Gandhi idézetek

Gandhi idézetek
Gandhi idézetek

Gandhi idézetek

Mohandász Karamcsand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahátma Gandhi (gudzsaráti: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી; hindi: मोहनदास करमचंद गांधी; IAST: Mohanadās Karamacaṇd Gāṇdhī; IPA: ˈmoːɦənd̪aːs ˈkərəmtʃənd̪ ˈɡaːnd̪ʱi; Porbandar, Gudzsarát, 1869. október 2. – Újdelhi, 1948. január 30.) indiai jogász, politikai és spirituális vezető, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja.

Gandhi gudzsaráti kasztnév: banija, vagyis a kereskedők egyik kasztjába tartozott. Maga a család kereskedő volt. Későbbi nevét híveitől kapta; a Mahátma szanszkrit szó, jelentése: „Nagy Lélek”. Ezen a néven ismeri őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé. Nem áll vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi nevű sem. 

Gandhi idézetek

Idézetek lapja

Az erő nem testi képességből fakad. Forrása a rendíthetetlen akarat.

Idézetek lapja

Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani.

Idézetek lapja

Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk.

Idézetek lapja

A gyenge nem tud megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága.

Idézetek lapja

Az összes aranyunk és ékszerünk sem képes csillapítani az éhségünket és oltani a szomjunkat.

Idézetek lapja

Nem vehetik el az önbecsülésünket, ha mi nem adjuk oda.

Idézetek lapja

Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél.

Idézetek lapja

A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.

Idézetek lapja

Az emberi hang sosem ér olyan messzire, mint a lelkiismeret.

Idézetek lapja

Gandhi idézetekJó, ha az embert emlékeztetik rá, hogy a legerősebb is elgyöngülhet, és a legbölcsebb is tévedhet.

Idézetek lapja

A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?

Idézetek lapja

Boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, összhangban vannak egymással.

Idézetek lapja

Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.

Idézetek lapja

Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.

Idézetek lapja

Szabadságot szenvedés nélkül nem lehet kivívni.

Idézetek lapja

A szeretet és az igazság olyan szoros egységet alkot, hogy gyakorlatilag nem is lehet őket szétválasztani. Olyanok, mint ugyanannak az éremnek két oldala.

Idézetek lapja

A tett, s nem a tett következménye számít. Mindig helyesen kell cselekedned. Talán nem tőled függ, s talán nem is a te idődben lesz a tettnek következménye, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell helyesen cselekedned. Sosem tudhatod, hogy a tetteidnek mi lesz az eredménye. De ha nem teszel semmit, nem lesz eredmény sem.

Idézetek lapja

Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.

Idézetek lapja

Gandhi idézetekKétféle hatalom létezik. Az egyik a büntetéstől való félelemmel éri el a célját, a másik szeretetteljes cselekedetekkel. Az szereteten alapuló hatalom százszorta hatékonyabb és maradandóbb, mint az, amelyik a büntetéstől való félelemből ered.

Idézetek lapja

Bármit teszel, jelentéktelen lesz, de nagyon fontos, hogy megtedd.

Idézetek lapja

A szerelem a világ leghatalmasabb ereje, amely a leginkább emberi.

Idézetek lapja

Használd az igazságot az üllődnek, az erőszakmentességet a kalapácsodnak, és utasíts el mindent, ami nem állja ki az igazság üllőjének és az erőszakmentesség kalapácsának próbáját.

Idézetek lapja

Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna, már rég kihaltunk volna. És mégis a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.

Idézetek lapja

A hiedelmeid határozzák meg a gondolataidat, a gondolataid határozzák meg a szavaidat, a szavaid határozzák meg a tetteidet, a tetteid határozzák meg a szokásaidat, a szokásaid határozzák meg az értékeidet, az értékeid határozzák meg a sorsodat.

Idézetek lapja

Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, és a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek?

Idézetek lapja

Jobb az erőszak, ha szívünkben indulat van, mint az a szelídség, ami csak a tehetetlenséget álcázza.

Idézetek lapja

A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.

Idézetek lapja

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak. Mindig.

Idézetek lapja

Gandhi idézetekNem szeretném előre látni a jövőt. Csupán a jelennel törődök. Isten nem adott hatalmat a következő pillanat felett.

Idézetek lapja

A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.

Idézetek lapja

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.

Idézetek lapja

A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.

Idézetek lapja

Úgy tarthatunk meg valamit, ahogyan megszereztük.

Idézetek lapja

Istennek nincs vallása.

Idézetek lapja

A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.

Idézetek lapja

A mozgalom, amelyet vezetnem adatott, isteni természetű. Ami jó benne, minden isteni, ami rossz benne, mind nekem tulajdonítható.

Idézetek lapja

Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki erre törekszik, annak az élet egyetlen területéről sem szabad kivonulnia. Így sodorhatott engem is az Igazság rajongó szeretete a politika mezejére, és habozás nélkül, noha a legmélyebb alázattal állíthatom, hogy aki szerint a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás.

Idézetek lapja

Az erőszaknélküliség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad.

Idézetek lapja

Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye.
Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.

Idézetek lapja

Gandhi idézetekHa igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

Idézetek lapja

Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.

Idézetek lapja

 

Az erőszak gyökerei:
Jólét, munka nélkül,
Öröm, lelkiismeret nélkül,
Tudás, jellem nélkül,
Kereskedelem, erkölcs nélkül,
Tudomány, emberség nélkül,
Imádat, áldozat nélkül,
Politika, elvek nélkül.

Idézetek lapja

Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben.

Idézetek lapja

Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.

Idézetek lapja

Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.

Idézetek lapja

Ellenzem az erőszakot, mert ha úgy tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyűség, amit okoz, maradandó.

Idézetek lapja

Gandhi idézetek

Idézetek, Gandhi idézetek, Mahatma Gandhi idézetek, bölcs idézetek, idézetek híres emberektől.Idézetek listája: