Gyász versek

Gyász idézet - Gyász versek
Gyász idézetGyász versek

Idézetek lapja

1.  Ady Endre: Békés Eltávozás

„Hangomat a Semmi igya föl,
Mint az álmokat issza
S az én gyönge, panaszos hangom
Ne jajgasson senkinek vissza”

Idézetek lapja

 2. Petőfi Sándor – István öcsémhez

„Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincsen rá szó, nincsen fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég”

Idézetek lapja

 3. Vladimir Szolojov – Nagy úr az idő

„Nagy úr az idő, a halál,
mindent de becsap, ha megáhít,
minden elevent lekaszál,
csak szerelmünk napja világít…”

Idézetek lapja

4. Jules Superville – A halott kedves

„Én csontom körül élek,
magányommal tele,
és zárt csönded ölén egy
zengő pont kellene,
hadd lépjek közelebb
lényedhez valahol”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

5. Leconte de Lise – Requise

„Mit sem ad az idő, bármit ígérget,
nem zöldül a rom, a hamu soha.
Holt hamvaid add át a kósza szélnek,
aludj, a sír oly édes nyoszolya”

Idézetek lapja

6. Alekszej Vasziljevics Kolcov – Most már ne suhogj

„Hegynél súlyosabb,
éjnél komorabb
sajgó szívemen
a fekete gond!”

Idézetek lapja

7. Georges Rodenbach – Ó! Az eső!

„Ki mondja el, mily szomorú az égbolt,
felhős temetőútjain a víznek,
hol mélabúsan ballag egy sötét folt
s ravatalon csillaghalottat visznek,
ki mondja el, mily szomorú az égbolt?”

Idézetek lapja

8. Karinthy Frigyes – Halott

„Az élőt kínálja gyümölccsel tavasz, nyár,
És kínálja borral a tél, –
De én már tudom, miből él a halott:
A halott könnyekből él.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

9. Maurice Maeterlinck – A kék madár

„Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,
Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.
De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,
De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk.”

Idézetek lapja

10. Kosztolányi Dezső – Halotti beszéd

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt… “
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Idézetek lapja

11. Arany János – Juliska sírkövére

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

12. Vörösmarty Mihály – A jegyes sírja

„Nem hervaszt engem szerelem,
De bú és fájdalom;
A sírba szállt le jegyesem:
Elhúnytát siratom.”

Idézetek lapja

13. Keszei István – Teljes lényeddé

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”

Idézetek lapja

14. Edgar Allan Poe – Lenore

„Jaj, oda szegény, az aranyedény! a szellem a porba kiloccsan…
Kongj, gyász-zeném! egy drága lény forog alvilági habokban.
Ej, Guy de Vere, te se könnyezel? most ülj tombolva tort!
Nézd, kit fed el rút gyászlepel? A kedvesedet, Lenore-t!
Őt őrzi ma gyertyaláng, ima, komor ének érte zokog –
Ó mondd, ki lehet fenségesebb, mint egy ily ifju halott?
Kit nász helyett vár gyászmenet, az kétszeresen halott!”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

15. Kisfaludy Károly – A kedves sírjánál

„Te is drága! kifejtőztél
Az élet fogházábul,
És szebb országba költöztél
Ott a néma siron túl!
Hol az angyalok sorában,
Az örökség nyugalmában
Várod hű barátodat:
Ki elhagyva mindenektül
Némán kora sirodon ül,
S zokogja halálodat.”

Idézetek lapja

16. Marjorie Pizer – A vigasz szavai

„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”

Idézetek lapja

17. Kosztolányi Dezső – A bús férfi panaszai

„Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

18. Edgar Allan Poe – Lee Annácska

„Annácska szemét lesem én;
s így az éj idején veled éldelek én,
jegyesem, szívem élete, szép kicsikém,
melletted a sír fenekén,
tengerpart bús mezején.”

Idézetek lapja

19. Nagy László – Vállamon a bárányos éggel

„S rázkódhat a siratók háta,
a Mindenség nem borul gyászba!”

Idézetek lapja

20. Keszei István – Jegygyűrű

„Te már régen ellobbantál
de fénylő jegygyűrűdből
lényed fénye ma is felém sugárzik.”

