Részvétem

Gyász idézet, Részvétem
Gyász idézetRészvétem

Idézetek lapja

„A világon a második legrosszabb az, ha meghal, akit szeretsz. Az első legrosszabb, ha engeded úgy fájni, hogy te is meghalsz – itt belül.” (Darren Shan)

Idézetek lapja

„Akiket igazán szeretünk, azok a haláluk után sem hagynak magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban.” (JK Rowling) – Részvétem

Idézetek lapja

„Meghal. És ha ő nem lesz, én sem leszek. Hogyan lehetnék és, ha ő nincsen.” (Wass Albert)

Idézetek lapja

„Csak azért sírok, mert a világból kimúlt, de a szívemben mindig él” (Bill Watterson) – Részvétem

Idézetek lapja

„… Nem akarom, hogy hátranézz. Nézz előre! Azt akarom, hogy nevess. Hogy, szabad légy tőlünk, hogy ne fájjon.” (Szabó Magda)

Idézetek lapja

„Meghaltál, hogy bennem élj” (Keszei István)

Idézetek lapja

„S eszembe jutsz: könny csordul arcomon és megállok: céljaim fele voltál és fele szabad tetteimnek” (Szabó Lőrinc)

Idézetek lapja

„A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk marad.”

Idézetek lapjaRészvétem

Idézetek lapja

„Most miért siratsz? Emerencet nem sirathatod, a halott mindig győztes. Csak az élők veszítenek” (Szabó Magda)

Idézetek lapja

„Gyász: elmentél és én lassú záporokkal elsirattalak.” (Kipke Tamás) – Részvétem

Idézetek lapja

„Van, akinek az a sorsa, hogy örökké a szívedben maradjon, még ha távozik is az életedből.” (Becca Lee)

Idézetek lapja

…vagy csak egyszerűen: „Őszinte részvétem” – melyben minden benne van.

Idézetek lapja

„Nagycsöndű, komoly kísértet kísér, S ahová lépek, kibú a föld alól- Az árnyékom, mely mindenütt követ, S találkozunk is egyszer valahol.” (József Attila)

Idézetek lapja

„Saját halálunk sose fáj úgy, mint mások halála. Ó, könnyű neked, elbírod nélküled a sírt, de bírjam, nélküled, az életet?” (Weöres Sándor)

Idézetek lapja

„Az, hogy valaki meghal, még nem azt jelenti, hogy elhagy téged. A szeretet nem hal meg” (Charles Martin) – Részvétem

Idézetek lapja

„Nem törölhetünk ki senkit szívünkből anélkül, hogy a helyen, hol egykor neve állott, egy setét folt ne maradna vissza” (Eötvös József)

Idézetek lapja

„Mindig nehéz elveszíteni valaki. Lyukat hagy a szívedben, ami sosem gyógyul be.” (Kevin Brooks)

Idézetek lapjaRészvétem

Idézetek lapja

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti fel őt s könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer” (Kosztolányi Dezső) – Részvétem

Idézetek lapja

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben” (Alexandre Dumas)

Idézetek lapja

Ez nem a végső búcsú, bár felemészt a bánat. Hiszem, hogy ölelő karjaink újra egymásra találnak.”

Idézetek lapja

„Égő könnycsepp mondd Néki, hogy szerettük, soha el nem felejtjük.”

Idézetek lapja

„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok”

Idézetek lapja

„Némán megállok sírod felett, s csendben elrebegem emlékedet”

Idézetek lapja

„Valaki elment, elvitt egy álmot, s magával vitt egy egész világot” – Részvétem

Idézetek lapja

„Valóság voltál, álom lettél újra”

Idézetek lapja

„Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, akár a csillagok”

Idézetek lapja

„Gyászotokban osztozunk”

Idézetek lapja

„Küzdöttél, de már nem lehet. Most átölel a csend és a szeret”

Idézetek lapja

„Mély fájdalommal búcsúzunk”

Idézetek lapjaRészvétem

Idézetek lapja

„Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak.” – Részvétem

Idézetek lapja

„Pihenj te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni.” „Szenvedésed után a halál nyugalom, de nélküled élni örökös fájdalom.”

Idézetek lapja

„Tarka mezők, lombos erdők vigyázzák örök álmodat”

Idézetek lapja

„Eltűnt a fény, a mosoly. Eltűnt egy nap, egy élet. Eltűnt valami, s most szívem lassan szakad meg.”

Idézetek lapja

„Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is” (Zsolt 68:21)

Idézetek lapja

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen” (Jer 31:3)

Idézetek lapja

„Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd…”. (Dán 12:2) – Részvétem

Idézetek lapja

„…Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Ján 11:21 36)

Idézetek lapja

„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” (1 Thessz 4:14)

Idézetek lapja

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr” (2 Tim 4:7) – Részvétem

Idézetek lapjaRészvétem

Idézetek lapja

„Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van” (1 Ján 5:11)

Idézetek lapja

„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Ján 11:20)

Idézetek lapja

„Mi keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott.” (Luk 24:5)

Idézetek lapja

„Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is” (Róm 6:8) – Részvétem

Idézetek lapja

„Mert a halál azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza.” (Filemon 1:15)

Idézetek lapja

„Utait láttam és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak” (Ézs 57:18)

Idézetek lapja

„A jó lelkek csillagként élnek tovább” – Részvétem

Idézetek lapja

„Angyalaid vezessenek tovább az utadon, legyen lelkednek örök béke, nyugalom”

Idézetek lapja

„Neked nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani”

Idézetek lapja

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell és, akit szeretünk nem feledjük el”

Idézetek lapja

„Az ő szíve pihen”

Idézetek lapja

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit szeretnek”

Idézetek lapja

„Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled”

Idézetek lapja

„Emléke legyen áldott, pihenjen nyugalomban, csendben”

Idézetek lapja

„Emléked szívünkben él” – Részvétem

Idézetek lapjaRészvétem

Idézetek lapja

Idézetek listája:őszinte részvétem a családnak
fogadjátok őszinte részvétünket
vadász jókívánságok
gyásztávirat szöveg
őszinte részvétem az egész családnak
őszinte részvétem helyett
csak az hal meg akit elfelejtenek
őszinte részvétem képeslap
részvétnyilvánítás minta
baráti versek lányoknak
részvétnyilvánítás őszinte részvétem
vadász mondások
részvétnyilvánítás megköszönése
őszinte részvét szövegek
baráti részvétnyilvánítás
köszönetnyilvánítás temetésen való részvételért
részvétnyilvánítás szövegek
részvét üzenet
részvétnyilvánító képeslapok
elhunyttal álmodni
vadász versek idézetek
részvét képeslap
fogadd őszinte részvétem
részvétnyilvánítás
wass albert idézetek a gyászról
köszönet részvétnyilvánítás megköszönése
bibliai idézetek gyászjelentésre
együttérzés idézetek
gyász képeslap
gyermek mosoly idézetek
temetési köszönetnyilvánítás idézetek
gyasz uzenet
idézetek család
őszinte részvétem
együttérzés gyászban idézetek
legjobb vadász idézetek
legjobb őszinteség idézetek
örökre elmentél idézetek
halotti részvétnyilvánítás szövegek
vigasztaló idézetek
szerető család idézetek
részvétnyilvánítás idézetek
őszinte barátság idézetek
vadász idézetek
angyal lettél idézetek
vigasztaló idézetek gyászolóknak
részvét idézetek
gyásztávirat
wass albert idézetek
őszinte részvét idézetek
részvétem
részvét