Részvét idézetek

Gyász idézet - Részvét idézetek
Gyász idézet 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Mély együttérzésemet fejezem ki önnek és családjának. Édesanyád lelke legyen békében Mennyei Atyánkkal.

Idézetek lapja

Remélem, hogy Urunk meghozza neked és családodnak a nagyon szükséges békét ebben a szomorú időben. Részvétem neked és családodnak.

Idézetek lapja

Megtiszteltetés és áldás, hogy ismerhettem a nagybátyádat. Valóban áldás volt az életemben, és hiányozni fog. Részvétem.

Idézetek lapja

Imádságokra és kedves emlékekre kell emlékeznünk drága távozóinkról. Legszívesebb részvétem.

Idézetek lapja

Emlékezés csodálatos és szelíd lelkére örökre a szívünkben marad. Nyugodjék békében! – Részvét idézetek

Idézetek lapja

A jó szív megszűnt dobogni, a barátságos lélek a mennybe szállt. Fájdalommal válunk el szeretett nagyapánktól.

Idézetek lapja

Urunk áldjon meg és vigasztaljon téged és családodat ebben a bánat idején. Kérem, fogadja el őszinte részvétemet.

Idézetek lapja 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Soha nem felejtünk el. Imádkozni fogunk érte, ahogy ő is értünk. Adjon neki Isten örök nyugalmat.

Idézetek lapja

Mélyen elszomorít az elvesztésének híre. Kívánom, hogy Isten adjon erőt. Őszinte részvétem. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Nem tudom elképzelni, mit érezhet most, de szeretném, ha tudná, hogy csak egy telefonhívásnyira vagyunk. Őszinte részvétem.

Idézetek lapja

Igazán sajnálom, hogy édesanyád elvesztését hallottam. Kérjük, fogadja el részvétünket, és imáink segíthetnek Önnek.

Idézetek lapja

Soha nem fogom elfelejteni a kedvességét. Adjon Isten örök nyugalmat és a család számára erőt a nagy fájdalom elviseléséhez.

Idézetek lapja

Kedves [név], nagyon sajnáljuk, hogy Édesanyád elmúlásáról hallottunk. Hozzon részvétünk békét ebben a fájdalmas időszakban.

Idézetek lapja

Sofia, csak azt akarjuk, hogy tudd, nagyon sajnáljuk, hogy apádról hallunk. Csodálatos ember volt. Nyugodjon békében.
Idézetek lapja

Soha nem könnyű elveszíteni valakit, aki kedves számunkra… Ha tehetek valamit, kérem, jelezze. Részvétem.

Idézetek lapja

Nehéz szívvel imádkozom annak örök nyugalmáért, aki kiváló emberiségű nő volt. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

A veszteség e pillanataiban a szavak haszontalanok. Isten békében nyugtatja a lelkét és az angyalok, hogy mindig ott lehessenek veled!

Idézetek lapja

„Jelentős veszteség minden őt ismerő ember számára. Nyugodjon békében a lelke.”

Idézetek lapja 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

„Szimpátiák a családoddal apád elmúlása miatt. Mindig a szívünkben lesz. ” – Részvét idézetek

Idézetek lapja

 „Apád életlátása figyelemre méltó volt. Valóban inspirációt jelentett mindannyiunk számára. Kérem, fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

„Nagyon sajnálom, hogy apád elmúlásáról hallottam. Reméljük, hogy a család és a barátok szeretete megvigasztalja és megerősíti az elkövetkező napokban. ”

Idézetek lapja

„Részvétem önnek és családjának apja elmúlása miatt. Soha nem könnyű elveszíteni egy szülőt, életkoruktól függetlenül. Imádkozom békéjéért és kényelméért ebben a nehéz időszakban. ”

Idézetek lapja

​​Tudom, hogy olyan mélyen sújt a gyász, de szeretném, ha tudná, hogy mindig egy telefonhívásnyira vagyok, amikor szüksége van rám. Őszinte részvétem neked!

Idézetek lapja

Nehéz időszak túllépni bárkinek. De biztos vagyok benne, hogy nem hagyja, hogy ez a bánat megakadályozzon abban, hogy azzá váljon, aki vagy. A gondolataim veled vannak!

Idézetek lapja

A veszteséged kétségtelenül helyrehozhatatlan. De ennek megnyerésében vigasztalást kell találnia Istennek tökéletes tervei vannak mindenki számára ezen a világon.

Idézetek lapja

Isten vigyázzon rád és családodra ebben a nehéz időszakban. – Részvét idézetek 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Nagy barátom voltál. A mai veszteség éppúgy az enyém, mint a tiéd. Pihenjen békében ezen univerzum legbékésebb helyén.

Idézetek lapja

Tudom, hogy nincs kedve elolvasni ezeket az együttérző szavakat. De csak tudd, hogy van egy barátod, akit ugyanúgy elszomorít a veszteség.

Idézetek lapja

[Halott neve] rettenetesen hiányozni fog. (Őt) mindannyian szerettük, és (ő) örökké emlékeinkben őrződik. Részvétem.

Idézetek lapja

Legszívesebben részvétem neked és családodnak. Ma a gyászod mindannyiunkat megérintett. Osszuk meg együtt a fájdalmat.

Idézetek lapja

Semmit sem tudok összehasonlítani a mai veszteségeddel. Mélységes szomorúsággal hallom ezt, de szeretném, ha tudnád, hogy soha nem vagy egyedül a bánat terhével. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

 Mindannyian őszintén imádkozunk Istenhez, hogy enyhítsen téged és családodat ettől az elviselhetetlen fájdalomtól. Találjon békét a szeretet és a barátság melegében, amely körülvesz.

Idézetek lapja

Mindannyian átéltük ezt az elkeserítő időt életünkben. A fájdalom többet nyom, mint bárki képes elviselni. De meg kell adnod, hogy bármikor megosszam a fájdalmat.

Idézetek lapja

Több volt, mint egy barátom édesanyja. Számomra olyan volt, mint a saját anyám. Halála mindkettőnk számára veszteség. Nyugodjék békében.

Idézetek lapja

Legszívesebb együttérzésem önhöz szól. Ma együtt gyászolunk, mivel mindketten egy nagyon különleges embert veszítettünk életünk során. NYUGODJ BÉKÉBEN! 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Nehezen tudom elképzelni, milyen fájdalmon mész keresztül. Csak tudd, hogy mindig itt vagyok, ha szükséged van egy vállra, akiért sírhatsz, és egy barátra, akiben megbízhatsz. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

„Szívem hozzád és családodhoz bátyád halála miatt. Fogadja őszinte részvétemet.”

Idézetek lapja

„Fogadd legmélyebb részvétemet testvéred elvesztése miatt; szelíd lélek volt. Isten áldja a lelkét.”

Idézetek lapja

 „Csak testileg lehet el, de soha a megélt élet és a megosztott emlékek. Bízzál és légy erős, lelke nyugodjon békében.”

Idézetek lapja

„Szörnyű és szomorú hallani kedves testvére hirtelen és fájdalmas távozásáról. Legmélyebb és őszinte részvétem önnek és családjának.” „Részvétüzenetek” – Részvét idézetek

Idézetek lapja

„Valahányszor hiányzik, keress a szívedben. Ott érezheted őt, vele lehetsz, és átölelheted. Nyugodjon békében szelíd lelke.” 

Idézetek lapja

„A testvéred örökké dédelgetik. A mi tudatunkban tovább él. Megtiszteltetés, hogy testvére mellett szolgálhatok. Részvétem neked és családodnak.”

Idézetek lapja

„Gondolatom veled és a családoddal jár, kedves testvéred fájdalmas elvesztése miatt. Fogadd legmélyebb együttérzésemet.”

Idézetek lapja

Az anyukák különleges emberek, imádkozni fogunk érted és a családodért. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Nagyon hálás vagyok, hogy ismertem az édesanyádat. Csodálatos mentor volt. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Anyád mindig nevetett és örömet okozott mindannyiunknak. Részvétünk.

Idézetek lapja

Fogadja őszinte részvétünket ebben az Ön és családja számára nehéz időszakban. Egy anya elvesztése jelentős veszteség. Osztozunk a fájdalmadban, és itt vagyunk neked.

Idézetek lapja

Anyád kedves nő és kedves barát volt, és elmúlásának híre mindannyiunkat elszomorított. Részvétet kívánva családunktól az önéhez. „Részvétüzenetek”

Idézetek lapja

Megsemmisítettek, amikor megtudtam édesanyád elhunytát. Részvétem, és itt leszek neked és családodnak.

