Sírkő feliratok

Gyász idézet - Sírkő feliratok
Gyász idézetSírkő feliratok

Idézetek lapja

Mint a szelíd tavaszalkony, olyan volt ifju halálod,
S gyász örök éje borult ránk a bus alkony után.”
/Tóth Árpád/

Idézetek lapja

„Megrontott tested már búsan rejti a mély sír,
Ám emléked örök kincse szivünk vigasza.”
/Tóth Árpád/

Idézetek lapja

„Kedveseink! álmodjatok édes, szép siri álmot,
Őrt áll itt szeliden, s nem feled a szeretet.”
/Tóth Árpád/

Idézetek lapja

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

A bölcsőtől a koporsóig
Minden múlandó, illanó itt.
Ma még jövő, holnapra múlt,
A tarka lepke porba hullt.

Idézetek lapja

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak;
megtalálsz a falevélben, mikor lehull;
meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik;
s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”
/Jókai Mór/

Idézetek lapja
Boldog, aki elhagyja a világot, boldogtalan, akit elhagy a világ. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

„A harcot, melyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés.”
/József Attila/

Idézetek lapja

Életed legszebb tavaszán, eltiport a halál, Emléked szívünkben örökké fáj.

Idézetek lapja

A halál korán elragadt, de emléked meg marad.

Idézetek lapja

Te voltál a mindenünk a bánat maradt meg nekünk.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Bolygócsillagként élted életed,
S halálod is úton talált.
Oh, nyugodj most e néma hant alatt,
Míg egyszer én is eljövök hozzád.

Idézetek lapja

Akinek szüleit nem fedi sírhalom, Nem tudja igazán, hogy mi a fájdalom.

Idézetek lapja

Egy borzalmas pillanat megölte szívedet, Nekünk más nem maradt csak fájó emléked.

Idézetek lapja

Nyugodj e néma hant alatt, míg egyszer eljövünk tehozzád.

Idézetek lapja

Életed sok munka volt és törődés, jutalmad legyen a nyugalom és pihenés

Idézetek lapja

Szomorú az elválás, boldog lesz a találkozás. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Soha el nem felejtünk.

Idézetek lapja

Én már alszom csendesen, ó ne zavard meg álmomat.

Idézetek lapja

Borulj a síromra halkan, csendben.

Idézetek lapja

Legyetek nyugodtak, nekem már nem fáj semmisem.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Míg éltél, nagyon szerettünk, amíg élünk el nem felejtünk.

Idézetek lapja

Gyászolják, kik szerették. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Ha fájó szívem megszűnik dobogni, hozzád jövök megpihenni.

Idézetek lapja

Nincs a földön annyi szeretet, amennyi nékünk benne elveszett.

Idézetek lapja

Megnyugszunk, ha majd találkozunk – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Munka, küzdelem volt életed, örök nyugalom legyen pihenésed.

Idézetek lapja

Amíg élt küzdött és szenvedett értünk

Idézetek lapja

Felejthetetlen emléketek szívünkben örökké él.

Idézetek lapja

Amíg szívünk dobog, emléked bennünk élni fog.

Idézetek lapja

Végtelenül szerettünk, soha el nem felejtünk.

Idézetek lapja

Emléketek megőrizzük. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Drága emléke szívünkben él.

Idézetek lapja

Bánatos szívünk fájdalomtól vérzik.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Csak az tudja mi az igazi fájdalom, kinek szerettét fedi e sírhalom.

Idézetek lapja

Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, nem tudja mi az igazi fájdalom.

Idézetek lapja

Míg élek létezel nekem. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Más világ most ahol él, más a szó és más a fény.
Tavasz, ősz, nyár és tél, nélküle fúj itt a szél.

Idézetek lapja

Emlékük örökké élni fog.

Idézetek lapja

Te messze vagy, de hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom.

Idézetek lapja

Egyetlen titka volt jóságos lelkednek: mosoly, hit és tiszta szeretet.

Idézetek lapja

Veled csodálatos és könnyű volt az élet.

Idézetek lapja

Ha majd a mi szívünk is megszűnik dobogni, ide jövünk hozzád megpihenni.

Idézetek lapja

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Idézetek lapja

Szereteted szívemben örökké élni fog.

Idézetek lapja

Szeretetünk kísérjen. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Szívemet hozzád emelem, és benned bízom Uram.

Idézetek lapja

A szeretet őrzi az emléket. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Az Úr énnekem őrző pásztorom.

Idézetek lapja

Nem haltál meg csak előre mentél – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Némám állunk e sírhalom felett, zokogva áldjuk emléked.

Idézetek lapja

Egy tragikus pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más csak jóság és szeretet.

Idézetek lapja

Mikor elfáradtam fájt nekem már minden, a jó Isten átölelt magához vett engem.

Idézetek lapja
Szemünkben látjuk arcodat, fülünkben halljuk hangodat.
Bennünk így maradsz meg örökre, örökké szeretve.

Idézetek lapja

Sorsunk elválás, hitünk találkozás. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Álmodj szépet gyermekem, álmod tovább az életed.
Szenvedésünk véget ér, ha majd itt álmodunk veled.

Idézetek lapja

Ne csüggedj el, ha sújt fájdalom, Jézusnál van vigasz és oltalom.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Olyan csend van itt nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.

Idézetek lapja

Itt a földön nagy szeretetben éltetek
Megpihenni e csendes helyre tértetek.

Idézetek lapja

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
És el is jutott a nyugalmas ágyig.

Idézetek lapja

Nem volt nagy és kiváló
Csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.

Idézetek lapja

Mikor az erőm elhagyott
És a lelkem roskadozva vittem
Csendesen és váratlanul átkarolt az Isten.

Idézetek lapja

Így múlnak el napjaim csendesen
Míg magadhoz nem ölelsz életem.

Idézetek lapja

Én már pihenek
Utamnak végére értem. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Lelkünk, mint a sólyom, úgy ül a bölcsesség karján,
Hogy elrepítsen – mikor megszülettünk, elereszt,
S mikor meghalunk, visszavár.

Idézetek lapja

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben, Továbbélhetek

Idézetek lapja

S ha nevetek vagy ajkamon kel ének
Teszem, mivel egyetlen menedékem ez,
Hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.

Idézetek lapja

Ha a puszik esőcseppek, egy tengert adok;
Ha az ölelések falevelek, egy erdőt adok;
És ha szeretet örök, akkor az
Örökké valóságot adom neked.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Alszom mélyen zúgó lomb alatt,
Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat.
Boruljatok a síromra csendesen,
Legyetek nyugodtan, már nem fáj semmi sem.

Idézetek lapja

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj látnom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok.

Idézetek lapja

Születés, élet, halál,
Mind kimérettet nekem,
S hogy Te mellettem voltál,
Egy világ volt így velem.

Idézetek lapja

Elfáradtál az élet tengerén
Pihenj csendben a föld lágy ölén.

Idézetek lapja

Istenünk kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt.
Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Küzdelem és szenvedés volt az életünk,
Legyen nyugodt, csendes pihenésünk. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Elmentél életed legszebb korában,
Itt hagytál bennünket bús árvaságban

Idézetek lapja

Küzdelem volt életünk
Fogadd be lelkünk
Ó mennyben Istenünk.

Idézetek lapja

Még most is hallom hangodat,
Érzem kezed, hogy most is simogat.

Idézetek lapja

A jó szülőket feledni nem lehet
Míg élünk ide hív a szeretet.

Idézetek lapja

Megpihenni tértem, éltem alkonyán.

Idézetek lapja

Örök nyugalmat adj nekem jó atyám …

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Az nem hal meg, kit eltemetnek
Csak az hal meg, kit elfelednek

Idézetek lapja

Fehér galamb szállj a fiunk fejfájára
A fájó szívű szülők helyett,
Te vigyázz az ő álmára!

Idézetek lapja

Mint vadra a vadász ki lesben áll,
Úgy rabolt el tőlem orvul a halál.

Idézetek lapja

Bánatunk végtelen, mert itt hagytál
Bennünket hirtelen.

Idézetek lapja

Drága szép emléked örökké közöttünk él – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Nehéz e kő, de nehezebb a bánat
Mely szívére borult az egész családnak.

Idézetek lapja

Pihenj csendesen

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Szívük nemes, kezük dolgos.
Életük nehéz volt, álmuk legyen boldog.

Idézetek lapja

Csak az hal meg, akit elfelednek
Örökké él, kit nagyon szeretnek

Idézetek lapja

Nem okozott nekünk csak egyszer bánatot
Elment fiatalon, fehéren
S fekete gyászt hagyott.

