Dale Carnegie idézetek

Dale Carnegie idézetek

Dale Carnegie idézetek
Dale Carnegie idézetek

Dale Breckenridge Carnegie (Maryville, Missouri, 1888. november 24. – Forest Hills, New York, 1955. november 1.) amerikai író, előadó, az önmegvalósítás egyik szószólója. Számos nagy sikerű könyv szerzője. Legismertebb művei a Hogyan szerezzünk barátokat, hogyan bánjunk az emberekkel (1936), Ne aggódj, tanulj meg élni! (1948), Lincoln az ismeretlen (1932), A hatásos beszéd módszerei.

A Carnegie által létrehozott vállalkozás ma az egész világot átszövő tréninghálózattá fejlődött, több mint 90 országban helyi képviseletekkel, az általa kidolgozott módszert alkalmazzák a menedzseri képzésekben, kommunikációs, vezetési és menedzsment tréningeken. 

Dale Carnegie idézetek

Idézetek elválasztó

“Ha emberekkel van dolgunk, sose feledjük el, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz.”

Idézetek elválasztó

“Két dologra kell törekednünk életünkben: először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk, másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat.”

Idézetek elválasztó

“Azok, akiket embertársaik nem érdekelnek, a legnagyobb nehézségekkel küzdenek az életben, és a legnagyobb akadályt jelentik mások számára. Minden emberi balsiker tőlük származik.”

Idézetek elválasztó

“Bármilyen félelmet le tudsz győzni, ha erre felkészíted a tudatodat. Emlékezz, a félelem nem létezik máshol, csakis a tudatodban!”

Idézetek elválasztó

“Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.”

Idézetek elválasztó

“Az ember rájön, hogy amint megváltoztatja gondolatait a dolgokról és a többi emberről, a dolgok és az emberek megváltoznak vele szemben… Az ember nem azt vonzza, amit szeretne, hanem ami rá hasonlít… Az istenség, amely sorsunkat alakítja, mi vagyunk. Saját magunk… Amit az ember elér, az gondolatai egyenes következménye… Csak akkor emelkedhetünk fel, győzhetünk és lehetünk sikeresek, ha gondolatainkat is felemeljük…”

Idézetek elválasztó

“Gondolj arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki, vagy mid van; kizárólag attól függ, hogy te mit gondolsz magadról.”

Idézetek elválasztó

A mosoly értéke

“Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni.
….
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni! Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a második szabály: Mosolyogj!”Idézetek elválasztó

“A világon mindenki a boldogságot hajszolja – és van is egy biztos mód, amellyel megtalálhatjuk: ellenőrizzük a gondolatainkat. A boldogság nem a külső körülményeken, hanem a belsőnkön múlik. Nem az a tény tesz boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről. Például két ember lehet ugyanazon a helyen, és teheti ugyanazt egyszerre, mindkettőnek nagyjából ugyanannyi pénze és tekintélye lehet – mégis lehet az egyik szerencsétlen, a másik pedig boldog. Miért? A dolgok eltérő megítélése miatt. Éppen annyi boldog arcot láttam a pusztító hőségben napi hét centért izzadó és küszködő kínai munkások között, mint a New York-i Park Avenue légkondicionált hivatalaiban.”

Idézetek elválasztó

“Bármely bolond tud kritizálni, elítélni és panaszkodni – és a legtöbb bolond meg is teszi.”

Idézetek elválasztó

“A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített.”

Idézetek elválasztó

“Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik – hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.”

Idézetek elválasztó

“Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.”

Idézetek elválasztó

“Ha tehát meg akarod szerettetni magad az emberekkel az első szabály: Mutass őszinte érdeklődést mások iránt!”

Idézetek elválasztó

1. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: “a legtöbb ember olyan boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen”. A boldogság belülről jön, nem külsőségektől függ.

2. Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez, és nem vágyaimhoz igazítani mindent. Úgy veszem családomat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és én alkalmazkodok hozzájuk.

3. Csak ma törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, vigyázok rá, táplálom, nem élek vele vissza, és nem hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak.

4.Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok valami hasznosat. Nem leszek szellemileg tunya. Olvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván.

5. Csak ma edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót teszek valakivel és titokban tartom. Megcsinálok két dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William James mondja, csak az edzés kedvéért.

6. Csak ma kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak tudok, csinosan öltözködöm, halkan szólok, udvariasan viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit sem bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani.

7. Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom életem minden gondját egyszerre megoldani. Tizenkét órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, amelyeken egy életen át képtelen lennék.

8. Csak ma programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni minden egyes órában. Lehet, hogy nem tartom be, de meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a bizonytalanságtól.

9. Csak ma szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. Ebben a fél órában néha Istenre fogok gondolni, hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak.

10. Csak ma nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog legyek, hogy élvezni tudjam a szépet, hogy szeressek és higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek.Idézetek elválasztó

“Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad.”

Idézetek elválasztó

Hat mód arra, hogy megszerettesd magad az emberekkel

1. Mutass őszinte érdeklődést mások iránt.
2. Mosolyogj!
3. Sohase feledd el, hogy minden embernek egész anyanyelvéből a saját neve hangzik a legédesebben és ez a legfontosabb.
4. Légy jó hallgató és ösztönözz másokat is arra, hogy önmagukról beszéljenek.
5. Beszélj olyan dolgokról, amelyek a másikat érdeklik.
6. Őszintén éreztesd a másikkal, hogy kettőtök közül ő a fontosabb.

Idézetek elválasztó

“Gondolj arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki, vagy mid van; kizárólag attól függ, hogy te mit gondolsz magadról.”

Idézetek elválasztó

Kilenc mód az emberek megváltoztatására, sértődés vagy harag felkeltése nélkül

1. Kezdd dicsérettel és becsületes elismeréssel.
2. Közvetve hívd fel mások figyelmét hibáikra.
3. Beszélj előbb saját hibáidról, mielőtt a másikat bírálod.
4. Inkább kérdéseket tégy fel, mint közvetlen parancsokat adj.
5. Engedd, hogy a másik megmentse a látszatot és ne kelljen restelkednie.
6. Dicsérd a legkisebb fejlődést is és dicsérj minden fejlődést. Légy szívélyes az elismerésben és a dicséretben bőkezű.
7. Tedd lehetővé, hogy a másiknak jó híre legyen – és eszerint cselekedjék.
8. Bátorítsd a másikat. Tűntesd fel könnyen helyrehozhatónak azt a hibát, amelyet meg akarsz javítani. Hitesd el vele, hogy olyasmit kérsz tőle, amit könnyen megtehet.
9. Mindig úgy cselekedj, hogy a másik szívesen megtegye azt, aminek a megtételére rá akarod bírni.

Idézetek elválasztó

Minden vitát megnyersz, amit el sem kezdesz.

Idézetek elválasztó

Senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni.Idézetek elválasztó

A bírálat veszélyes szikra: könnyen robbanást okozhat a büszkeség lőporkamrájában – olyan robbanást, amely néha sietteti a halált.

Idézetek elválasztó

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel (…): mosolyogj!

Idézetek elválasztó

Sohasem kerülsz bajba, ha bevallod, te is tévedhetsz. Ez megszüntet minden vitát, és arra készteti majd a másikat, hogy éppen olyan becsületes, nyílt és őszinte legyen veled szemben, amilyen te vagy. Arra ösztönzi majd, hogy ő is bevallja: szintén tévedhet.

Idézetek elválasztó

Ha olyan reménytelen önzők vagyunk, hogy nem tudunk egy kis örömet sugározni magunk köré és egy kis elismerést juttatni másoknak anélkül, hogy viszonzásképpen ne akarjunk valamit kifacsarni belőlük, ha lelkünk nem különb, mint a savanyú vadalma, akkor elér minket az a kudarc, amelyet nagyon megérdemlünk.

Idézetek elválasztó
Dale Carnegie idézetek

A mai nap az a holnap, amin tegnap aggódtál.

Idézetek elválasztó

A félelem az ismeretlenség és a bizonytalanság törvénytelen gyermeke.

Idézetek elválasztó

Emlékezz arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki vagy mi van veled. Egyedül attól függ, hogy mit gondolsz.

Idézetek elválasztó

A legesleglényegesebb dolog, amit valaha is megtanultam, az az, hogy gondolataink rendkívüli fontosak. Ha tudom, mit gondolsz, tudom, ki vagy, mert a gondolataid határoznak meg. Gondolataink megváltoztatásával meg tudjuk változtatni az életünket.

Idézetek elválasztó

Tápláljuk gyermekeink testét: de milyen ritkán tápláljuk az önbecsülésüket! Ha valami tetszik, készségesen ismerd el és nyilvánosan dicsérd meg – és az emberek dédelgetni fogják, kincsként őrzik majd, egész életükön át ismételgetik a szavaidat – évtizedekkel azután is, amikor te magad már régen elfeledted őket.

Idézetek elválasztó

Az aggodalom olyan, mint az állandóan csöpögő víz; az állandóan csöpögő idegesség gyakran kerget őrületbe és öngyilkosságba embereket.

Idézetek elválasztó

A mások iránti érdeklődés, az emberi kapcsolatokra vonatkozó minden más szabállyal együtt, akkor éri el célját, ha őszinte. Ez nem csak arra a személyre igaz, aki érdeklődést mutat, hanem arra is, aki iránt érdeklődést mutatnak.Idézetek elválasztó

Az átlagembert csak a saját neve érdekli, senki másé. Ha megjegyzed az átlagember nevét és gondolkodás nélkül néven tudod szólítani, bóknak fogja tekinteni. De ha elfeleded vagy hibásan írod le, ellenséget szerzel magadnak.

Idézetek elválasztó

Két dologra kell törekednünk életünkben: először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk, másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat.

Idézetek elválasztó

Őszintén éreztesd a másikkal, hogy kettőtök közül ő a fontosabb!

Idézetek elválasztó

A kisember gyakran dührohamot kap a legenyhébb bírálattól, de a bölcs tanulni igyekszik azoktól, akik kritizálták, szidták és „összeakasztották vele bajszukat”.

Idézetek elválasztó

Bizonyosan van valami oka annak, amiért a másik úgy gondolkodik és cselekszik, ahogy. Kutasd ezt a rejtett okot – és kezedben lesz cselekedeteinek, talán egész egyéniségének kulcsa.

Idézetek elválasztó

Milyen kivételes ajándék a mosoly! Hiszen nem kerül semmibe, de szívmelengető. Csak egy pillanatig él, de az emléke megmarad. Örömet szerez, és táplálja a jóindulatot. Kiváló ellenméreg irigység és rosszindulat ellen. Biztatást ad a csüggedőnek, erőt önt belé. Nem lehet megvenni, kölcsönkérni, ellopni, nem jelent földi javakat senkinek mindaddig, amíg önként és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele.

Idézetek elválasztó

Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni őket. Próbáljuk meg kideríteni, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Ez sokkal hasznosabb és érdekesebb, mint a puszta bírálat; amellett rokonszenvet, türelmet és jóakaratot ébreszt.

Idézetek elválasztó

Sohasem kerülsz bajba, ha bevallod, te is tévedhetsz. Ez megszüntet minden vitát, és arra készteti majd a másikat, hogy éppen olyan becsületes, nyílt és őszinte legyen veled szemben, amilyen te vagy. Arra ösztönzi majd, hogy ő is bevallja: szintén tévedhet.

Idézetek elválasztó

Ha emberekkel van dolgunk, sose feledjük el, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz.

Idézetek elválasztó
Dale Carnegie idézetek

Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik – hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.

Idézetek elválasztó

Képzeld azt, hogy az életed olyan, mint egy homokóra. Tudod, hogy sok ezer homokszem van az óra felső részében, és lassan és egyenletesen folynak át a középső, szűk nyakon. Sem te, sem én nem tehetünk semmit, hogy gyorsabban folyjanak, csak ha tönkretesszük a homokórát. Te is, én is, mindenki más is olyan, mint ez a homokóra. Reggel mindannyian úgy érezzük, hogy több száz feladatot kell aznap megoldanunk, de ha nem egyenként látunk hozzá, ha nem lassan és egyenletesen végezzük őket a nap folyamán, ahogy a homokszemek peregnek az órában, akkor tönkretesszük testi és lelki mechanizmusainkat.Idézetek elválasztó

Ha emberekkel van dolgunk, sose feledjük el, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz.

Idézetek elválasztó

A hála olyan, mint a rózsa. Táplálni kell, öntözni és ápolni, szeretni és óvni.

Idézetek elválasztó

Az élet nagy megpróbáltatásaival gyakran bátran nézünk szembe – aztán az apróságok, a „hasfájások” tesznek tönkre.

Idézetek elválasztó

Minden bolond tud kritizálni és panaszkodni, és a legtöbbjük meg is teszi. Ahhoz viszont jellem és önfegyelem kell, hogy megértők és megbocsátók tudjunk lenni.

Idézetek elválasztó

Az átlagembert csak a saját neve érdekli, senki másé. Ha megjegyzed az átlagember nevét és gondolkodás nélkül néven tudod szólítani, bóknak fogja tekinteni. De ha elfeleded vagy hibásan írod le, ellenséget szerzel magadnak.

Idézetek elválasztó

Te egyedi vagy a világon. Örülj neki. Hozd ki a legtöbbet abból, amit a természet adott neked. Végső soron minden művészet önéletrajzi. Csak azt énekelheted meg, ami vagy. Azt festheted meg, ami vagy. Annak kell lenned, amivé tapasztalataid, környezeted és öröklött tulajdonságaid tettek. Jóban-rosszban saját kertecskédet kell művelned. Jóban-rosszban saját kis hangszereden kell játszanod az élet zenekarában.

Idézetek elválasztó

Nem az a tény tesz boldoggá, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről.

Carnegie Hall
Dale Carnegie Hall

Az emberekkel való bánásmód alapjai

 • Ne bírálj másokat, ne ítélj, ne panaszkodj! Bármely bolond tud kritizálni, ítéletet mondani, vagy panaszkodni – és meg is teszi.
 • Adj nyílt, őszinte elismerést! Ne fukarkodj a mások iránti dicsérettel! Az emberi természet lényege az elismerés iránti sóvárgás.
 • Ébressz mohó tettvágyat a másik emberben! A mások befolyásolásának módja, ha arról beszélünk, amit ők akarnak, és rávilágítunk, hogyan érhetik azt el. Ha rá akarsz valakit bírni valamire, kérdezd meg először magadtól: Hogy csináljam, hogy ő is akarja?

Idézetek elválasztóA népszerűség hat módja

 • Őszintén érdeklődj mások iránt!
 • Mosolyogj! A cselekedetek jobban beszélnek a szavaknál, és egy mosoly ezt mondja: Kedvellek. Boldoggá teszel. Örülök, hogy látlak.
 • Szólítsd a nevén a másik embert! Mindenki számára a saját neve az anyanyelv legszebb és legfontosabb szava.
 • Legyél jó hallgatóság! Sok embernek csak egy barátságos és rokonszenves hallgató kell, aki előtt kitárulkozhat. Mindenki, akivel beszélsz, százszor jobban érdeklődik önmaga, a saját vágyai és problémái iránt, mint a te személyed, vágyaid és problémáid iránt.
 • Beszélj a másokat érdeklő dolgokról! Ne azzal kezdd, amiről te akarsz beszélni, hanem ami a másikat különösképp érdekli.
 • Őszintén éreztesd a másikkal, hogy fontos számodra! Adj lehetőséget a másik embernek, hogy fontosnak érezze magát! Tegyük meg másoknak azt, amit tőlük szeretnénk kapni.

Idézetek elválasztó

12 mód arra, hogy megnyerd az embereket saját elképzeléseidnek

 • Ne vitatkozz! Miért bizonyítsuk rá valakire, hogy nincs igaza? Jobban szeret majd ettől téged? Hagyjuk, hadd mentse a tekintélyét. Vitát csak egy módon nyerhetsz, ha elkerülöd.
 • Tiszteld mások véleményét! Soha senkinek ne mondd, hogy téved. Kevés ember gondolkodik logikusan. Legtöbben telve vagyunk jó és rossz előítéletekkel. Olykor minden ellenállás és indulat nélkül meg tudjuk változtatni a véleményünket; ha azonban azt mondják, hogy tévedünk, ezt visszautasítjuk és megkeményítjük a szívünket. Tedd szabállyá, hogy tartózkodj a mások ítéleteinek kritizálásától és saját nézeteid erőszakos érvényesítésétől.
 • Ha tévedtél, ismerd el azonnal! Ha te engedsz, gyakran többet kapsz, mint amennyit vártál.
 • Ha bárkit meg akarsz nyerni a saját ügyednek, győzd meg előbb arról, hogy őszinte barátja vagy! Egyetlen csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy akó epével.
 • Amikor valakivel beszélsz, soha ne azzal kezdd, amiben eltér a véleményetek! Kezdd azzal, hogy kiemeled azokat, amikben megegyeztek. Úgy vezesd a beszélgetést, hogy a másik már az elején azt mondhassa valamire: Igaz, úgy van! Akadályozd meg, ha lehet, hogy nem-et kelljen mondania. Az ügyes szónok már kezdetben egy csomó igen– választ kap.
 • Ha nem egyezik a véleményünk, kísértést érezhetünk, hogy félbeszakítsuk. De ne tegyük, mert veszélyes. Bátorítsuk, hogy fejtse csak ki a saját véleményét. Mutassunk érdeklődést iránta és a gondjai iránt! Tedd lehetővé, hogy főleg a másik beszéljen.
 • A bölcs, aki az emberek felett akar járni, alájuk helyezi magát, ha előttük akar járni, mögéjük helyezi magát. Engedd, hogy a másik érezze – az ötlet tőle származik. Senki nem szereti, ha megvétetnek, vagy megtétetnek vele bármit is. Jobban szeretjük azt érezni, hogy saját jó-szántunkból vásárolunk, vagy saját elhatározásunkból cselekszünk. Szeretjük, ha megkérdeznek minket óhajaink, kívánságaink, gondolataink felől.
 • Akkor tudsz az emberekkel ügyesen bánni, ha rokonszenvvel kezeled mások szempontjait. Törekedj a másik szemszögéből látni a dolgokat!
 • Az emberek háromnegyed része éhezi és szomjúhozza az együttérzést. Adj nekik, és szeretni fognak!
 • Nem elég állítanunk valamit, élénkké, érdekessé, szemléletessé kell tennünk. Ezt teszi a tv is. A tv-reklámok százával szolgáltatják a szemléltetés technikájának példáit. Neked is így kell tenned. Beszélj képszerűen – mozgósítsd a hallgató vizuális fantáziáját! Az emberi agy képekben gondolkozik.
 • Építs a nemesebb érzelmekre! Tételezz jót és jó szándékot a másikról! Az emberek általában becsületesek és szeretnek eleget tenni kötelezettségeiknek. Még az olyan ember is, aki hajlamos a másik becsapására, a legtöbb esetben kedvezően reagál, ha éreztetik vele, hogy becsületesnek és tisztességesnek tartjuk.
 • Állítsd a másikat kihívás, verseny elé!

Idézetek elválasztóKilenc mód az emberek megváltoztatására, sértődés vagy harag nélkül

 • Kezdj dicsérettel és őszinte elismeréssel!
 • Csodákat tehet, ha a hibákra, tévedésekre nem direkt módon hívjuk fel az az emberek figyelmét, akik érzékenyen reagálnak minden közvetlen bírálatra. Közvetve hívd fel a figyelmet mások hibáira!
 • Először a saját hibáidról beszélj, mielőtt a másikat bírálnád!
 • Senki sem szereti, ha parancsolnak neki! Tégy fel kérdéseket a közvetlen utasítások helyett!
 • Nem tehetek olyat, amellyel tönkreteszem valaki önbecsülését! Nem az számít, hogy én mit gondolok felőle, hanem hogy ő mit gondol saját magáról. Az önbecsülés megtépázása nagy vétek. Hagyd, hogy a másik megmentse a látszatot!
 • Dicsérj meg minden fejlődést, még a legkisebbeket is! Ne fukarkodj a dicsérettel! Segítsd a mások sikerét! Ismerd el a képességeiket!
 • Előlegezd meg a bizalmat!
 • Bátoríts másokat! Könnyen kijavíthatónak tüntesd fel a hibát!
 • Bánj úgy az emberekkel, hogy boldogan tegyék, amit kívánsz! Törődj azzal, hogy a másiknak milyen előnye származik abból, amire kérni fogod. Legyen empátiád! Kérdezd meg magadtól, mit is akar a másik valójában?
Idézetek elválasztó
Dale Carnegie idézetek

Dale Carnegie idézetek, motívációs idézetek, bölcs idézetek.Idézet kategóriák: