Búcsúzás a halottól idézet

Gyász idézet
Gyász idézetBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Az apa elvesztése nem fejezhető ki szavakkal, de remélem, hogy leküzdi az űrt. Kérem, fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

Nagyon sajnálom, miután meghallottam a mai veszteségedet. Szeretném, ha tudnád, hogy bármi is történjen, mindig veled és a családoddal leszek. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Te és az egész családod gondolataimban és imádságomban vagy, miután meghallgattad férjed elvesztését. Isten segítsen elviselni ezt a fájdalmat.

Idézetek lapja

Legszívesebb együttérzésem önhöz szól. Ma együtt gyászolunk, mivel mindketten egy nagyon különleges embert veszítettünk életünk során. NYUGODJ BÉKÉBEN! – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja
Teljesen szótlan vagyok, és továbbra is tagadom a bátyád híreit. Milyen csodálatos ember volt! Isten segítsen kezelni ezt a veszteséget.

Idézetek lapja

A könnyek Isten ajándéka számunkra. Szent vizünk. Meggyógyítanak minket, ahogy áramlanak. ” – Rita Schiano

Idézetek lapja

Soha nem felejtjük el, milyen csodálatos hölgy volt a feleséged. Adjon neki mindenható a mennyország, és erőssé tegye ezt a veszteséget.

Idézetek lapja

Annyira elszomorít az édesanyád halálhíre. Pihenjen békében, és vigasztalást találjon emlékeiben.

Idézetek lapja

A nővéred olyan csodálatos lélek volt, és olyan pozitív lelkületű volt! Imádkozni a derűért és a kényelemért életének ezen nehéz időszakában.

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Senki sem pótolhatja édesanyád helyét a szívedben, imádkozzál Istennek jobb mennyei napjaira. Részvétemet küldöm.

Idézetek lapja

Mivel barátodnak nevezem magam, úgy döntöttem, hogy nevetek, amikor nevetsz, és gyászolok, ha gyászolsz. Isten legyen kedves veled ebben a nehéz időszakban. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Csak nem tudom, mit mondjak. Úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok őszinte részvétet jelentenek.

Idézetek lapja

Apádnak arany szíve volt, és mindenki áldott, akinek megvan a kiváltsága, hogy megismerje. Legyen az Isten veletek ebben a döntő időben.

Idézetek lapja

A szomorúság könnyítse meg szívét hamarosan a jó hangulatokkal és áldásokkal körülvéve. Ne nyugodjon a felesége.

Idézetek lapja

„Azokat, akiket szeretünk és elveszítünk, mindig szívszálak kötik össze a végtelenségig.” – Terri Guillemets

Idézetek lapja

A szívem még az anyádra gondolva is fáj. Fogadja el a legmélyebb részvétemet édesanyja távozása kapcsán.

Idézetek lapja

A nővéredre hallgatva olyan szomorú vagyok. Imádkozni a nővéredért, társam. Isten áldjon meg téged az erővel, hogy megbirkózzon ezzel a nehéz idővel. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Isten gondoskodjon rólad és a családodról ebben a nehéz időszakban.

Idézetek lapja

Rendkívül sajnálom, hogy a bátyád haláláról hallottam. Adjon Isten bátorságot és türelmet családjának. Nyugodjon békében.

Idézetek lapja

A szomorúság, amelyet a férje haláláról hallok, nem fejezhető ki szavakkal, kedves. Elnézést a veszteségért.

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

A szavak soha nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy részvétemet fejezzem ki irántad. Remélem, mihamarabb felépül ebből.

Idézetek lapja

Remélem, hogy imáim megkönnyítik a terhet és vigaszt nyújtanak életednek ebben a nehéz pillanatában. Legyen bátorsága folytatni az életben. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

„Amikor a szív elszomorodik azon, amit elvesztett, a szellem örül annak, amit hagyott.” – Sufi Epigram

Idézetek lapja

A halálnak nincs hatalma senki felett, bárcsak Isten áldja meg nővérét a paradicsom legzöldebb völgyével. Fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

Soha nem fogom elfelejteni édesanyád édes arcát és azt, hogy milyen finom hölgy volt! Részvétem önnek és családjának.

Idézetek lapja

Apád halálának híre a mélységig megrázott. Őszinte szimpátiáimat küldöm önnek és családjának.

Idézetek lapja

Nem tudom szavakkal kifejezni azt a bánatot, amelyet a testvéredről hallgattam. Kérem, fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

Nézz fel az égre, és a legfényesebb csillag az lenne, ha a feleséged figyelne rád. Szívből jövő részvétem önnek.

Idézetek lapja

Több volt, mint egy barátom édesanyja. Számomra olyan volt, mint a saját anyám. Halála mindkettőnk számára veszteség. Nyugodjék békében. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

A legmélyebb részvétem az ön és a család iránt a férje elvesztése miatt. Ragyogjon fényesen a mennyben.