Idézetek lapja

Bimbó voltál édes kis gyermekünk
Mikor a halál elrabolt tőlünk
Angyal lettél ez az egy vigaszunk
Imádkozzál értünk, korán letört virágunk.

Idézetek lapja

Fiatal életed elvették tőlünk
De a lelked velünk marad. Szeretteid

Idézetek lapja

„Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Meghal minden, és elmúlik minden”

Idézetek lapja

„Az Isten hatalmas nagy úr,
Sötétség és világosság.”

Idézetek lapja

„E földön többé sose látlak
ó, idő szaga, hangaszálak
És várlak téged, tudhatod…”

Idézetek lapja

„Nekem már várni nem szabad,
Engem szólítanak útra, kéjre
Titokzatos hívó szavak”

Idézetek lapja

„Úgy vágytam ide, s most már szállnék” – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

„Állni gyászban, súlyos ezüstben,
Fuldokolni a fáklyafüstben”

Idézetek lapja

„Valami nagy-nagy,
Bús semmiségbe beleveszek”

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Sohse lesz másként, így rendeltetett”

Idézetek lapja

„Nincsen szavunk, amit kimondhatnánk”

Idézetek lapja

„Bekönnyezte az arcomat,
Jó volt, kegyes volt az öreg”

Idézetek lapja

„Jó Sors, ha kell s ha nem kell: Végzet”

Idézetek lapja

„S mert halhatunk bármelyik percben,
S célunk mégis az örökkévalóság,
Minden igaz ember ezért hős
S az emberszívben van a legtöbb jóság.”

Idézetek lapja

„Akárha lent, akárha fönt,
A szegényé csupán a csönd”

Idézetek lapja

„Az éj komoly, az éj nehéz.
Alszom hát én is, testvérek.”

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Fáj a szívem, a szó kihül.”

Idézetek lapja

„Szoktatom szívemet a csendhez,
Nem oly nehéz” – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

„Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma”

Idézetek lapja

„Megyek a bús, nagyszerű Sötétnek.
{{Álj meg!}} Nem Előttem a Holnap.
Engem vár, engem, rohanok

Idézetek lapja

Szeretteim ne fájjon értem szívetek, kívánom, míg éltek boldogok legyetek.

Idézetek lapja

Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.

Idézetek lapja

Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom.

Idézetek lapja

Téged kereslek, utánad vágyom, nem hiányzott így még senki a világon.

Idézetek lapja

Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökre megmarad.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel.

Idézetek lapja

Aki dönt, felettünk áll, kezében vagyunk mindannyian.

Idézetek lapja

A szeretet soha el nem fogy. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

A szíve megpihent a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.

Idézetek lapja

Van-e az életben több remény, vagy csak ennyi?
Van-e létünknek célja vagy csak ennyi?
Várjuk a nagy ígéretet, enyészetből új életet.
Várjuk itt nyugodtan a feltámadást!
Veje és leánya kik hőn tisztelék emlékének e követ emelék.

Idézetek lapja

Vidám arcod nem látjuk többé, de drága emléked szívünkben él örökké.

Idézetek lapja

Örök világosságban, békében nyugodj, soha el nem feledünk, biztosan tudod.

Idézetek lapja

Pihenésed legyen édes.

Idézetek lapja

Pihenj csendesen.

Idézetek lapja

Pihenj békében. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Reményünk csillagát fedi e sírhalom, emlék keresztje rá szülői fájdalom.

Idézetek lapja

Segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed érezzük.

Idézetek lapja

Sírját e márvány, emlékét tettei őrzik.

Idézetek lapja

Sok szenvedés és hosszú, igen nagy fájdalmak útján érkeztem ide.

Idézetek lapja

Sokat küzdöttél, sokat dolgoztál, majd sokat szenvedtél, de emléked szívünkben örökké él.

Idézetek lapja

Szent az ígéret: hit – s örök élet!

Idézetek lapja

Szeretettel emlékezünk. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Szeretetünk örökké él szívünkben.

Idézetek lapja

Szeretetünk örökké veled marad!

Idézetek lapja

Szeretetünk síron túl is él

Idézetek lapja

Szerető szíve pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Idézetek lapja

Szerető szíved nem dobban már többet, vigasztaló szót nem kapok már Tőled.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Megpihenni tértem, éltem alkonyán, örök nyugalmat adj nekem jó atyám.

Idézetek lapja

Míg a hű fiú nyugossza álmát, kesergő szüleit vigasztalja a Hit.

Idézetek lapja

Mindvégig azt adtad, ami a tied: nyugalmat, jóságot, örömöt, hitet!

Idézetek lapja

Nehéz utam itt ért véget. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat nem talál!

Idézetek lapja

Nem fogjuk többé elfáradt kezedet, nem simogatjuk őszülő fejedet.

Idézetek lapja

Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán.

Idézetek lapja

Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig.

Idézetek lapja

Nincs szó, mely híven fejezhetné ki fájdalmamat, nincs szó, csak könny.

Idézetek lapja

Nyugodalom, mely elszállottál a mi szívünkből, szállj ide e sírnak drága lakója fölé.

Idézetek lapja

Nyugodjon por teste a földnek gyomrában, lelke örvendezzen angyalok sorában.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Nyugszik a hajnal, pihen a táj, nem tudok aludni, mert valami fáj.

Idézetek lapja

Oly szomorú mindig csak egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni.

Idézetek lapja

Olyan seb ez, mely nem gyógyul be, olyan bánat, melyet nem ért, csak az, aki átélte már.

Idézetek lapja

Kis szívednek gyors lüktetése, rövid kis életednek lett befejezése.

Idézetek lapja

Korán szakított le az élet vihara, mint rózsabimbót nyílása kezdetén.

Idézetek lapja

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjék pihenésed felett.

Idézetek lapja

Könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük.

Idézetek lapja

Küzdelem volt életem, szívem megszűnt dobogni, jó feleségem/férjem/gyermekem/testvérem, hozzád jöttem nyugodni.

Idézetek lapja

Legyen áldott emléketek. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Legyen áldott emlékezete.

Idézetek lapja

Legyen álma pihentető, s emléke áldott!

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Legyen álmotok csendes!

Idézetek lapja

Legyen békés örök álmotok! – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Legyen emléke áldott, nyugodalma csendes!

Idézetek lapja

Legyen örök álmod oly édes, mint amilyen keserű a bánata megtört szüleidnek.

Idézetek lapja

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.

Idézetek lapja

Magadba zártad a sors ezernyi baját, és váratlanul, búcsú nélkül minket itt hagytál.

Idézetek lapja

Már nem félek a haláltól, mert tudom, hogy egyszer ti is itt lesztek velem, újra érezhetem a szeretetet és ölelésetek.

Idézetek lapja

Ezt a nagy fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.

Idézetek lapja

Fájó és megtört szívvel emlékezünk. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Idézetek lapja

Ha gyásznapjaink le fognak telni, idejövünk hozzád örökre pihenni.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Ha megszűnik az én szívem dobogni, idejövök hozzád megpihenni.

Idézetek lapja

Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.

Idézetek lapja

Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szívünkben örökre.

Idézetek lapja

Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat megölte szívedet.

Idézetek lapja

Hit, remény, szeretet. Vezéreljen titeket.

Idézetek lapja

Hogy elmentél, búcsú nélkül itt hagytál, ez nagyon fáj.

Idézetek lapja

Hogyha hív majd jó Istenünk, fáradt testtel ide jövünk.

Idézetek lapja

Ifjan életed tavaszán szálltál sötét sírba, szerető szüleid bánatban itt hagyva.

Idézetek lapja

Istenem én többé már el nem veszíthetlek. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Istenem, legyen meg a Te akaratod.

Idézetek lapja

Istenünk kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt, tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Kedves gyermekem légy őrző angyala kis testvérkédnek.

Idézetek lapja

Egy tragikus pillanat ölte meg szívedet, amely nem ismert mást csak a szeretetet.

Idézetek lapja

Elég lesz-e néked köszönet helyett, hogy amíg csak élünk, fogjuk a kezed?

Idézetek lapja

Életed hajnalán letört a halál, ejtsen könnyet érted, ki e sírnál megáll.

Idézetek lapja

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökké megmarad.

Idézetek lapja

Életünk e világon véges, végére már csak a számvetés marad.

Idézetek lapja

Elfáradtál az élet tengerén, pihenj csendben a föld lágy ölén. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Elmentél életed legszebb korában, itt hagytál bennünket bús árvaságban.

Idézetek lapja

Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába várunk, nem kopogsz soha már.

Idézetek lapja

Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik nem szavak.

Idézetek lapja

Elvitted a fényt, a mosolyt, csak egy sugarat hagytál, a szép emlékedet.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, akkor is, ha nincsenek már remények és csodák.

Idézetek lapja

Emléked örökké él! – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Emléked szívünkben örökké élni fog.

Idézetek lapja

Én nem haltam meg, ami nektek voltam, még mindig vagyok.

Idézetek lapja

Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben él.

Idézetek lapja

Ezen emléket szeretete jeléül emeltette…

Idézetek lapja

Az élet fájdalom, itt az örök nyugalom.

Idézetek lapja

Az igazak emlékezete áldott.

Idézetek lapja

Az Isten engem is hozzátok vigyen el.

Idézetek lapja

Az örök elválás fájdalmával emlékezünk.

Idézetek lapja

Bánatunk végtelen, mert itt hagytál bennünket hirtelen.

Idézetek lapja

Béke poraikra. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Bimbó voltál édes kis gyermekünk, mikor a halál elrabolt tőlünk.

Idézetek lapja

Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.

Idézetek lapja

Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.

Idézetek lapja

Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúzom, ma is élek köztetek.

Idézetek lapja

Csak ami rög volt vált röggé, a szeretet él mindörökké!

Idézetek lapja

Csak az évek múlnak, feledni nem lehet, hogy fiatalon kettétört életed.

Idézetek lapja

De mennyivel jobb lenne, ha ez mind itt és most lenne, elcserélném az örökkévalót egyetlen percre veletek!

Idézetek lapja

De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel.

Idézetek lapja

Drága szép emléked örökké közöttünk él. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

E példás anyának porait is áldja, hálásan tiszteli emlékét, utódja.

Idézetek lapja

Egy éve már annak, hogy örökre elmentél, életedben pedig hűséggel szerettél.

Idézetek lapja

Aki hisz én bennem, ha meghal is él.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Aki szeret, az soha nem feled, mert te túléled az őszt és a telet.

Idézetek lapja

Áldás emlékére.

Idézetek lapja

Áldás és béke a legszeretettebb férj drága poraira!

Idézetek lapja

Áldás és béke drága hamvaira!

Idézetek lapja

Áldás és béke drága poraira. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Áldás és béke lengjen a felejthetetlen jó férj drága porai felett!

Idézetek lapja

Áldás és béke lengjen drága porai fölött!

Idézetek lapja

Áldott e hant, mely fölött a hitvesi és gyermeki szeretet lebeg.

Idézetek lapja

Áldott legyen emléke. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Állni soká fog e kő, hamarabb elporlik azonban, mint lelkünkben ama bánat, amelyet okoz.

Idézetek lapja

Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a betegséged mindent összetépett.

Idézetek lapja

Aludjék a feltámadásig. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Aludni fogsz, s nem lesznek álmaid. Aludni fogsz és nem lesz több reggeled.

Idézetek lapja

Ami neked csend és nyugalom, az nekem örökös fájdalom.

Idézetek lapja

Amíg éltek értünk küzdöttek, amíg élünk nem felejtjük tettüket.

Idézetek lapja

Angyal lettél, ez az egy vigaszunk; imádkozzál érettünk korán letört virágunk.

Idézetek lapja

Arra nem gondoltál, hogy engem itt hagytál.

Idézetek lapja

Ó, kegyetlen halál

Idézetek lapja

Miért vett bimbót a halál
Amikor hervadt rózsát is talál
Reményünk csillagát fedi – e sírhalom
Emlék keresztje rá szülői fájdalom.

Idézetek lapja

Korán szakított le az élet vihara
Mint rózsabimbót nyílása kezdetén!

Idézetek lapja

Ifjan életed tavaszán szálltál sötét sírba
Szerető Szüleid bánatban itt hagyva

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Te voltál a szemünk fénye, csillaga,
Jézuskának kicsi kis angyala.

Idézetek lapja

Életed hajnalán letört a halál
Ejtsen könnyet érted, ki e sírnál megáll

Idézetek lapja

Oly hirtelen elrabolt a halál
Szívünkben örök fájdalmat hagytál.

Idézetek lapja

A jóság és szeretet megtestesülése volt.

Idézetek lapja

A lélek él. Találkozunk. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

A te szíved pihen, a miénk vérzik, hisz a fájdalmat csak az élők érzik.

Idézetek lapja

„Hogy újra légy,
csak egy szó kellene,
s olyan szó nincs.”
/Szabó Lőrinc/

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
/Victor Hugo/

Idézetek lapja

Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.