Idézetek lapja

21. Szabó Magda – Elégia – Béke-sziget

„Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,
még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,
hogy föld alatt a hazád és a házad,
ugyan hogy érteném.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

22. Reményik Sándor – Egy sír nem temető

„Egy fecske nem tavasz,
Egy fűszál nem mező,
Egy vízcsepp nem patak,
Egy sír nem temető.”

Idézetek lapja

23. József Attila – Összetört szívem

„Összetört szívem bús kesergője
Csókot kért tőled, néma halott,
Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle,
Boldogan virulsz, ahol vagy, ott.”

Idézetek lapja

24. József Attila – Csókolj, csókolj

„Csókolok egy hideg kezet,
Zokogástól reszket vállam:
Azt hittem: hűtlen, rászedett,
Pedig csak engem szeretett
S szive repedt meg utánam.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

25. Katona József – Bánk Bán

„Hazámba vágy
A szívem, és az ott vagyon, hol a
Holtteste nyugszik annak, akinek
Az életem s lelkem felébredését
Köszönöm.”

Idézetek lapja

26. Arany János – Toldi

„Felséges királyom! keserű az nékem,
Amit jelenteni gyász kötelességem;
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.”

Idézetek lapja

27. Juhász Gyula – Epilógus

„A vágyak bágyadt hegedűjén
gyászindulót húzok neked.
(…)
Elhantolt álmaim zokognak
a horpadt öblű hegedűn,
és könnyeim, az eltitkoltak,
hullanak a húrra keserűn”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

28. Henry King – Halld-e dobszó ütemét

„Halld e dobszó-ütemet:
Pulzusom jelzi jöttömet,
És bármily lassan lépkedek,
Egyszer melletted leszek.”

Idézetek lapja

29. Arany János – Czakó Sírján

„Gyönge az a lélek, mely az élet súlyát
Nem bírva, leroskad a pálya felén;
Nem férfi az, aki fölveszi a gyilkot,
Melyet vigaszul hagy a futó remény.”

Idézetek lapja

30. Náday Zoltán – Te már sehol sem vagy

„Csak nézek és találgatom,
hol az én kedvesem.
Álomban, ébren egyre csak
keresem, keresem.

Mert megvan ő, tudom, tudom,
csak elmaradt, de hol?
És addig, addig keresem,
én se vagyok sehol.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

31. Pósa Lajos – Anyám sírjánál

„A hunyó nap sugarában
Nézem, anyám, sírodat:
Sárga-piros rózsáival
Szórja be az alkonyat.

Sárga-piros rózsáiból

Szövi rád a takarót…
Lágyan lengő, fúvó szellő
Suttogja az altatót.”

Idézetek lapja

32. Juhász Gyula – Temető

„Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.”

Idézetek lapja

33. Szabó Lőrinc – A huszonhatodik év

„S eszembe jutsz: könny csordul arcomon
és megállok: céljaim fele voltál
és fele szabad tetteimnek.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

34. Faludy György – József Attila temetése

„Most elmentél s mint golyót a fában
hagytad szívünkben minden szavadat,
s oly messze vagy tőlünk, túl a halálban,
hogy bennünk csak a borzalom maradt.”

Idézetek lapja

35. Laurence Binyon – Ők nem öregszenek

„Ők nem öregszenek, mint mi, megmaradottak,
Sok év rosszallása, vénkor nem bír velük,
Mikor a nap leáldoz, s ha felvirrad a nap,
Rájuk emlékezünk.”

Idézetek lapja

36. Ifj. Ábrahám Emil – Könnycseppek

„Míg jövőjét építettük
Sorsa el volt döntve rég.
Megkivánta, elszerette
Tőlünk a hatalmas ég.”

Idézetek lapja

37. Vörösmarty Mihály – Kis gyermek halálára

„Eljátszottad már kis játékidat,
Kedves fiú, hamar játszottad el;
Végsőt mosolyga orcád, s a halál
Leszedte róla szép rózsáidat:
Nemcsak magad menél, elvitted a
Szülék vidámságát, elvitted a
Legszebb remények gazdag bimbaját.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

38. Vörösmarty Mihály – Helvila halálán

„Álom, álom, édes álom!
Altass engem, légy halálom,
Légy halála életemnek
S élte haldokló szivemnek.”

Idézetek lapja

39. Weöres Sándor – Érintések

„Saját halálunk sose fáj úgy, mint mások halála.
Ó, könnyű neked,
elbírod nélkülem a sírt, de
bírjam, nélküled, az életet?”

Idézetek lapja

40. József Attila – Most fehér a tűz

„Vigasztaljátok a szenvedő alkonyokat, közéjük való kedvesem is
Szomorú lángjaival zokogva kergetőzik
Előttem szalad, megcsókoltam s az idő nagy némasággal elsüllyed körülöttünk
De üres kezemmel hiába kapkodok utána
A fájdalom vakító felületén.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

41. Nadányi Zoltán – Te már Sehol Se Vagy

„A kezedet már nem adod,
a szádat nem adod
és a ruhámon nem hagyod
az édes illatod.”

Idézetek lapja

42. Móra Ferenc – Apám

„Sírhatnékom van, ha eszembe jut
A szeles éj, amelyen elaludt
S valahányszor hörögve sír a szél,
Mindig azt gondolom, hogy ő beszél.”

Idézetek lapja

43. Pethes Mária – Égbe karcolt üzenet – Boros Ágotáért

„Hány halál
rabolja ki még hatodik érzékünket,
hány hiány telepszik még mellkasunkra,
míg egy felülírhatatlan virradat
elrongyolja torkunkban
a visszafojtott sírásokat?”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

44. Zelk Zoltán – Sirály

„Miként a rab cellafalat,
úgy kopogtatnám sírodat,
megtanultam ott a jelet –
de más rabság ez, a tied.

Talán a fény, a fergeteg,
s a vadgesztenye-levelek,
mik sírodra keringenek,
ők tudják a morze-jelet.”

Idézetek lapja

45. Csoóri Sándor – Diófáidra nehéz hó esik

„Ne adj időt az elmúlásnak,
Minden gödörbe belerángat,
s nekem, kinek egyetlen lettél,
fájdalom-arannyal fizetnél.

Tudtam? Nem tudtam? Holtan élsz már,
befont belülről a folyondár,
diófáidra nehéz hó esik,
velük gyászollak ma is reggelig.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

46. Kosztolányi – Dezső Ébredés

„Reggel, ha ébredsz, s harsonáz feletted
ez a mindennapos föltámadás,
már megtudod, nem él sok-sok szeretted,
ki éjjel élt, s szivedbe bánat ás,

(…)

és – mit tehetsz? – mint szennyes únt ruhádat,
magadra öltöd csöndesen a bánat
bilincseit, s viszed a végzetet.”

Idézetek lapja

47. Kassák Lajos – Tied vagyok

„Várok rád de tudom nem jössz vissza soha.
Nehéz föld alatt ágyaztak neked.
Alszol mozdulatlan.
Hiába zümmög a szél.
Hiába fütyülnek a rigók
Hiába csalogat a napfény.”

Idézetek lapja

48. Pákolitz István – Könny

„A nyitott sír felett
lomha fekete varjú száll.
Két szárnycsapás közt rám mered
a dermesztő Szabály.

(…)

De törvény,
hogy a halál csak az élőnek fájjon:
remegjek – gyászod örvén –
önnön tragédiámon”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

49. Simai Mihály – Vérvesztes év

„Minden barát halála vérzés
piros vad elszoríthatatlan
vért hullatva és vért köhögve
hajlok a lehulló rögökre.”

Idézetek lapja

50. Birtalan Ferenc – Ringatótörténet, feleségének

„Magad, belőlem haltad el,
de vagy, míg nekem vanni kell,
mert egylétünkben, anyagtalan
nincsed súlyát hordozom magam”

Idézetek lapja

51. Várnai Zseni – Ki tegnap voltam

„Ki tegnap voltam, sírba szállt Veled,
Ma más vagyok, megroppant keserű,
Céltalan asszony, könnyázott szemű.”

Idézetek lapja

52. Jánky Béla – Túlvilág

„Havazott éjjel.
Egy sírhoz sem vezet ma
lábnyom a hóban.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

53. Kiss Tamás – Árnyékos út

„Mert látod, nem vigyáztál,
álmodban elaludtál,
halálodban maradtál,
minket magunkra hagytál.”

Idézetek lapja

54. Alice Ann Munro – Mennyi boldogság!

„Senki se bánja,
Siratja, áldja
Sokáig lényed
Üres helyét.”

Idézetek lapja

55. Maggie Stiefvater – Viszlát: százféleképpen mondhatod

„Viszlát: százféleképpen mondhatod,
Könnyeid százféleképpen onthatod,
Kalapod fejedbe éppúgy nyomhatod, mielőtt kilépsz.
Mondom: viszlát, viszlát,
Kiáltom hangosan át,
Mert mire hangom újra meglelem,
Talán már nem tudom, hogy hogyan tehetem.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

56. Marsall László – Ülni az ablak előtt

„Ülni az ablak előtt és várni valakit…
Alkonyodik.
Tudom: a volt volna már sohasem lehet.
Ma sem jön, holnap sem.
Már sohasem jöhet.”

Idézetek lapja

57. Nagy István Attila – Minden Ablak

„Téged kereslek a világegyetem
eltakart zugaiban.
De magába zárt
a féltékeny kozmosz,
szemedet csillagnak akarja.”

Idézetek lapja

58. Ady Endre – Halottak napján

„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

59. William Shakespeare – Troilus és Cressida

„Olyan a gyász álderűbe rejtve,
Mint az öröm, ha sírni volna kedve.”

Idézetek lapja

60. Beney Zsuzsanna – Tűzföldi táj

„Eltűntél e túltelített világban
mely kristályossá dermedt nélküled.
Felfoghatatlan zengés a teremtés
s benne a lét mind félelmetesebb.”

Idézetek lapja

61. Albert Y. Hsu – Hátrahagyottak

„Siratom mindazt,
ami lehetett volna,
és most már sohasem lesz.”

Idézetek lapja

62. Jánosházy György – Szememben hordom képedet

„A képedet szemem mélyébe zártam,
hunyjam le bár, itt vagy mindig előttem,
fénybe öltözve, édes napsugárban,
vagy zsendülő tavaszban, méla őszben.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

63. Karafiáth Orsolya – Apa és a hóember

„A hamvaknak olvadt-hó színe van.
Tél végi szín, kiút a döbbenetből.
Törött lencsén a nap. Homályosan,
szürkén segít, hogy fel ne fogjam egyből.”

Idézetek lapja

64. Dutka Ákos – Magdám emlékezete

„Boltíves fejed, hogy szoborrá fagyott,
nem lett felbomló, riasztó halott, –
finoman szövődött rá a glória,
a földöntúli ős harmónia.
Görög arcéled, – két csukott szemed
megszépülve élte már az örök életet.
Azóta így látlak, úgy állsz már elém,
sugárban, mint régen, életünk delén…
Most tudom csak – hogy elvesztettelek:
Úr Isten! mennyire, mennyire szerettelek…”

Idézetek lapja

65. Dsida Jenő – Egyedül maradtam

„Mit csináljak? Két szemem
álmatlan sötétbe néz.
Sírva mondom: Édesem!
S bénán visszahull a kéz.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

66. Závada Péter – Aszfalt

„A tartós gyász éppolyan káros,
mint a makacs fagyok. Roncsoló hatású
jéglencsék keletkeznek tőle a gondolataimban,
mire reggelre bennem is folyékonyra fagysz.”

Idézetek lapja

67. Vas István – Húsvéti ének testről

„Megtudja, mi a test, ha éjszaka retteg:
Hol van most az asszony, kit ősszel temettek?
Komor olvadáskor, vakult-rideg órán
Látja befolyni a vizet koporsóján.
Az tudja, mi a test, aki külön-külön
Mereng el egy bokán, egy hajfürtön, fülön.
Nem játszik már rajtuk koratavaszi fény…
Mi maradt, mi maradt barna szeme helyén?
Egy bece-szót mormol, de senki se felel.
Az tudja, mi a test, aki árnyat ölel.”

Idézetek lapja

68. Juhász Gyula – Consolatio

„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

69. Székely Dezső – Koszorú

„Az ég könnye is záporban szakadt
Isten sötét szempillái alatt.
A koporsóra hullt a rög, kopogva,
Hiába bíztunk eleitől fogva.”

Idézetek lapja

70. Tóth Krisztina – Memóriakártya

„Jaj, régi telek, hová lettetek?
És barátaim, kik hóvá lettetek,
és széllé már, fütyülve dátumokra:
visszaemlékszem hangotokra.
Halott nevek a mobilomban,
egyre többen: már hallhatatlanok,
de a jegyzékben számuk ott van,
ameddig én még itt vagyok.”

Idézetek lapja

71. Kassák Lajos – Boldogító szentencia

„Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök.
Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én itt ringatlak az ölemben
s ha fáradt leszek, átadlak a fiamnak s ő így tovább
itt voltál s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

72. Emily Brontë – Nem érhet kétségbeesés

„Kétség nem győzhet rajtad itt,
hulljon bár könnyek árja:
akit szerettél, nincs-e mind
veled, szívedbe zárva?

Idézetek lapja

73. Emily Brontë – Sorok

Az élet hosszú vagy rövid,
mit számít, öröklét ha vár;
lent búcsuzunk, de fent megint
találkozunk, hol nincs halál.

Idézetek lapja

74. Vajda János – Harminc év múlva

„Hogy végtelen tér és örök idő
Csak egyszer alkotott bár olyat, minő
Te voltál s hasztalan repül tova
Hozzád hasonlót nem szül már soha
De csak nekem, csupán az én lelkemben
Voltál ilyen, és amit vesztettem
– Bár égető fájdalma óriás –
De azt nem nyerheté el senki más.”

Idézetek lapja

 75. Ady Endre – A fehér csönd

„Megállt az élet, nincsen több sora,
Nincs kínja, csókja, könnye, mámora,
Jaj, mindjárt minden, minden elveszett.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

76. Ady Endre – Költözés az Átok-városból

„Sírt az ajtóm. Csöndben belépett
Valaki és nevetett,
Valaki, kiért sokat sírtam
S akit halottan is szeretek.”

Idézetek lapja

77. Szenes Hanna – Vannak csillagok

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”

Idézetek lapja

78. Alysha J. Fell – Sötét fájdalom

„Ránk borítá sötét fátylát a fájdalom.
Rímbe szedem mély, fojtó bánatom.
téli bú előbb-utóbb mindenkit elér,
aki az élettől jót vagy épp rosszat remél.”

Idézetek lapja

79. Marton Paul – A harangozó gyásza

„Kondul a harang, dolgozik a harangozó,
sokszor kongatta már, most kicsit elérzékenyül.
Barátot veszített, ő az első búcsúzó,
könnyeit visszatartja, szíve majd megfeszül.
Zúg a harang, zúg, a szomszéd falu is hallja.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

80. H. Gábor Erzsébet – Látod, anyukám

„Látod, anyukám, itt a tavasz –
a tél vett téged tőlem el!
Bár még a hegycsúcs itt, ott havas,

de szavamra langyos szél felel.”

Idézetek lapja

81. Pisch Ferenc – Bennem is meghal valami

„Mióta elmentél, bennem is meghalt valami,
Magaddal vitted a boldogságot,
És szívem már nem tud úgy mást szeretni.”

Idézetek lapja

82. Fehér Péter – Árvák könnyét viszi a szél

„Nem serceg már toll sem a megsárgult papíron…
Poros fényképeket nézek a néma házban…
A nehéz gyászban, mikor e sorokat írom…
Árvák könnyeit viszi a szél: Fekete ruhában…”

Idézetek lapja

83.  Toldi Gábor – Búcsúzunk tőled

„Szólni nem tudunk, csak nézünk s hallgatunk,
Mióta itt hagytál minket, szomorúak vagyunk.
Te, aki mindig önfeledten mosolyogtál,
Magad után nagy űrt hagytál,
Kavarognak bennük a gondolatok s az emlékek,
Feltörnek bennünk az eltöltött napok s évek,
Oly rossz most nekünk, mert nem láthatunk téged.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

84. Szilágyi Zoltán – Csak a csend marad

„Elhalt a szó, a mosoly megfagyott,
csend lett, fájó, tehetetlen állapot!
Talán csak álmodom,
nem, ez nem történhet meg, én tudom!”

Idézetek lapja

85. Baranyi Imre – Örök menyasszony

„Fehér ruhája már oda,
szerelme sincs, nem is csoda,
a fodra megkopott ím,
kisírt szemére szorgosan,
tűnő idő magányosan
csak ráncot ültetett ki.”

Idézetek lapja

86. Kis József – A szívem most…

„A szívem most nagyon nyugtalan,
rászáll a csend, a szótalan,
rászáll a csend, a szótalan, néma gondolat,
tudnom kéne, hogy nem vagy itt,
azt képzelem, hogy
könnyeim mögül kilépsz,
de bárhogy szeretném,
rejtve maradsz…”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

87. Pusuma Mária – Megválaszolatlan tragédia

„Egy szál rózsaszál meséli egy síron.
Azt meséli, szomorú, ki itt nyugszik.
Fájó szívvel ment ő a Mennyországba.
Mert itt hagyta ő szeretett családját.”

Idézetek lapja

88. Zagyi G. Ilona – Mindig megtalállak

„Esett a hó… januári éjjel
fekete gyász fehéren érkezett.
Tudtam, hogy jön, itt volt az a vészjel.
“Így ért a hajnal”, mondták részvéttel…”

Idézetek lapja

89. Kocsis Antal – Meghalt apám

„Túl a halálon, a gyászon innen,
Kérdés marcangol: mért tetted, Isten?
Miért hagytad el eme világot?
Miért lett árva fiad és lányod?”

Idézetek lapja

90. Piszter Anna Vilma

„Döme angyal lett.
Megszületett és élt
mosolyt csalva mindenki arcára,
mint egy édes, kicsi angyal, mondták,
mikor még olyan kicsi volt,
mint egy édes, kicsi angyal.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

91. Baranyi Imre – Üzenet az égbe

„Te őserő, te lendület,
te mérhetetlen jóság,
én már azt hittem, hogy te vagy
az örökkévalóság,
bár nem könnyen adtad magad,
a túlerő legyőzött,
a rád támadó rút halál
a léttel kergetőzött.”

Idézetek lapja

92. Orosz Piroska – Anya

„Csukott szemeiddel
a mennyekbe vágyol,
Anya! Csak én tudom,
mennyire hiányzol…”

Idézetek lapja

93. Tankó Levente – Halottak napja

„Ma is csend van,
Csak a temetőben pislákol valami,
Egy gyertya fénye,
Annak tüneménye.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

94. Petrán Ottó – Mindenszentem

„Csendben imbolygó
Apró, kis lángok,
A temetőbe érvén, ha megállok,
Lehajtott fejjel emlékezem,
Ki voltál nekem…?!”

Idézetek lapja

95. Megyesi Péter – Búcsú nélkül

„Nem tudtam elbúcsúzni tőled,
Egy részem veled együtt ment el,
Gondolok rád, és folyik a könnyem,
Mit kezdjek most az életemmel.”

Idézetek lapja

96. Szentesi-Horváth Gyöngyi – Édesanya

„Édesanyánk, drága lélek,
hiányod az égig felérhet.
Fájó szívünk nem gyógyulgat,
szereteted hiánya megmaradt.”

Idézetek lapja

97. Ifj. Hajdók József – Kialvó gyertyaláng

„Pislákoló gyertyaláng a szélben,
bánat a sírok mellett állók szemében.
Kezeikben megemlékezésképpen hozott virág,
szeretteik elvesztése miatt egy összeomló világ.”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

98. Nagy Mónika – Sírod előtt állva

„Már a Te napod is november elseje,
Rólad is szól, gondolataink zeng.
Kint hangos a csend, üvölt az éjszaka,
Lelkem tombol, sír, hogy nem láthatlak.”

Idézetek lapja

99. Halász Enikő – Gondolatok Apámnak

„Ma kedd van,
hol van már az a vasárnap délután,
elveszett valahol
a majd negyedszázad folyamán
az élet minden terhe mögött,
és Te most is úgy jutsz eszembe,
hogy valahol belül felnyögök”

Idézetek lapja

100. Kamarás Klára – Rekviem helyett

„Ólomból szőni pilleszárnyat,
Hulló pihékből bércre várat,
Mécsessel járni nyári fényben,
Halottat kérni, jaj, hogy éljen:
Hiába mind… hiába már…”

Idézetek lapjaGyász versek

Idézetek lapja

Idézetek listája:búcsúztató beszéd kollégának, halotti búcsúztató, búcsú édesanyámtól, búcsú az élettől, búcsú egy kedves kollégától, búcsúszöveg temetésre,  férj elvesztése idézet, végső búcsú szövegek, búcsúztató temetési gyászbeszéd minta, legjobb férj és apa idézet, búcsúztató kollégának, bucsu edesanyamtol, búcsúztató versek esküvőre, temetési búcsúztató szöveg, temetési gyászbeszéd minta, búcsúztató szöveg temetésre, búcsúztató szövegek kollégának, örök vadászmezők idézet, búcsú kollégától, búcsúztató versek, búcsú a főnöktől, halál utáni üzenetek, búcsúzás szeretteinktől, múlt elengedése idézet, halotti búcsú, elköszönés kollégától szöveg, búcsú a szülőktől vers, búcsúvers, meghalt gyermekek emlékére, búcsúbeszéd temetésre édesanyámnak, végső búcsú egy baráttól, halotti búcsúztató szöveg, meghalt barát emlékére, idézetek búcsúzó kollégáknak, barát elvesztése idézet halál, búcsú édesanyámtól idézet
, rövid gyászbeszéd, elköszönés a kollégáktól, temetési végső búcsú, búcsúbeszéd kollégának, búcsú egy baráttól vers, kolléga búcsúztató idézetek, nyugodj békében versek, nagynéni idézetek, kolléga búcsúztató szöveg, megemlékezés halottakról idézet, hiányzol apa idézetek, búcsú vers, elmúlik idézet, búcsú szöveg, búcsú a nagymamától idézetek, halál utáni elengedés, megemlékezés halál évfordulóra
sírkőre idézetek, szeretteink emlékére idézet, 1 éves halál évfordulóra idézet, bibliai idézetek gyászjelentésre, férjem emlékére vers, munkatársi elköszönés, gyászjelentés idézet, búcsúüzenet, búcsú édesapámtól, elhunytak emlékére idézet, idézetek sírkőre
emlékezés szeretteinkre vers, végső búcsú édesapámtól, búcsúztató szöveg, temetési köszönetnyilvánítás idézetek, halál idézetek búcsú, búcsú idézetek halál, búcsú halál idézetek, ady idézetek temetésre, idézetek gyászjelentésre, baráti búcsú idézetek, fiatal halál idézetek, halott idézetek, köszönet idézetek kollégának, idézetek halál, szerelmes búcsú idézetek, apa nélkül idézetek, távozás idézetek, elköszönés, idézetek búcsú, idézetek búcsúztató, fekete istván idézetek, idézetek az elengedésről, búcsúztató idézetek, búcsúzás, idézetek elhunytak emlékére, családtag elvesztése idézetek, halál évfordulóra idézetek, végső búcsú idézetek, csend idézetek, búcsú kollégától idézetek, angyal idézetek, nyugodj békében idézetek, hiány idézetek, elengedés idézetek, kegyeleti versek idézetek, búcsú idézetek temetésre, halál idézetek, gyászversek idézetek elhunytak emlékére, halotti megemlékezés idézetek, elhunytaknak idézetek, gyász idézetek, elköszönő idézetek, búcsúzás halottól idézetek, temetési idézetek, búcsú idézetek elhunytak emlékére, család idézetek, halotti idézetek,búcsú kollégáktól idézetek, búcsú idézetek, idézetek temetésre, idézetek kollégáknak, munkahelyi búcsú idézetek, hiányzol idézetek fiúknak, bucsu valakitől, barátság