Idézetek lapja

(Név), a legmélyebb részvétem van! Én vagyok borzasztóan elszomorította a vesztesége. Édesanyád emléke megvigasztal benneteket, és öröksége mindnyájatokat átél! Isten éltesse családját.

Idézetek lapja

Anyukádnak mindig volt mosolya és kedves szava. Öröm volt tudni. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

A Menny hozzáadott egy Angyalt; anyád olyan kedves ember volt. Isten áldjon meg téged és családodat, és vigyázzon rád ebben a legnehezebb időszakban. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

„Nincsenek szavak, hogy kifejezzem bánatomat a veszteséged miatt. Talán te találj vigaszt a szeretetteljes emlékekben, amiket életében megosztottál. Fogadd részvétemet.”

Idézetek lapja

Apád becsületes és nagy erényes ember volt. Lehet, hogy nincs többé ezen a világon, de tettei mindig a nemességéről fognak beszélni.

Idézetek lapja

Ezek az egyszerű együttérző szavak megfelelnek annak, aki éppen elvesztette a testvérét.

Idézetek lapja

 „A bátyád a legkedvesebb és legbátrabb ember, akivel valaha találkoztam. Maradjatok erősek, és tudjátok, hogy továbbra is a szívünkben él. Együttérzésem.” – Részvét idézetek

Idézetek lapja

 Az anyukák különleges emberek. Imádkozni fogunk érted és családodért.

Idézetek lapja

Anyukád kívül-belül gyönyörű ember volt, te és a családod az elménkben és az imáinkban vagy. Édesanyád szeretetteljes emlékére. A környékbeli barátaidtól. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Örökké a szívünkben és imáinkban vagytok. Anyád volt a legjobb.

Idézetek lapja

Szeretnénk kifejezni bánatunkat és részvétünket önnek és családjának. Anyád ezentúl imádságaink része lesz. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Emlékszem, mennyire szeretett minket, gondozott minket, és mindannyiunkért ott volt. Anyukádat mindig a családunk részének tekintjük.

Idézetek lapja

Anyád ajándék volt mindenkinek, aki találkozott vele. Elnézést a családja veszteségéért.

Idézetek lapja

Édesanyád arra biztatott másokat, hogy legyenek a lehető legjobbak. Ez tükröződik életed sikereiben.

Idézetek lapja

Anyukád valóban rendkívüli nő volt, és mindenki csodálta, aki ismerte.

Idézetek lapja

Május időben gyógyíthatja meg a szomorúságot, amelyet anyád elvesztésével érzel. Ezekben a nehéz időkben tudd meg, hogy gondolatainkban és imánkban vagy. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

 Gondolok rád édes kedves édesanyád elvesztésében. Szerelem (név) család !!!!

Idézetek lapja

Szívből jövő részvétem édesanyád elvesztése miatt, imádkozunk, hogy hited adjon erőt.

Idézetek lapja

Hihetetlen édesanyád elvesztése elszomorított minket. Maradj gondolatainkban és imáinkban. Nagyon szeretünk benneteket!!

Idézetek lapja

Édesanyád mindannyiunk angyala volt. Maradj erős; imáinkban vagy.

Idézetek lapja

Éljen Édesanyja emléke, és megtalálja a szükséges kényelmet. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Elpusztítottak minket, amikor meghallották anyukád halálát. Imádságunkban vagy, Isten áldjon.

Idézetek lapja 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Anyukád nyugodjon nyugodtan, és folytassa az életed vezetését.

Idézetek lapja

Egy szülő elvesztése sosem könnyű. Találj megnyugvást a kedves emlékek megosztottad anyukáddal.

Idézetek lapja

Anyja fájdalmainak és csípésének elvesztését minden máshoz hasonlóan elszenvedni. Kérem, fogadja őszinte részvétemet, és küldjön sok szeretetet családjának.

Idézetek lapja

Anyukád nyugodjon békében. Kérjük, ossza meg együttérzésünket az egész családjával.

Idézetek lapja

Édesanyád elvesztése az egész családunkat elszomorította. Nagyon jó barát volt. Reméljük, hogy a szívedben hordozott értékes emlékek átsegítenek ezen kihívást idő. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Az anyukák különleges emberek, imádkozni fogunk érted és a családodért.

Idézetek lapja

Imádkozni fogunk érted és a többi családodért. Isten áldja meg anyádat.

Idézetek lapja

„Tudom, hogy jelenleg nincsenek szavak, amelyek megvigasztalhatnának. Ha bármit tehetek, hogy enyhítsem bánatát ebben a megpróbáltató időszakban, forduljon hozzám. Részvétem neked és családodnak.

Idézetek lapja

„Egy nagy megpróbáltatás pillanataiban a szavak haszontalanok. Isten nyugosztalja.” 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

 Az apa elvesztését különösen nehéz kezelni. A következő, egy apa elvesztése miatti részvétnyilvánítási minták segítenek megtalálni a megosztandó vigasztaló szavakat. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Legyen emléke örök. Apád valóban szerette a családját.

Idézetek lapja

Apád olyan kedves ember volt. Szomorú volt, amikor hallottuk, hogy továbbadta. Nyugodj a mennyben.

Idézetek lapja

Valaki mélységesen elszomorított minket, amiért elveszítettük apádat. Az imáinkban leszel.

Idézetek lapja

Apád mindig azzal dicsekedett, minek gyönyörű családja volt. Tudom, hogy sokat jelentett neki. Igazán szomorú a veszteséged miatt.

Idézetek lapja

Tudom, hogy mindig vigyázni fog rád és a testvéreidre. Ilyen típus volt.

Idézetek lapja

 Atyád átadta, de gondolatai, reményei és álmai tovább élnek. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Őszintén sajnálom a veszteségét. Egyetlen részvétnyilvánítás sem fejezheti ki, hogy apád mennyit jelentett nekem, és mennyire szomorú vagyok a veszteséged miatt.

Idézetek lapja

Sok évvel ezelőtt középiskolás focit játszottam az apáddal. Az évek során megemlítette, milyen szép családja van, és hálát adott Istennek ezért az áldásért. Hiányozni fog. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Apád sok örömet okozott minden golftársának. Miközben gyászol, megtartalak gondolataimban és imáimban.

Idézetek lapja

Elszomorított, amikor értesültem apád haláláról. (Elhunyt neve) csodálatos barát és munkatárs volt. „Részvétüzenetek”

Idézetek lapja

Az összes ember, aki neki dolgozott, tisztelte apádat. Igazi vezető volt, és hiányozni fog nekünk. Részvétünk mindenkinek az üzemben.

Idézetek lapja

Megdöbbentett a hír, hogy édesapád elment. Remek srác volt, és mindannyiunknak hiányozni fog. Imádkozunk az egész családodért.

Idézetek lapja

Kérem, fogadja el őszinte részvétemet apja halála miatt. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Apád fantasztikus ember volt, aki mindenkit szeretett. Kiváltságossá tettek, hogy vele dolgozhassunk és golfozhassunk.

Idézetek lapja

Szeretném, ha tudnád, hogy ez elszomorította mindazokat, akik az apáddal dolgoztak. Valóban elragadó ember volt, és nagyon fog hiányozni nekünk.

Idézetek lapja

Tudom, milyen büszke voltál Atyádra. Elmúlása biztosan nehéz lesz a családnak. Imádkozunk érted.

Idézetek lapja

Több mint x évig dolgoztam az apáddal. Kedves és becsületes ember volt. Kérlek, mondd el anyukádnak, hogy osztozunk a bánatában.

Idézetek lapja

Apád kedves ember volt és igazi úriember. Mindig másokat helyezett maga elé. Kétségtelenül hiányozni fog. „Részvétüzenetek” 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Őszinte részvétem. Apád figyelemre méltó barát volt, és elmúlása is az volt tragikus. Imádkozni fogunk a családodért.

Idézetek lapja

Sajnálom a veszteségét. Apád a közösség oszlopa volt, és hiányozni fog. A családunk imádkozik érte.

Idézetek lapja

„A veszteséged mélyen elszomorít. Találja meg az erőt, hogy túllépjen ezen.” – Részvét idézetek

Idézetek lapja

 „Soha nem felejtjük el energikus és fényes arcának képét. Adjon Isten örök nyugalmat és a család számára erőt, hogy elviselje korai elmúlását.

Idézetek lapja

„Imádkozom, hogy szívetek és lelked megtalálja a békét és a vigaszt ebben a nehéz időszakban. Fogadja el a legmélyebb részvétemet. ”

Idézetek lapja

„Őszinte részvétem családjának a mérhetetlen veszteség miatt, amelyet elszenvedett. Tudd meg, hogy imáimban vagy. ”

Idézetek lapja

„Nem tudom elképzelni, mit érezhet most a családja, de szeretném, ha tudná, hogy csak egy telefonhívásnyira vagyok, ha bármit tehetek, hogy átvészeljem ezt. Őszinte részvétem.”

Idézetek lapja

„E gyászos időben a család szeretete és a barátok ereje vigasztaljon meg téged.”

Idézetek lapja

„Ön és családja imádkozik ebben a nehéz időszakban. Fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

„Mindig emlékezni fognak rá, mivel örökké a szívemben fogom tartani. Isten nyugtassa meg a lelkét. ” 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

 

„Nagyon szomorúan hallom ezt a hírt. A gondolataim veled vannak.” „Részvétüzenetek”

Idézetek lapja

Remélem, imáim enyhítik a terhet és megvigasztalnak életed ezen nehéz pillanatában. Legyen bátorságod folytatni az életet.

Idézetek lapja

Mindig tartsa szem előtt, hogy vannak olyan barátai, akikkel megoszthatja fájdalmát. Ma úgy állok melletted, mint te tettél ezekben az években. Fogadja el részvétemet! – Részvét idézetek

Idézetek lapja

Ebben a nehéz pillanatban egy dologra, amiben mindennél többet kellene foglalnia, az a türelem. Tartsd hited Istenben, és tudd, hogy az idő mindent meggyógyít.

Idézetek lapja

„Részvétünk Önnek. Apád csodálatos ember volt. Mindig megnyugtatóan hatott mindenkire, aki körülötte volt. Kérlek, tudd, hogy gondolataimban és imáimban vagy.”

Idézetek lapja

 „Felajánlhatom szimpátiámat Önnek és családjának apja elvesztése miatt, Isten áldja meg a lelkét.”

Idézetek lapja

„Kérlek, fogadd részvétemet apád elvesztése miatt. Az élete inspirációt jelent számomra és sokaknak.”

Idézetek lapja

„Soha nem tudom felfogni, milyen fájdalmas számodra ez a veszteség; kérlek, légy biztos abban, hogy gondolataimban és imáimban szerepelsz. Fogadja el szimpátiámat.

Idézetek lapja 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Egy gyönyörű lélek, tele szeretettel és hittel, felment a mennybe, távol tőlünk, de közelebb Istenhez, magányt és szomorúságot hagyva maga után. – Részvét idézetek

Idézetek lapja

A szavak nem írhatják le, mit érzek. Részvétemet fejezem ki az egész családnak. Isten nyugtassa meg a lelkét

Idézetek lapja

„Sajnálom, hogy hallottam ezt a szomorú hírt. Ebben az időben rád és a családjára gondolok.

Idézetek lapja

Szívből jövő részvétem szól hozzád és családodhoz. Biztosan hiányozni fog egy igazán szerethető és kedves ember jelenléte.

Idézetek lapja

Imádság, virág, gyertya és szomorú fájdalomkönnyek a sírodon, kedves nagyapánk.
Idézetek lapja

Ebben a szomorú időben szeretnénk önöknek kifejezni szívből jövő részvétünket. Urunk vigasztalhat téged és szeretteidet.

Idézetek lapja

Tudom, hogy amin most keresztülmész, az nagyon nehéz. Csak tudd, hogy itt vagyok neked. Őszintén sajnálom a veszteségét.

Idézetek lapja

Szeretném kifejezni önnek és családjának a legmélyebb és legőszintébb részvétünket, és nagyapja lelke nyugodjon meg.

Idézetek lapja

Részvétünk önnek és családjának nagynénje elmúlása miatt. Könnyítse meg barátságunk és imáink ezt a nehéz időszakot.

Idézetek lapja

Túlságosan szerettem, és elvesztettem. Ma nem vagy ott, ahol voltál, de a szívemben mindig ott leszel. Isten nyugodjon békében drága édesanyánk. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Lehetséges, hogy szavak nem fejezik ki azt a szívből jövő bánatot, amelyet édesanyád elhunyta miatt érzek. Kérem, fogadja részvétemet.

Idézetek lapja

Őszintén sajnálom a veszteségét. A nagybátyád hiányozni fog, és soha nem felejtik el, nyugodjon békében a lelke.

Idézetek lapja

Isten helyezze őt egy különleges helyre, ahol figyelni fog minket, az embereket, akik szerették és dédelgették!

Idézetek lapja

Isten bocsássa meg és fogadja be lelkét az édenkertbe, annak a trón közelében, akit keres és szeret!

Idézetek lapja

Részvétünk a gyászoló családnak. A könnyeim folynak egy barátomért, egy csodálatos lányért. Isten nyugosztalja békében!

Idézetek lapja

Apja fizikai jelenlétének elvesztése ellenére. Tudjuk, hogy Isten őt bízta meg azzal, hogy vigyázzon rád egész életedben.

Idézetek lapja

Kérem, fogadja részvétemet, csak tudja, hogy itt vagyok Önökért, kérem, forduljon hozzánk, különösen ebben a nehéz időszakban.

Idézetek lapja

A körülötted élők gondoskodása és szeretete nyújtson vigaszt és békét, hogy átvészelje az előttünk álló napokat. Legőszintébb részvétem. 

Részvét idézetek

Idézetek lapja

Idézetek listája: 

Mások erre kerestek még:

búcsúztató beszéd kollégának, halotti búcsúztató, búcsú édesanyámtól, búcsú az élettől, búcsú egy kedves kollégától, búcsúszöveg temetésre,  férj elvesztése idézet, végső búcsú szövegek, búcsúztató temetési gyászbeszéd minta, legjobb férj és apa idézet, búcsúztató kollégának, bucsu edesanyamtol, búcsúztató versek esküvőre, temetési búcsúztató szöveg, temetési gyászbeszéd minta, búcsúztató szöveg temetésre, búcsúztató szövegek kollégának, örök vadászmezők idézet, búcsú kollégától, búcsúztató versek, búcsú a főnöktől, halál utáni üzenetek, búcsúzás szeretteinktől, múlt elengedése idézet, halotti búcsú, elköszönés kollégától szöveg, búcsú a szülőktől vers, búcsúvers, meghalt gyermekek emlékére, búcsúbeszéd temetésre édesanyámnak, végső búcsú egy baráttól, halotti búcsúztató szöveg, meghalt barát emlékére, idézetek búcsúzó kollégáknak, barát elvesztése idézet halál, búcsú édesanyámtól idézet
, rövid gyászbeszéd, elköszönés a kollégáktól, temetési végső búcsú, búcsúbeszéd kollégának, búcsú egy baráttól vers, kolléga búcsúztató idézetek, nyugodj békében versek, nagynéni idézetek, kolléga búcsúztató szöveg, megemlékezés halottakról idézet, hiányzol apa idézetek, búcsú vers, elmúlik idézet, búcsú szöveg, búcsú a nagymamától idézetek, halál utáni elengedés, megemlékezés halál évfordulóra
sírkőre idézetek, szeretteink emlékére idézet, 1 éves halál évfordulóra idézet, bibliai idézetek gyászjelentésre, férjem emlékére vers, munkatársi elköszönés, gyászjelentés idézet, búcsúüzenet, búcsú édesapámtól, elhunytak emlékére idézet, idézetek sírkőre
emlékezés szeretteinkre vers, végső búcsú édesapámtól, búcsúztató szöveg, temetési köszönetnyilvánítás idézetek, halál idézetek búcsú, búcsú idézetek halál, búcsú halál idézetek, ady idézetek temetésre, idézetek gyászjelentésre, baráti búcsú idézetek, fiatal halál idézetek, halott idézetek, köszönet idézetek kollégának, idézetek halál, szerelmes búcsú idézetek, apa nélkül idézetek, távozás idézetek, elköszönés, idézetek búcsú, idézetek búcsúztató, fekete istván idézetek, idézetek az elengedésről, búcsúztató idézetek, búcsúzás, idézetek elhunytak emlékére, családtag elvesztése idézetek, halál évfordulóra idézetek, végső búcsú idézetek, csend idézetek, búcsú kollégától idézetek, angyal idézetek, nyugodj békében idézetek, hiány idézetek, elengedés idézetek, kegyeleti versek idézetek, búcsú idézetek temetésre, halál idézetek, gyászversek idézetek elhunytak emlékére, halotti megemlékezés idézetek, elhunytaknak idézetek, gyász idézetek, elköszönő idézetek, búcsúzás halottól idézetek, temetési idézetek, búcsú idézetek elhunytak emlékére, család idézetek, halotti idézetek,búcsú kollégáktól idézetek, búcsú idézetek, idézetek temetésre, idézetek kollégáknak, munkahelyi búcsú idézetek, hiányzol idézetek fiúknak, bucsu valakitől, barátság idézetek, temetési búcsúbeszéd