Idézetek lapja

Meghalni könnyebb, mint örök búcsút venni attól, kit igazán szerettünk.

Idézetek lapja

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik.

Idézetek lapja
Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át, csendesen. Hisz kinek a kisfiát fedi a sírhalom, csak az tudja milyen az igazi fájdalom!

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Megpihen a dolgos jó apai szív.
Áldás, és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala

Idézetek lapja

Égő könnycsepp mondd neki, hogy szeretünk,
Soha el nem feledünk! – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Hirtelen halálod
Nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog.

Idézetek lapja

Szívünkbe helyedet
Nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk
Nem fogunk feledni.

Idézetek lapja

Emlékedet megőrizzük.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Emlékedet fájó szívvel megőrizzük.

Idézetek lapja

Valóság voltál, álom lettél újra

Idézetek lapja

Őszinte részvéttel búcsúzunk.

Idézetek lapja

Végső búcsú

Idézetek lapja

Őszinte fájdalommal búcsúzunk.

Idézetek lapja

Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.

Idézetek lapja

Némán megállok sírod felett, s csendben elrebegem emlékedet.

Idézetek lapja

Hiányod érezzük, emléked őrizzük.

Idézetek lapja

Szívemben örökké élni fogsz.

Idézetek lapja

Nyugodj békében. – Sírkő feliratok

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Míg éltél, szerettünk, míg élünk siratunk.

Idézetek lapja

Csodás valóság voltál, s most utolérhetetlen álom lettél.

Idézetek lapja

Amíg élek nem felejtelek.

Idézetek lapja

Őszinte részvéttel búcsúzom. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Meghal minden, és elmúlik minden

Idézetek lapja

Lombos erdők
Vigyázzák örök álmodat

Idézetek lapja

Földön többé sose látlak, De visszavárlak, tudhatod

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Nekem már várni nem szabad, Titokzatos hívó szavak”
/ Arany/

Idézetek lapja

„Úgy vágytam ide, s most már szállnék”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Állni gyászban, súlyos ezüstben,
Fuldokolni a fáklyafüstben”
/ Ady/

Idézetek lapja

„S a fájdalmak is mások, Mert semmit se tehettek” / Ady/

Idézetek lapja

„Valami nagy-nagy,
Bús semmiségbe beleveszek” / Ady/

Idézetek lapja

„Sose lesz másként, így rendeltetett”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Nagy torna ez, bús végtelen,
Ez a gyalázatos jelen”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Sok volt immár a jóból,
Erőm elfogyott, meghalok”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Nincsen szavunk, amit kimondhatnánk”
/József Attila/

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Most minden-minden imává vált”
/ Ady/

Idézetek lapja

„S oly furcsa a ravatalom:
Már elhagylak benneteket”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Áldjon meg az Isten
Úgy is vége most már
Kész a ravatalom,
Áldjon meg az Isten.”

Idézetek lapja

„S mert halhatunk bármelyik percben,
célunk mégis az örökkévalóság.
S az ember szívében van a legtöbb jóság.
Talán örökség, talán halál.
Hát jöjjetek, beígért éjszakák.”

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Akár ha lent, akár ha fönt,
A szegényé csupán a csönd”
/ József Attila/”

Idézetek lapja

Szenvedésed után a halál nyugalom,
De Nélküled élni örökös fájdalom.

Idézetek lapja

„Az éj komoly, az éj nehéz,
Alszom hát Én is”
/ József Attila/

Idézetek lapja

„Fáj a szívem, a szó kihűl,
Bennem a múlt”
/ József Attila/

Idézetek lapja

„Ó áldott anyaföld, itt pihensz, itt”
/ József Attila/

Idézetek lapja

„Szoktatom szívemet a csendhez,
Nem oly nehéz ez”
/ József Attila/

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Béke és halálos örökség”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Megyek a bús, nagyszerű Sötétnek,
Engem vár, engem, rohanok”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma”
/ Ady/

Idézetek lapja

„Béke és halálos örökség”
/ Ady/

Idézetek lapja

„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Idézetek lapja

Lomb, szirom, virág, susogja a szél
Hogy emléktek köztünk örökké él.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Sokat fáradtak az élet tengerén
Pihenjetek most Jézus szent szívén

Idézetek lapja

Jézusom Te adtál erőt a szenvedésben,
Adj örök nyugalmat lelkünknek a mennyben.

Idézetek lapja

Istenbe vetett hit ragyogjon sírod sötét éjszakája,
Virrasszon koporsód hosszas álma felett

Idézetek lapja

Elválni kedveseinktől fájdalmas és nehéz,
de szívem a Szent reménnyel a jövendőbe néz.
Jézus én bizodalmam hiszem, hogy egy napon
Szeretteimet a mennyben újra megláthatom.

Idézetek lapja

Te voltál a fény, a ragyogás
Kérlek, vigyél el magaddal
És ha szerelmed porrá égett
Hints be vele a régi emléket
Ha majd letesznek hozzád, megfogom a kezed
Még érezzük, hogy összetartozunk
Ez lesz az utolsó legboldogabb napunk.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Elfáradtál az élet tengerén
Pihenj csendben a föld lágy ölén.

Idézetek lapja

Hosszú volt az út, amely véget ért – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Beteg szíve örök pihenőre tért.

Idézetek lapja

Drága kincsek voltak mindketten nekünk.
Ti kincsek elvesztetek, s csak a bánat jutott nekünk.
Szeretetünk veletek van a síron túl is.
Emléketek él közöttünk, míg oda jutunk mi is.

Idézetek lapja

Álom volt az életem, egy kis rövid álom,
Letörte ifjú életem, rövid boldogságom.
Elhervadt virágom mosolygó fényében.
Miért vitt bimbót a halál,
Mikor tépett rózsát is talált.

Idézetek lapja

„A test elragadtatott a földről; nem úgy mindaz, ami reá emlékeztet.”
/Pieter Frans Thomése/

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.”
/Juhász Gyula/

Idézetek lapja

Mi nem válunk el, csak te előre mentél. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

„Végre nem butulok tovább!”
/Erdős Pál/

Idézetek lapja

Nem remélek semmit. Nem félek semmitől. Szabad vagyok.

Idézetek lapja

Hulló könnyekkel állok sírod felett,
a koporsó bezárta legdrágább kincsemet.
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni téged soha nem lehet.
Ha a bús napjaim le fognak telni,
Odavágyom hozzád megpihenni.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Itt nyugszom. Végre megnyugodtam.
Elszállt az álom és a láz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
és nem emel, és nem aláz.”
/Babits Mihály/

Idézetek lapja

Miért tép rózsát a kegyetlen halál, mikor annyi hervadt rózsát talál?

Idézetek lapja

Síromnál ne hullass könnyeket, nem én fekszem itt, nem haltam meg. Én vagyok a hűs nyári szellő, csillogó hó, folyóparton a kő. Ne gyászolj, töröld le könnyedet,
nem haltam meg, e sír engem el nem temet.

Idézetek lapja

Síromra tegyetek egy szál vadvirágot, az kísérje utam, amerre majd járok.

Idézetek lapja

Drága összetört virágaink,
Pihenjetek csendesen,
Ne érezzétek fájó könnyeink,
Álmodjatok, míg találkozunk odafenn.

Idézetek lapja

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”/Juhász Gyula/

Idézetek lapja

„Szívük megpihenni tér ott lent a mélyben,
Lelkükre angyalok vigyáznak fent az égben.”
/Alex Tamás/

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

„Csak egyet álmodsz, és jövök,
A földön itt mi sem örök,
S melletted leszek újra én.”
/Várnai Zseni/

Idézetek lapja

„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
/Kosztolányi Dezső/

Idézetek lapja

Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.

Idézetek lapja

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

De sokáig elnéznélek, ha még egyszer láthatnálak!

Idézetek lapja

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Vándor, ha erre jársz,
itt egy szomorú emléket látsz:
Kicsiny fiút takar e sír –
Lehajtott fejjel idézd fel őt.
Kapott biciklit, kisautót,
Szerető családot, szülőt, nagyszülőt,
Dacolt a veszéllyel,
Végül mégis ő ment el vesztesen.

Idézetek lapja

Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és az örök fájdalom.

Idézetek lapja

„A fekete földben feketén
súlyos titokként fekszem én.”
/Keszei István/

Idézetek lapja

„Síromnál sírva meg ne állj!
Nem ott vagyok, nincs is halál.”
/Mary Elizabeth Frye/

Idézetek lapja

Az élet olyan, mint a viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember,
S ha egyszer céljára talál, csónakját felborítja a halál.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Hiába ültetünk sírodra virágot,
eltemettünk ide egy egész világot.

Idézetek lapja

„Ifju virág volt, mit se tudott a lét viharáról,
S máris törve pihen, s törve sir érte szivünk.”
/Tóth Árpád/

Idézetek lapja

Szívük nemes volt, kezük dolgos, életük nehéz volt, álmuk legyen boldog.

Idézetek lapja

Találkozunk ott, ahol a szív nem fáj. – Sírkő feliratok

Idézetek lapja

Távozásod örökre összetörte szívünk, mert rajongva szerettünk drága gyermekünk.

Idézetek lapja

Te voltál életem segítőtársa, szerető szívemnek kinyíló virága.

Idézetek lapja

Tebenned bíztunk elejétől fogva.

Idézetek lapja

Adjon neked az Úr örök nyugalmat és békességet.

Idézetek lapjaSírkő feliratok

Idézetek lapja

Idézetek listája:búcsúztató beszéd kollégának, halotti búcsúztató, búcsú édesanyámtól, búcsú az élettől, búcsú egy kedves kollégától, búcsúszöveg temetésre,  férj elvesztése idézet, végső búcsú szövegek, búcsúztató temetési gyászbeszéd minta, legjobb férj és apa idézet, búcsúztató kollégának, bucsu edesanyamtol, búcsúztató versek esküvőre, temetési búcsúztató szöveg, temetési gyászbeszéd minta, búcsúztató szöveg temetésre, búcsúztató szövegek kollégának, örök vadászmezők idézet, búcsú kollégától, búcsúztató versek, búcsú a főnöktől, halál utáni üzenetek, búcsúzás szeretteinktől, múlt elengedése idézet, halotti búcsú, elköszönés kollégától szöveg, búcsú a szülőktől vers, búcsúvers, meghalt gyermekek emlékére, búcsúbeszéd temetésre édesanyámnak, végső búcsú egy baráttól, halotti búcsúztató szöveg, meghalt barát emlékére, idézetek búcsúzó kollégáknak, barát elvesztése idézet halál, búcsú édesanyámtól idézet
, rövid gyászbeszéd, elköszönés a kollégáktól, temetési végső búcsú, búcsúbeszéd kollégának, búcsú egy baráttól vers, kolléga búcsúztató idézetek, nyugodj békében versek, nagynéni idézetek, kolléga búcsúztató szöveg, megemlékezés halottakról idézet, hiányzol apa idézetek, búcsú vers, elmúlik idézet, búcsú szöveg, búcsú a nagymamától idézetek, halál utáni elengedés, megemlékezés halál évfordulóra
sírkőre idézetek, szeretteink emlékére idézet, 1 éves halál évfordulóra idézet, bibliai idézetek gyászjelentésre, férjem emlékére vers, munkatársi elköszönés, gyászjelentés idézet, búcsúüzenet, búcsú édesapámtól, elhunytak emlékére idézet, idézetek sírkőre
emlékezés szeretteinkre vers, végső búcsú édesapámtól, búcsúztató szöveg, temetési köszönetnyilvánítás idézetek, halál idézetek búcsú, búcsú idézetek halál, búcsú halál idézetek, ady idézetek temetésre, idézetek gyászjelentésre, baráti búcsú idézetek, fiatal halál idézetek, halott idézetek, köszönet idézetek kollégának, idézetek halál, szerelmes búcsú idézetek, apa nélkül idézetek, távozás idézetek, elköszönés, idézetek búcsú, idézetek búcsúztató, fekete istván idézetek, idézetek az elengedésről, búcsúztató idézetek, búcsúzás, idézetek elhunytak emlékére, családtag elvesztése idézetek, halál évfordulóra idézetek, végső búcsú idézetek, csend idézetek, búcsú kollégától idézetek, angyal idézetek, nyugodj békében idézetek, hiány idézetek, elengedés idézetek, kegyeleti versek idézetek, búcsú idézetek temetésre, halál idézetek, gyászversek idézetek elhunytak emlékére, halotti megemlékezés idézetek, elhunytaknak idézetek, gyász idézetek, elköszönő idézetek, búcsúzás halottól idézetek, temetési idézetek, búcsú idézetek elhunytak emlékére, család idézetek, halotti idézetek,búcsú kollégáktól idézetek, búcsú idézetek, idézetek temetésre, idézetek kollégáknak, munkahelyi búcsú idézetek, hiányzol idézetek fiúknak, bucsu valakitől, barátság