajtad. És ezeket a horpadásokat nem tudják kijavítani egyetlen szervizben sem, és biztosítás sincs rá.”

(Grigorij Szluzsitel)

Idézetek lapja

„A szeretet kihívás, elfogadás, és a szabadság megadása, embernek is, és Istennek is, hogy ő is lehessen olyan, amilyen, és ne olyan, amilyennek én szeretném. Embernek születtél, akit a gyerekkor, a felnőttkor és a halál érlel, tanít. Egy test sem él örökké, mint ahogy minden kapcsolat is véget ér egyszer. Csakis lelked legbelsőbb vágya – vagyis a rajtad keresztül megnyilvánulni akaró szeretet – az, ami állandó.”

(David Deida)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Sokszor nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy attól, kit szeretünk, valamit megtagadjunk, mintha a veszély pillanatában életünket kockáztatjuk érte.”

(B. Büttner Lina)

Idézetek lapja

„Valakitől szeretetet elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében.”

(Simon András)

Idézetek lapja

„Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul, és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni.
Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz.”

(Clive Staples Lewis)

Idézetek lapja

„Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.”

(Dante Alighieri)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Önmagát az ember nem tartja csodának, inkább esendőnek. De akit szeret, abban meglátja a soha nem ismétlődő csodát, az egyetlent és egyszerit. Ezért elviselhetetlen elveszíteni azt, akit szeretünk. Ezért nem lehet betölteni utána az űrt.”

(Kun Erzsébet)

Idézetek lapja

„A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet.”

(Paulo Coelho)

Idézetek lapja

„Mindenki annyit él, amennyit szeretett. Aki szeretetet nem adott, semmit nem adott. Aki szeretetet nem teremtett, semmit nem teremtett.”

(Lev Tolsztoj)

Idézetek lapja

„Az embernek szeretnie kell az embereket, mert ha szeretni fogja őket, jobb lesz az élete, vidámabb lesz élnie, mert senki sem él a világon olyan rosszul, mint a mizantróp, az embergyűlölő.”

(Mihail Kalinyin)

Idézetek lapja

„Nem lehet kicsit szeretni.
Vagy szeretünk, vagy nem.”

(Hioszi Tatiosz)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Aki szeret, az nincs többé egyedül, mert az, akit szeret, mindig jelen van. Aki szeret, az már nem akar többé a saját élte központja lenni. Engedi, hogy életének más legyen a központja, és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi. Feladja önmagát. Olyan lesz, mint egy nyitott kéz, amely kapni akar. Aki szeret, annak van bátorsága ahhoz, hogy olyan legyen, mint akinek szüksége van valamire.”

(Walter Trobisch)

Idézetek lapja

„A szeretetnek egy csöppje többet ér, mint az értelem óceánja.”

(Blaise Pascal)

Idézetek lapja

„Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.”

(Szent Ágoston)

Idézetek lapja

„Az igazi boldogság az önzetlen szeretet gyümölcse, azé a szereteté, amely a szétosztás arányában növekszik.”

(Thomas Merton)

Idézetek lapja

„A szeretet olyan, mint a Nap, amelynek a melegétől időnként megfosztanak minket a felhők. A Nap azonban mindig ott van az égen. Az élet hol boldogságot, hol meg csalódást ad nekünk, de a bennünk élő szeretet ettől nem lesz kevesebb.”

(Benjamin Shield)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Szegény, koldusszegény leszel, mikortól nem tudsz már szeretni mást, csak önmagad.”

(Friedrich Schiller)

Idézetek lapja

„Ha elkötelezettjei vagyunk valakinek vagy valaminek, akkor feladni nem lehet alternatíva. Az elkötelezettség különbözteti meg a felszínes kapcsolatot a tartós kapcsolattól.”

(Adam J. Jackson)

Idézetek lapja

„Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól, csupán önmagát szereti. Önmagunk elvesztésének legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása: önzés – legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.”

