Idézetek házasságkötésre

Idézetek házasságkötésre
Idézetek házasságkötésreIdézetek házasságkötésre

Idézetek lapja

„Egy szív: fél szárny. Most már repülhetsz.” -/Illyés Gyula/

Idézetek lapja

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált…”/Kosztolányi Dezső/

Idézetek lapja

Most a vágyból valóság lett. Ahogy nekem te: vágyból valóság. Akit csak távolról vágytam, messziről csodáltam. Sokáig. De most kilépek lelkem kabinjából, hogy elkezdődjön egy új és izgalmas történet. Veled. Csitáry-Hock Tamás

Idézetek lapja

 

“S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek, várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!”
– Goethe

Idézetek lapja

„Tiéd a szívem, tiéd a kezem,
hűségem és becsületem.
Érzem, homlokom alatt
zsibong a legszebb nyugalom,
találtam valakit, egy embert,
örökre hozzá tartozom.”
– FodorAndrás

Idézetek lapja

“A házasság az a műhely, amelyben két ember bölcsességgel, türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozik. Olyan, mint a jó termőföld: csak azt adja vissza, amit beléje vetnek.”-/Nagy Endre/

Idézetek lapja

“Az én szívem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul. ”
– József Attila

Idézetek lapja

Idézetek házasságkötésre
Idézetek lapja

„Két egymást megértő szív indul ma útra az élet viharos tengerén. Szívüket elválaszthatatlanul csatolták egymáshoz, hogy ezzel is fokozzák erejüket az élet vihara ellen.” -/Cinkotai Nagy Ince/

Idézetek lapja

“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig.”
– Madách Imre

Idézetek lapja

„A kik mai nap szerelmük, reményük, boldogságuk horgonyát isten oltára előtt egymás lelkéhez kötötték s a sírig tartó örök hűséget esküdtek egymásnak, azoknak tiszta szívemből kívánom, hogy az isten őket számos évekig erőben, egészségben tartsa meg s családi életboldogságuk örömvirágai sohase hervadjanak el, az egymás iránti boldogító szeretet és bizalom kísérje őket egy hosszú élet után – a sírig.” –/Kassay Adolf/

Idézetek lapja

„Érd el (persze énvelem)
az Ősz hajak késő korát,
Hanem ez ne légyen más,
mint Álarcban az ifjúság.” -/Petőfi Sándor/

Idézetek lapja

Fogjátok egymás kezét – nézzetek egymás szemébe.
Minden évvel egyre többet tudtok meg egymásról –
és egyre tisztábban szeretitek majd egymást.
– Pam Brown

Idézetek lapja

„Keverd a szíved napsugár közé,
készíts belőle lángvirágot,
s aki a földön mellén viseli és hevét kibírja,
ő a párod.” -/Weöres Sándor/

Idézetek lapja

Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék:
Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok együtt és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet.
Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. – Khalil Gibran

Idézetek lapja

Most kezdődik életetek nagy kalandja!
Mert épp most indultatok el az úton, hogy
megismerjétek egymást.
Legyen ez az utazás csupa csoda, nevetés,
együttérzés és szerető gondoskodás.
– Jenny de Vries

Idézetek lapja

Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. – Antoine de Saint-Exupéry

Idézetek lapja

Idézetek házasságkötésre
Idézetek lapja

Többé nem érzitek az esőt,
mert mindketten
menedéket nyújtotok egymásnak.
Többé nem érzitek a hideget,
mert mindketten
egymást melegítitek.
– Apacs esküvői áldás

Idézetek lapja

„… a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”– Victor Hugo

Idézetek lapja

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” /Antoine de Saint- Exupéry/

Idézetek lapja

„Nem azért szeretlek aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted.” / Gabriel Garcia Marquez/

Idézetek lapja

„A szerelem olyan, mint egy illat, egy áramlat, egy zivatar. Te vagy az én egem, a rám hulló esőcseppek, én pedig a föld, amely befogad. „- /Frida Kahlo/

Idézetek lapja

„A szerelem olyan bűn,
amelyben nem lehetünk meg
cinkostárs nélkül.”-/Baudelaire/

Idézetek lapja

„Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.” /Charlote Bronte/

Idézetek lapja

„Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel az élvezetet megoszthatjuk.” /Mark Twain/

Idézetek lapja

„Ami a búzavirágnak a csíra ereje, az nekünk a szeretet.” -/Vincent Van Gogh/

Idézetek házasságkötésre, Idézetek lapja
Idézetek házasságkötésre

„Ahol szeretet van, ott van az élet.” /Gandhi/

Idézetek lapja

“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”
– Ernest Hemingway

Idézetek lapja

Ha a szerelem betölti az életed, nagyon sok hiányzó dolgot pótolhat.
Ha nincs az életedben szerelem, bármi másod van is, nem elég.
– Ann Landers

Idézetek lapja

„Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én egyetlen leszek a te számodra.” /Antoine de Saint- Exupéry/

Idézetek lapja

„A homokdűnék a széllel változnak,
de a sivatag ugyanaz marad.
Így lesz a mi szerelmünkkel is.”/Paulo Coelho/

Idézetek lapja

Idézetek házasságkötésre
Idézetek lapja

“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”-/Ernest Hemingway/

Idézetek lapja

„Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse őt igazán.” –/Johann Wolfgang von Goethe/

Idézetek lapja

„Legyen terhetek könnyű, örömötök túláradó, áldja meg a sors közös utatokat, és adjon ennek a két léleknek számtalan békés éjszakát és szenvedélyes nappalt.” -/J.R.Ward/

Idézetek lapja

Ha összenézünk, hű szívet mutat egymás szemében két ábrázatunk, nincs éles Észak s elhajló Nyugat jobb féltekéket hol találhatunk? Csak az halhat meg, ami már megunt, ha két szerelem egy, ha a magunk szerelme nem lazul, úgy meg sem halhatunk!
– John Donne

Idézetek lapja

„Sohasem beszéltek arról, hogy szeretik egymást. Úgy nőttek fel egymás mellett, mint két fa, amelynek gyökérzete közös talajban, ágazata a levegőben, illata az égben keveredik össze. Csak az a vágyuk volt közös, hogy inkább választották volna a halált, mint azt, hogy akár egy napra is elváljanak egymástól.” -/Alexandre Dumas/

Idézetek házasságkötésre, Idézetek lapja
Idézetek házasságkötésre

„S ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifjú házasok.” -/Paul Verlaine/

Idézetek lapja

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”
– (1Kor 13:4–8)

Idézetek lapja

„Valakit szeretni annyit jelent,
mint egyedül gyönyörködni olyan csodában,
amely mindenki számára láthatatlan”.- /Francois Mauriac/

Idézetek lapja

„Az életet véges-végig, együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
A szerelem dal, melyet együtt kell megírni”.-/Sztyepan Soripacsov/

Idézetek lapja

„Szerelem volt első látásra, utolsó látásra, örökkön-örökké tartó látásra.” -/Vladimir Nabokov/

Idézetek lapja

„A féktelen, makacs vágy
előtt gyakran hátrál a lehetetlen;
s ha éktelen magasság
felé törekszik is az én szerelmem,
nem tágítok azért, míg
a földtől el nem érek majd az égig.” -/Miguel de Cervantes/

Idézetek lapja

Idézetek házasságkötésre

Idézetek lapjaEsküvői blog