Idézetek lapja

„Boldogok, akik gyászolnak, mert megvigasztalódnak.” – Máté 5: 4

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Tudom, hogy nincs kedve elolvasni ezeket az együttérző szavakat. De csak tudd, hogy van egy barátod, akit ugyanúgy elszomorít a veszteség.

Idézetek lapja

Apád hirtelen távozása miatt a szívem sír. Szívből jövő szimpátiáimat küldöm. Adjon Uram minden erőt, hogy elviselje ezt a nehéz időszakot.

Idézetek lapja

Az édesanyád az egyik legkedvesebb nő volt, akivel valaha találkoztam. Adjon Isten erőt önnek és családjának, hogy kezelje ezt a veszteséget.

Idézetek lapja

Amint hallok a veszteségedről, emlékeztetem arra, hogy hálás vagyok azért az időért, amelyet a saját nővéremmel töltöttem. Részvétem veszteségéért. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

A bátyád hirtelen halálának híre teljesen megrendített. Tapasztalja meg az ég minden jót, amit megérdemel.

Idézetek lapja

Szívből jövő és őszinte részvétemet küldöm önnek férje elvesztése miatt. Bátran kezelje ezt az akadályt. Nagyon szeretlek.

Idézetek lapja

Lehet, hogy már nem látja előtted, de mindig képes lesz vigyázni bárhonnan is. NYUGODJ BÉKÉBEN!

Idézetek lapja

Életünk során mindannyian átéltük ezt az elkeserítő időt. A fájdalom többet nyom, mint bárki képes elviselni. De meg kell adnod, hogy bármikor megosszam a fájdalmat.

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Nagyon erősnek kell lenned ahhoz, hogy kezeld ezt a nehéz időszakot. Adjon Isten erőt neked, hogy legyőzd ezt a veszteséget.

Idézetek lapja

Isten öntse önre szeretetét és gondozását, amikor életének legnehezebb időszakát éli. Legszívesebb részvétem az Ön számára!

Idézetek lapja

„Azoknak a jónak a megemlékezése, akiket szerettünk, az egyetlen vigasztalás, amikor elvesztettük őket.” – Demoustier

Idézetek lapja

Mindig tartsa szem előtt, hogy vannak olyan barátai, akikkel megoszthatja fájdalmát. Ma úgy állok melletted, mint te tettél ezekben az években. Fogadja el részvétemet!

Idézetek lapja

A halál a legbiztosabb mind közül, ami bárkivel megtörténhet. Mégsem tehetünk attól, hogy szomorúak legyünk, ha valakit hozzánk közel áll. Fogadja el részvétemet!

Idézetek lapja

Számodra mindig készen állok arra, hogy vállat lehessek a síráshoz. Szívből jövő részvétem önnek és családjának.

Idézetek lapja

„Ami szép, az soha nem hal meg, hanem átkerül egy újabb szeretetbe, Csillagporba vagy tengeri habba, Virágba vagy szárnyas levegőbe.” – Thomas Bailey Aldrich – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Nagyszerű barátom voltál. A mai veszteség éppúgy az enyém, mint a tiéd. Pihenjen békében ezen univerzum legbékésebb helyén.

Idézetek lapja

Jó emberek és jó barátok vesznek körül. Nem vagy egyedül ebben a világban. Hadd osszuk meg mindannyian a fájdalmat érted!

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Néha egyszerűen nem lehet szerencsés és el lehet térni az élettől, harcolni és túlélni kell. A veszteségedet jobb jutalmakkal térítsék meg.

Idézetek lapja

A jó idők megosztása nem tesz jó barátot. A barát akkor válik az élet részévé, amikor ott van, hogy megossza bánatunkat. Barátom, ma nem vagy egyedül!

Idézetek lapja

Egy nagyszerű lélek mindenkit szolgál. Egy nagy lélek soha nem hal meg. Újra és újra összehoz minket. ” – Maya Angelou

Idézetek lapja

Még mindig nem hiszem el. Nagyon sajnálom a vesztét.

Idézetek lapja

A fájdalom, amit átél, elképzelhetetlen számomra. Csak annyit akarok mondani, hogy a gondolataim mindig veled vannak!

Idézetek lapja

Lehet, hogy egy ember meghal, de emlékei változatlanok és halványak maradnak. Keressen vigaszt a jó emlékekben, amelyek vele voltak. Pihenjen örökké békében! – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Mindannyian őszintén imádkozni fogunk Istenhez, hogy enyhítsen téged és családodat ettől az elviselhetetlen fájdalomtól. Találjon békét a szeretet és a barátság melegében, amely körülvesz.

Idézetek lapja

„Mint egy esőben énekelő madár, a hálás emlékek maradjanak meg a bánat idején.” – Robert Louis Stevenson

Idézetek lapja

Te, apa, becsületes és nagy erények embere voltál. Lehet, hogy nincs többé ezen a világon, de tettei mindig nemességéről fognak beszélni.

Idézetek lapja

A bánat gyümölcs. Isten nem teszi túl gyengébbé a végtagokon ahhoz, hogy elviselje. ” – Victor Hugo

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Fogadja el részvétemet vesztesége miatt. Isten segítsen átvészelni ezt a nehéz időszakot, és enyhítse fájdalmait.

Idézetek lapja

Tudom, hogy annyira mélyen sújtja a bánat, de szeretném, ha tudnád, hogy mindig telefonálok, amikor csak szükséged van rám. Mély részvétem önnek!

Idézetek lapja

Egyetlen szó sem írja le, mennyire sajnálom a vesztét.

Idézetek lapja

Legmélyebb együttérzésünk és imádságunk Önhöz és családjához, [Halott neve] mélyen hiányozni fog.

Idézetek lapja

„A nap, a hold, a szél, a csillagok örökké a közelben lesznek, emlékeztetve a közös szeretetre és a békére, amelyet végül megtalált.” – Ismeretlen – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Nehéz elképzelnem a fájdalmat, amelyet átélsz. Csak tudd, hogy mindig itt vagyok, ha valaha szükséged van egy vállra a síráshoz és egy barátodra, akiben megbízhatsz.

Idézetek lapja

„Isten a menedékünk és az erõnk, a bajban nagyon is jelen van segítségünk.” – Zsoltár 46: 1

Idézetek lapja

Sajnálom, hogy hallottam a veszteségéről. Találjon vigaszt azok körül, akik körülvesznek!

Idézetek lapja

Nehéz időszak ezt felülmúlni bárki számára. De biztos vagyok benne, hogy nem hagyja, hogy ez a bánat megakadályozzon abban, hogy azzá váljon, aki vagy. A gondolataim veled vannak!

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Semmi sem gyógyul jobban, mint az idő múlása. A bánatod nem fog örökké tartani, de a továbblépési bátorságod igen.

Idézetek lapja

Ebben a nehéz pillanatban egy dologra, amiben mindennél többet kell foglalnia, az a türelem. Tartsd hited Istenben, és tudd, hogy az idő mindent meggyógyít.

Idézetek lapja

„Ha elveszítesz valakit, akit szeretsz, akkor megszerzed az általad ismert angyalt.” – Ismeretlen

Idézetek lapja

Kedves, nagyon remélem és imádkozom Istenhez, hogy az elhunyt lélek békében nyugodjon.

Idézetek lapja

Legmélyebb gondolataim veled vannak, amikor életed legnehezebb időszakát éled át. Ne veszítse el a reményt. Istennek van a legjobb terve mindannyiunk számára.

Idézetek lapja

Adjon Isten erőt, hogy kezelje veszteségét. Részvétemet küldve önnek és családjának, kedves.

Idézetek lapja

Imáim veled és családoddal vannak. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Legszívesebb együttérzésem Önt és családját illeti. Ma bánatod mindannyiunkat megérintett. Osszuk meg együtt a fájdalmat.

Idézetek lapja

Az egyik legnehezebb időszak egy kedves halálának kezelése. Adjon Isten erőt neked. Mély részvétem veszteséged miatt.

Idézetek lapja

A kedvesek veszteségei miatt a fájdalom soha nem múlik el, de remélem, hogy idővel erősödni fogsz. Kérem, fogadja el részvétemet.

Idézetek lapja

Mindig tudd, hogy olyan emberek vesznek körül, akik igazán szeretnek és törődnek veled. Ne veszítsd el a reményt, és ne add fel. Az élet sohasem lesz nagyszerű.

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Semmit sem lehet összehasonlítani a mai veszteségeddel. Mély fájdalommal hallom ezt, de szeretném, ha tudnád, hogy soha nem vagy egyedül, amikor a bánat terhét kell cipelned.

Idézetek lapja

Mindannyian imádkozni fogunk Önért és családjátokért, amíg a szenvedés és a szomorúság ideje le nem telik. Adjon Isten erőt neked, hogy legyőzd ezt a veszteséget. – Búcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

A veszteséged kétségtelenül helyrehozhatatlan. De vigasztalást kell találnia abban a tudatban, hogy Istennek tökéletes tervei vannak mindenki számára ezen a világon.

Idézetek lapja

[Halott neve] rettenetesen hiányozni fog. (Őt) mindannyian szerettük, és (ő) örökké emlékeinkben őrződik. Részvétem.

Idézetek lapja

A veszteség nem csak a tiéd. Mindannyian ugyanazt a fájdalmat érezzük, amit ma is. Adjon mindenható Isten békét és enyhítse fájdalmait hamarosan. Legszívesebb részvétem önnek!

Idézetek lapjaBúcsúzás a halottól idézet

Idézetek lapja

Idézetek listája: