Idézetek a szerelemről

Idézetek a szerelemről
Idézetek a szerelemrőlIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

 

Nem az számít, hogy egy hatalmas óceán partján gyönyörködsz a naplementében, vagy lopott perceidben egy pici tó kacsáit nézed. Csak az számít, ül-e melletted valaki.”
(Csitáry-Hock Tamás)

Idézetek lapja

„Szeretlek, mert az egész mindenség összefogott, hogy elérjek hozzád.”
(Paulo Coelho)

Idézetek lapja

„A szerelem túl van minden okoskodáson – felül áll minden értelmen. A szerelem fenn lakozik valahol a hegyormokon, magasan az értelem lapályai fölött. A lét önmaga fölé emelkedik a szerelemben, olyan magaslatokra, ahová csak ritkán jut el az ember. Az emberi szervezet a szerelemben jut el legfőbb céljának megvalósulásához, és ezért a szerelemmel nem szabad vitába bocsátkozni, hanem úgy kell elfogadni, mint az élet legnagyobb ajándékát.”
(Jack London)

Idézetek lapja

„Amíg nem porlad szét a szirt, s zúgnak a tengerek: szeretlek én, míg életem homokja elpereg.”
(Robert Burns)

Idézetek lapja

„A veszedelmes csók ott kezdődik, ha a szájban rejtőző nyelvek is beleavatkoznának az ajkak dolgába.”
(Krúdy Gyula)

Idézetek lapja

„A biciklizés egészen olyan, mint a szerelem: elsősorban önbizalom dolga. Hidd, hogy meg tudod tenni, s máris tudod és megteszed. Kételkedj, s a világ minden kincséért sem vagy képes rá.”
(H. G. Wells)

Idézetek lapja

„Szépség az, amikor egy nő szemébe nézel, és látod, ami a szívében van.”
(Nate Dircks)

Idézetek lapja

„Két jégkocka voltunk, de a napsütésben elolvadtunk, és most egy és ugyanaz a víztócsa vagyunk.”
(Paulo Coelho)

Idézetek lapja

„A szerelem olyan, mint a szél: az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.”
(Honoré de Balzac)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„A nők haláluk napjáig nem titkolhatják egykori szerelmeiket. Benne maradnak azok a mozdulatokban, a szokásokban, a kifejezésekben.”
(Krúdy Gyula)

Idézetek lapja

„E csókkal mind a ketten úgy tele voltunk, hogy utána minden beszélgetésünk tökéletlen, süket és félszeg lett volna… Hol van a szavak színe, selyme, tüze, zenéje, amely utolérhetné e hangulat némaságát?”
(Zilahy Lajos)

Idézetek lapja

„Amióta te vagy nekem, én annyira megváltoztam, hogy szinte nem is igaz semmi sem, ami addig volt, amíg te nem voltál.”
(Szilvási Lajos)

Idézetek lapja

„A nőnek elég egy férfit jól ismernie, az összeset megérti. A férfi viszont hiába ismer minden nőt, egyet sem ért meg.”
(Helen Rowland)

Idézetek lapja

„A szívnek nem parancsolhatunk, hanem inkább az parancsol minekünk. A szív fölött nem lehet úgy uralkodni, mint az ész fölött.”
(Armand Silvestre)

Idézetek lapja

„Annyira szeretlek, hogy még a gondolat is fáj. Kérlek higgy nekem. Te vagy számomra a fény, a véget nem érő nyár.”
(James Patterson)

Idézetek lapja

„A szívem már attól megdobbant, hogy kimondta a nevemet.”
(Christopher Moore)

Idézetek lapja

„Szeretnélek kibontani, s vigyázva összerakni újra, aztán, ha van, lelkedbe bújva álmodni, mint még sohasem.”
(Szabó Lőrinc)

Idézetek lapja

„Felrezzenek s kinyújtom a kezem, hogy megérintselek. Kérdem magamtól: „Álom ez?” Csak tudnám meghurkolni szívemmel lábadat s szorítva tarthatnám keblemen. Ne menj el, míg tőlem engedélyt nem kérsz, szerelmesem.”
(Rabindranath Tagore)

Idézetek lapja

„Az érzéki szerelem el akarja hitetni velünk az égi szerelmet; egymaga hiába próbálná, de mert öntudatlanul ott él benne az égi szerelem része, sikerül neki.”
(Franz Kafka)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„Ez a legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. …S ha nagyon pontos és figyelmes leszel, ha idejében kelsz és későn fekszel, ha sokat vagy emberek között, ha elutazol ide vagy oda, ha belépsz bizonyos helyiségekbe, végül találkozol azzal, aki vár. Természetesen tudod, hogy ez a reménykedés egészen gyermekes. Már csak a világ végtelen esélyeiben bízol. Hol keressed? S aztán, ha megtaláltad, mit mondjál neki?… És mégis várod.”
(Márai Sándor)

Idézetek lapja

„Egymáshoz se érünk, és mégis olyan mintha összesimulnánk.”
(Amin Maalouf)

Idézetek lapja

„Szerelem és élvezet ikertestvérek, avagy egymásból születnek.”
(William Hazlitt)

Idézetek lapja

„Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya, mikor melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.”
(Gabriel Garcia Márquez)

Idézetek lapja

„Házasodjunk össze! És gyereket is akarok. És veled akarok megöregedni. Veszekedni. Elviselni egymást. Szeretni. Ott akarok lenni melletted, ha gyötörnek éjszaka az emlékeid és szükséged van rám. És felébredni reggel az emlékeimmel, és olyasvalakivel megosztani, aki nem fordul el tőlem azért, mert azt hiszi, hogy az élet csupa napsütés. Olyan társ kell, aki nem fél, hogy a végsőkig próbára tegyen.”
(Sara Chance)

Idézetek lapja

„Az éjszakák védtelenül hagyják a szívet a szenvedélyes szerelemmel szemben.”
(Étienne Rey)

Idézetek lapja

„Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.”
(William Shakespeare)

Idézetek lapja

„Ha szeretni akarsz valakit, szeresd itt és most. Szeresd! Mert senki nem tudja, mi történik a következő pillanatban.”
(Tara Brand)

Idézetek lapja

„Az őrület határáig szerettem. Ezt hívják elmebajnak. Ezt, ami nekem az egyetlen érezhető módja szeretni.”
(Francoise Sagan)

Idézetek lapja

„A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
(Rippl-Rónai József)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„Nem a szerelem mozgatja a világot. De érte érdemes élni.”
(Franklin Pierce Jones)

Idézetek lapja

„A világ teljesen üres, ha nincs benne szerelem, ha nincs, aki a nevedet kiáltsa, ha nincs, aki hazahívjon.”
(Stephen King)

Idézetek lapja

„Szeretni azt jelenti, hogy az embert, akit szeretsz, a figyelmesség energiájával öleled át.”
(Nhat Hanh)

Idézetek lapja

„A szerelem olyan, mint a higany a kézben. Tartsd a tenyered nyitva, és megállapodik benne. Csukd össze, és kiszökik nyomban.”
(Dorothy Parker)

Idézetek lapja

„Van egy mindenek fölött álló elementum, aki ura a józan észnek, győzedelmes ellenfele a logikának, zsarnoka a királyoknak és a népeknek, aki életet ad és elvesz, és nem osztogat kegyelmeket, – aki előtt a mathesis nem tudomány: sokszorozza a semmit a semmivel, s lesz belőle minden; aki előtt az erő nem hatalom, s az igazság nem törvény; aki teremti a bűnt és az erényt, s nem ismer különbséget a kettő között. E világbontó, világfenntartó elementum neve: a szerelem.”
(Jókai Mór)

Idézetek lapja

„A szerelem alapképlete: az egyik fél a másikban azt szereti mindennél inkább, hogy az a másik éppen őt szereti.”
(Fekete Gyula)

Idézetek lapja

„Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A Nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak.”
(Charles Ferdinand Ramuz)

Idézetek lapja

„A szerelmi kapcsolat olyan, mint a bot forgatása, a szalag pörgetése, vagy a pálcikával evés: könnyűnek tűnik, amíg nem próbáltad.”
(Helen Rowland)

Idézetek lapja

„A szerelem a természet szövete, amelyre a képzelődés hímez.”
(Voltaire)

Idézetek lapja

„Az embernek magának kell a párját megteremteni, és nem úgy, hogy a párját erőszakolja önmagához, hanem hogy önmagát alakítja önfeláldozással a párjához. Ez a kölcsönös önfeláldozás: a szerelem.”
(Nagy Endre)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„A szenvedélyes szerelem véletlen szerencsétlenség, de ez a szerencsétlenség csak a kiválasztottakat éri.”
(Stendhal)

Idézetek lapja

„A szeretet a hűség csontvelője, a jámborság ütőere, a lelkierő izma, úgyszólván, maga az élet.”
(Charles Spurgeon)

Idézetek lapja

„A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.”
(Hekler Antal)

Idézetek lapja

„A férfi és a nő két ládika, amelyek az egymást nyitó kulcsokat rejtik.”
(Isak Dinesen)

Idézetek lapja

„Ha szeretlek, beléd bújok, körülnézek benned. Először mintha egy idegen országba érkeznék, aztán, amikor befogadsz, egyre ismerősebb leszel. Megértem, milyen neked, egy másik Én-nek lenni, sőt egy kissé én is Te leszek. Már látom, mi fáj neked, keserves és boldog emlékeid mintha az enyémek lennének. Ki tudok nézni a szemeden, onnan látom most magamat – és megismerem a múltadat, a sorsodat, örömeidet és rögeszméidet. Ráhangolódok gondolataid hullámhosszára, s veszem szíved kódolt adásait. Ha a szíved gyorsabban ver, azén szívem is hevesebben fog dobogni. És ha valamitől félsz, én is szorongani kezdek, és lehet, hogy megértjük, mitől félünk mindketten. De mindez csak akkor történhet meg, ha beléd bújok.”
(Müller Péter)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„A szerelem széppé teszi azt, amink van, visszaadja, amit elvesztettünk, sőt azzal is megajándékoz, ami eddig nem volt a miénk.”
(Nicolas Chamfort)

Idézetek lapja

„A szerelem olyan, mint a fertőző betegség: minél inkább óvakodnak tőle, annál könnyebben elér.”
(Alain Chamfort)

Idézetek lapja

„Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.”
(Gabriel Garcia Márquez)

Idézetek lapja

„Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.”
(Pilinszky János)

Idézetek lapja

„Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív.”
(Ch. Dupoint)

Idézetek lapja

„A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
(Rippl-Rónai József)

Idézetek lapja

„Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.”
(Charlotte Brontë)

Idézetek lapja

„A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.”
(Mahatma Gandhi)

Idézetek lapja

„Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést.”
(Benjamin Disraeli)

Idézetek lapja

„A szerelem elűzi az időt. Az idő a szerelmet.”
(Annie Girardot)

Idézetek lapjaIdézetek a szerelemről

Idézetek lapja

„A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
(Victor Hugo)

Idézetek lapja

„Csak szeretve tanulunk meg szeretni.”
(Doris Murdock)

Idézetek lapja

„Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét.”
(Alexandra Penney)

Idézetek lapja

„Szeretni egy férfit, egy asszonyt annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, egy bűnöst szeretni.
Ha valóban szereted, meggyógyíthatod, támogathatod, megmentheted.”
(Michel Quoist)

Idézetek lapja

„Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret.”
(Fromm)

Idézetek lapja

„A sündisznóknak is, amelyek az egész világ ellen tüskéiket szögezik, van egy-egy sima oldaluk, amelyet egymás számára tartogatnak. A kiegyenlítődésnek, az egymáshoz illeszkedésnek ez a csudája: ez a szerelem.”
(Nagy Endre)

Idézetek lapja

„A szerelmet túlértékelik. Biokémiai szempontból lényegében ugyanaz, mint amikor rengeteg csokoládét eszünk.”
(Al Pacino)

Idézetek lapja

„A szerelem a felfokozottság állapota, következésképp kitágítja az időt: a percekből évszázadok lesznek.”
(Octavio Paz)

Idézetek lapja

„Tudom már, te vagy a szerelmem, a véremből jössz, arra vársz, hogy karomba szorítsalak, hogy egyek legyünk… Rólad álmodtam. Bennem voltál, s én adtam a véremet, az izmaimat, a csontjaimat. Nem fájt. Oly szelíden vetted magadhoz a szívem, hogy gyönyörűség volt megosztanom magam. Azt kerestem, hogy mi bennem a legjobb, mi a legszebb, hogy azt is neked adhassam.”
(Emile Zola)

Idézetek lapja

„Nehéz dolog, hogy ne szeress, de nehéz az is, hogyha szeretsz. A legnehezebb, ha hiába szeretsz.”
(Anakreón)

Idézetek lapja

Idézetek a szerelemről

Idézetek lapja