(Hioszi Tatiosz)

Idézetek lapja

„Ha azt kérdezed, hol lehet manapság igazi szeretetélményt találni, gondolkodás nélkül azt felelném, hogy a ravatalozókban. Ott, utólag, amikor már vége a sztorinak, jövünk rá, hogy Ő volt AZ! Amikor hiányzik, amikor a hétköznapi unalomból és dulakodásból átlép a történetünk az Örök Fénybe, jövünk rá, kit vesztettünk.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.”

(Szent Ágoston)

Idézetek lapja

„Aki valóban szeret, az folyton bánja, hogy nem szeret eléggé.”

(Colombiére Kolos)

Idézetek lapja

„Ha egy ölelés képviselte, mennyire szeretlek, tartom a karjaidban örökre.”

(Mandy Hampton)

Idézetek lapja

„Szeretlek, mint egy kövér srác szereti a tortát.”

(Scott Adams)

Idézetek lapja

„Aki kineveti (…) az öregasszonyt, aki az utcán hangosan beszélget kutyájával, az nem érti sem az állat, sem az ember sorsát. Nem tudja, hogy valójában mi az emberi magány. Az ember nem élhet szeretet nélkül, de anélkül sem, hogy szeressen és szeressék.”

(Szabó Magda)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„A szeretet csöndes és józan: nem ordít, nem liheg.”

(Jókai Anna)

Idézetek lapja

„A szeretet homályban is látszik – az erőszak reflektorfényben érzi jól magát.”

(Jókai Anna)

Idézetek lapja

„Mikor szeretek, nem vagyok szegény, és akit szeretek, az sem szegény.”

(Mollináry Gizella)

Idézetek lapja

„A nem szeretés érzése vezet odáig, hogy egyáltalán képesek legyünk fölismerni, hogy mi az, amikor szeretve vagyunk.”

(Bóna László)

Idézetek lapja

„Mindennek, amit szeretünk, vannak nehezen elviselhető velejárói. Ez igaz a párkapcsolatra is. Mégis, az egész embert szeretjük, a nehéz dolgaival együtt. Még ha le is lehetne választani a nehézségeket, nem biztos, hogy azok nélkül ugyanaz az ember lenne.”

(Nedeczky Júlia)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Egyetlen bűn van a világon, amelyből minden baj és értelmetlen szenvedés ered: nem szeretni! Aki nem tud szeretni, kénytelen mindenféle pótcselekvésre, hogy az életét elviselhetővé tegye.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja

Nem a tulajdonságok összességét szeretem a másikban, nem is egy tulajdonságokon túli valóságot. (…) Én egy embert szeretek, és azért szeretem, mert ő ő (és én meg én vagyok).”

(Anissa Castel)

Idézetek lapja

„A szeretet azt jelenti, hogy szakadatlanul kitalálunk valamit a másik ember számára.”

(Vlagyimir Levi)

Idézetek lapja

„Most megmarad a hit, a remény, a szeretet,
– ez a három,
de köztük a legnagyobb a szeretet.”

(Szent Pál apostol)

Idézetek lapja

„Ahol szeretet van, ott nincs szükség szavakra. Ennyi. Az halhatatlan. És elegendő.”

(Diana Gabaldon)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Lehet belőled nagy ember – és hadd legyen! -, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elméd tündöklését: sok fényes elme elhomályosult már, de a szív – jó vagy rossz -, megmarad utolsó dobbanásáig annak, ami volt első dobbanásakor.”

(Benedek Elek)

Idézetek lapja

„Az embernek nemcsak esze, de szíve is van. És csak ott érzi magát jól, ahol szeretettel veszik körül.”

(Zugligeti Pintér József)

Idézetek lapja

„Feltétel nélkül szeretni megtisztítja a lelket a sötétségtől.”

(Végtelen szerelem (sorozat) c. film)

Idézetek lapja

„A szeretet szelíden, de feltartóztathatatlanul áradó folyam, amely – lassan – mindenkit befogadó óceánná teszi a szívedet.”

(Simon András)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„A szeretet a legerősebb hadsereg. Legyen egy barát, a haza, az Isten vagy akár az ellenség iránti szeretet, ez az érzés feltárja előttünk az emberi lélek igazán csodálatos természetét.”

(Ruta Sepetys)

Idézetek lapja

„Az utálkozás, az ellenérzések, az irónia és a közöny, a leereszkedő hozzáállás, a sajnálat, a türelmetlenség – és még sorolhatnám – a dualitáshoz tartoznak, szétszakadást, idegenséget eredményeznek, eggyé válást nem. Az eggyé válás: maga a szeretet.”

(Ara Rauch)

Idézetek lapja

„Nagyra értékelem a türelmet, a kitartást, de a szeretet talán a legfontosabb. Az, hogy képesek legyünk szeretetet adni és elfogadni.”

(Kapócs Zsóka)

Idézetek lapja

„Minden szerencsés élet csak egyszer szerelmes, a személyisége fejlődésének legkezdetén, az édesanyjába. Bármely későbbi szerelem csak ennek a kivetítődése.”

(Varnus Xavér)

Idézetek lapja

„Amire a világnak igazán szüksége van, több szeretet és kevesebb papírmunka.”

(Pearl Bailey)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Csak a szeretet az amire szükséged van. De egy kis csokoládé időnként nem fáj.”

(Charles Schulz)

Idézetek lapja

„Mondd az embereknek, akiket szeretsz, ismét és ismét, hogy szereted őket. Az ember szeretete a jóságos szavakból él. Mind az idős és nagy emberek, mind a hatalmasok éheznek egy jó szó után.”

(Ludwig Köhler)

Idézetek lapja

„A hűség és az odaadás bátorsághoz vezet. A bátorság az önfeláldozás szellemét alakítja ki. Az önfeláldozás szelleme pedig megteremti a szeretet erejébe vetett hitet.”

(Uesiba Morihei)

Idézetek lapja

„A férfi a nő szemében hős akar lenni. Ha a nő bármilyen okból csalódott vagy boldogtalan, a férfi ezt saját kudarcaként éli meg. Társa boldogtalansága megerősíti legmélyebb félelmét: egyszerűen nem elég tökéletes. Manapság sok nő nem veszi észre, milyen sebezhetőek a férfiak, mennyire szükségük van nekik is szeretetre. A szeretet segít a férfinak rájönni: éppen elég tökéletes ahhoz, hogy képes legyen teljesíteni mások kívánságait.”

(John Gray)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Ha Igaz Szeretetet akarsz, tudnod kell megbocsátani.”

(Adam J. Jackson)

Idézetek lapja

„Amíg szeretünk, elnézünk mindent: a szépnek, ha szörnyeteg, okosnak, ha rút.”

(Hioszi Tatiosz)

Idézetek lapja

„Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.”

(Szent Ágoston)

Idézetek lapja

„Ó igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. Így kell élni.”

(Mezei Mária)

Idézetek lapja

„Vannak helyzetek, amelyekben az ember akarva-akaratlan is megkedveli a másikat.”

(Joanne Kathleen Rowling)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belőle, annál jobban buzog. Légy jó!”

(Henryk Sienkiewicz)

Idézetek lapja

„Ha szeretünk, magunkat is másnak látjuk.”

(Blaise Pascal)

Idézetek lapja

„A szeretetet nem a szavak, hanem a tettek bizonyítják.”

(Kertész Imre)

Idézetek lapja

„A gyűlöletnek sohasem a gyűlölet, hanem a szeretet vet véget.”

(Buddha)

Idézetek lapja

„Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a “valóság”, amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a “senkihez sincs közöm” életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy “Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!” – miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: “Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!” Amikor szeretjük egymást: kijózanodunk. Felébredünk. Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Egy élő embert tudj szeretni,
s addig hagyd a holtakat.”

(William Wordsworth)

Idézetek lapja

„Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló. Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat. Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot. A szeretet: a szabadság jegyében áll.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja

„Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat, csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az. (…) A nagy találkozások, a lélek közeli pillanatok mindig azok voltak, amikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, amikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja

„Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés – az döntés, ítélet és ígéret.”

(Erich Fromm)

Idézetek lapja

„A szeretet lehetőségével, de nem a képességével születünk. Azt a családban tanuljuk meg, a legelső kapcsolódásainkban.”

(Orvos-Tóth Noémi)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

” A szeretet, amelyből néha elege van az embereknek és időnként zavaró a számukra, feltétlen támaszt jelent és nagyon hasonlít az időre. Az idő, a színek, a hőmérséklet, a magány és persze a szeretet. Olyan dolgok, amelyek csak az emberi világban léteznek. Szabályozzák az embereket, de egyúttal szabadságot nyújtanak számukra. Ezek a dolgok tesznek minket emberré.”

(Genki Kawamura)

Idézetek lapja

„Sokszor ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amelyekről azt hisszük, megadják nekünk mindazt, amire vágyunk, de ezek a dolgok valójában megakadályoznak minket abban, hogy megkapjuk mindazt, amire igazán vágyunk. Ha vágysz a szeretetre, és azt hiszed, hogy szükséged van valakire vagy valamire, hogy szeretetet érezhess, akkor önmagad gátolod abban, hogy igazán érezd azt a szeretetet, ami valójában te magad vagy.”

(Kyle Cease)

Idézetek lapja

„Tudod, én úgy vagyok;
ha méreggel tölti meg
szívem is a mocsok,
s gyűlölnek az Angyalok,
akkor is – egekre nevetve –
mindent, amit és akit szeretek,
ahhoz egy életen át hű vagyok.”

(Papp Ádám)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

„Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy ágy, amiből fölkelt a kövér alvó. Részegen feküdt le, jó lesz kiszellőztetni.”

(Vörös István)

Idézetek lapja

„A szeretet drága kincs,
Földön ennek párja nincs.
Oszd meg mással, mégse fogy,
Inkább így lesz még nagyobb.”

(Benedek Elek)

Idézetek lapja

„A szeretet megnyitja szemünket és szívünket, s képessé tesz arra, hogy – számtalan, nemritkán távoli és ismeretlen testvérünk ezernyi jócselekedetével egyetemben – olyan eredeti és pótolhatatlan módon járuljunk hozzá a világhoz, amely a szeretet apró mozaikköveként az egész történelem képét megváltoztathatja.”

(II. János Pál)

Idézetek lapja

„Aki mélyen szeret valakit, az a szeretett lény ellene elkövetett bűneit megbocsátja, de nem felejti el; a felszínesen szerelmes nem bocsátja meg, de elfelejti.”

(Szász Zoltán)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“A szeretetben elérjük a legnagyobb boldogságot, ami valaha a világon lehet.”

(Platon)

Idézetek lapja

“Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg.”

(Filippinó közmondás)

Idézetek lapja

“Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.”

(Arany János)

Idézetek lapja

“Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent. Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben élünk, amikor szeretünk.”

(Tatiosz)

Idézetek lapja

“A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget.”

(Buddha)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

“Ahol nincs szeretet, ott semmi sincsen. Ahol kihunyt a szeretet, félelem költözik a szívekbe. Ha szeretni tudsz, nincs mitől félned.”

(Tatiosz)

Idézetek lapja

“Nehéz dolog, hogy ne szeress, de nehéz az is, hogyha szeretsz. A legnehezebb, ha hiába szeretsz.”

(Anakreon)

Idézetek lapja

“A szeretet olyan, mint maga az élet: nem egy kényelmes és nyugodt állapot, hanem egy nagy és csodálatos kaland.”

(André Fayol)

Idézetek lapja

“Nem a tökéleteseknek van szükségük szeretetre, hanem azoknak, akik nem tökéletesek.”

(Oscar Wilde)

Idézetek lapja

“Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben szebb leszel. Mert a szeretet a lélek szépsége.”

(Szent Ágoston)

Idézetek lapja

“A szeretet és a bölcsesség ugyanannak az éremnek a két oldala. Szétválaszthatatlan.”

(Müller Péter)

Idézetek lapja 

Szeretet idézetek

Idézetek lapja

Idézetek listája: