Bibliai idézetek karácsonyra

Bibliai idézetek karácsonyra
Bibliai idézetek karácsonyraBibliai idézetek karácsonyra

Idézetek lapja

Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. Böjte Csaba

Idézetek lapja

„Ezen karácsonykor Krisztus az ő eljövetelekor, fog-e meleg szívet találni? Fémjelezd az adventi várakozást azzal, hogy szereted és szolgálod a körülötted lévőket Istentől jövő szeretettel és irgalommal.” – Teréz anya

Idézetek lapja

„A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelmi találkozás, a sorsdöntő találkozás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek!” – VI. Pál pápa

Idézetek lapja

„Hiszek abban, hogy ha hirdetjük a karácsony történetét, nem szűnünk meg róla énekelni és megélni az ünnep valódiságát, akkor örömet, boldogságot és békét adhatunk e világnak.” – Norman Vincent Peale

Idézetek lapja

„A karácsony megsuhintja varázspálcáját a föld felett és íme, minden lágyabb és szebb.” – Norman Vincent Peale

Idézetek lapja

„A Mindenható tehetetlen csecsemőként jött közénk, akit táplálni, tisztába tenni és beszélni tanítani kellett, mint bármelyik más gyermeket. Minél többet elmélkedsz efölött, annál valószínűtlenebbnek tűnik. Semmi sem olyan csodálatos, mint a megtestesülés igazsága.” – J.I. Packer

Idézetek lapja

„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.”

Idézetek lapja

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Idézetek lapja

 

„Addig nem tudod igazán élvezni a karácsonyt, míg fel nem nézel Atyád arcára és el nem mondod neki, hogy megkaptad az ő karácsonyi ajándékát.” – John R. Rice

Idézetek lapja

Bibliai idézetek karácsonyra
Idézetek lapja

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre! Wass Albert

Idézetek lapja

„A karácsony legfőképp a szeretet hatalmát jelenti, az alkalom, amikor Isten szeretete és egymás iránti szeretetünk ereje kell, hogy érvényt szerezzen a gyűlölet és a keserűség felett, az alkalom, amikor gondolataink, cselekedeteink és szellemünk nyilvánvalóvá teszi Isten bennünk élő jelenlétét.” – George F. McDougall

Idézetek lapja

„Egyedül azok az emberek képesek tükrözni az Úr arcát, akik megalázzák magukat és belátják szolgai voltukat Isten nagysága előtt.” – John Piper

Idézetek lapja

 „Megbékélés Istennel, másokkal és béke a saját szívedben is.” – Rick Warren

Idézetek lapja

„…És amikor minden súly ránk nehezedik olyannyira, hogy alig bírjuk elviselni, a karácsonyi üzenet elér hozzánk, mondva, hogy minden elgondolásunk hibás, és amit mi ördöginek és sötétnek titulálunk, az valójában nemes és tiszta, mert Istentől jövő. Valójában tévesen látunk, erről van szó. Isten fekszik a jászolban, gazdag a szegénységben, fény a sötétben, erő a lemondásban. A gonosz nem tehet kárt bennünk; bármit is tegyenek velünk az emberek, nem szolgálhatnak mást, csak Istent, aki titokban nyilatkoztatta ki magát, mint maga a szeretet és uralkodik a világunk és a mi életünk felett.” – Dietrich Bonhoeffer

Idézetek lapja

Bibliai idézetek karácsonyra
Idézetek lapja

„Jézus Isten és ember volt egy személyben, hogy Isten és ember megbékéljen egymással.” – George Whitefield

Idézetek lapja

„Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.”

Idézetek lapja

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra… Ady Endre

Idézetek lapja

„Sőt, a tény, hogy Isten Fia emberré lett, úgy, hogy megfogant a Szentlélek által és Szűz Mária gyermekeként megszületett, nem emberi erő vagy halandó ember akaratából, hanem Isten terveként (János 1:13), azt jelzi, hogy Jézus emberré válásának mikéntjében jelentéktelen volt a helyszín és a halandó férfi funkciója sem játszott közre lényeges szerepet.” -Thomas F. Torrance

Idézetek lapja

„Lehetetlen felfogni, hogy milyen fordulatot vettek volna egyes események, amennyiben Jézus születése nem történt volna meg – akármikor, akárhol, akárhogyan is történt… Azóta Jézus emberek milliói számára nyitott utat nemcsak életük új nézőpontból való szemlélése felé, hanem afelé is, hogyan éljék azt. Való igaz, húsz évszázadon át megszámlálhatatlan férfi és nő, megszámlálhatatlan módon lett rabul ejtve a megszületett gyermek által, elragadtatva üzenete és élete által, hogy gyökeresen megváltoztak a hozzá fűződő kapcsolatuk révén.” – Frederick Buechner

Idézetek lapja

Bibliai idézetek karácsonyra
Idézetek lapja

„Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ.”

Idézetek lapja

„És amikor az Úr Jézus békével töltött be téged, emlékezz még egy dologra: az emberek felé jóakarat. Ne szorítsd ki az ünnepből az emberek felé szolgáló jóindulatot.” – Charles Spurgeon

Idézetek lapja

„Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Idézetek lapja

„Mi adhat bármi pluszt a karácsonyhoz? A tökéletes film az, hogy Isten határtalanul szerette ezt a világot. A tökéletes ajándék, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Az egyetlen kívánalom, hogy higgyünk benne. A hited jutalma pedig az örök élet elnyerése.” – Corrie Ten Boom

Idézetek lapja

“Isten megnyitotta a világ ajtaját és belépett rajta, mint egy csecsemő. A legsebezhetőbb módon, ahogy el lehet képzelni. Mert felfoghatatlan közelségben kíván velünk lenni. Mely vallás istene akart valaha is olyan meghitt közösségben lenni velünk, emberekkel, hogy személyesen jöjjön el, védtelen valójában? Mely isten vált sebezhetővé olyannyira, hogy megérinthettük őt? Törékeny, annyira, hogy akár gond nélkül bánthattuk is volna őt? Sérülékeny, hogy a szíve megszakadjon értünk? Egyedül Ő, aki örök szeretettel szeret.” – Ann Voskamp

Idézetek lapja

„A karácsony öröm, vallásos öröm, a fény és béke bennünk rejlő öröme.” – Ferenc pápa

Idézetek lapja

„Aki arra gondol, hogy a Szent Gyermek decemberi születése jelentéssel bír, azt gondolhatja, amit valóban is jelent; hogy Krisztus nem pusztán a jólétben élők nyári napsugara, hanem a szerencsétlenek téli, melegítő tüze is.” – G.K. Chesterton

Idézetek lapja

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak. Juhász Gyula

Idézetek lapja

Bibliai idézetek karácsonyra
Idézetek lapja

„Íme a szűz fogan és fiat szül,  Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”

Idézetek lapja

„A világ valamennyi karácsonyi ajándéka értéktelen Krisztus jelenléte nélkül.” – David Jeremiah

Idézetek lapja

„Egyetlen egyszer ezen a földön, egy istálló olyan csodát fogadott magába, ami még a mi földünknél is nagyobb.” – C.S. Lewis

Idézetek lapja

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született. Dsida Jenő

Idézetek lapja

„Ebbe a világba, ahol nem volt hely számára a fogadóban, Krisztus eljön, hívatlanul.” – Thomas Merton

Idézetek lapja

„Krisztus világrajövetelének célja életének feláldozása volt az emberiség bűnéért. Ő meghalni jött. Ez a karácsony legfőbb üzenete.” – Billy Graham

Idézetek lapja

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.

Idézetek lapja

Bibliai idézetek karácsonyra
Idézetek lapja

 „A karácsony sava-borsa a hit. Szeretek legalább egy este letelepedni a karácsonyfa köré énekelni és érezni, annak a megkülönböztetett időnek a csöndes szentségét, ami a szeretet, barátság és Isten ajándékának, a Fiúnak az ünneplésére hivatott.” – Amy Grant

Idézetek lapja

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek.”

Bibliai idézetek karácsonyra, Idézetek lapja

„A vidéken pásztorok tanyáztak. Ültek csendesen, talán meghökkenve, talán ámulatba esve, minden kétséget kizáróan lenyűgözve. Éjjeli vigyázásukat egy hatalmas mennybéli villanás és angyalok kórusa törte meg. Isten azokhoz megy el, akiknek van idejük ráfigyelni – s így ezen a tiszta éjszakán egyszerű pásztorembereket látogatott meg.” – Max Lucado

Idézetek lapja

„Az igazi kihívás számunkra, hogy átlássunk az ünnepi csillogáson és a fényűzésen, ami egyre csak világibb és kereskedelem-orientáltabb és emlékeztetni magunkat az Egyedüli szépségre, akit valójában ünneplünk.” – Bill Crowder

Idézetek lapja

 

Bibliai idézetek karácsonyra

 

Idézetek lapjaIdézetek listája: