Ballagási köszöntő

Ballagási köszöntő
Ballagási köszöntőBallagási köszöntő

Köszöntők

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Arany János

Köszöntők

S kacsintok mégis én, mert tudom, minden hiába,
nem vénülünk mi már, mert ügyetlen volt a bába,
megnyomta egy kényeske helyen akkor fejünk
s ez felment minket attól, hogy felnőttek legyünk
s bár minden évvel munkád tudósi becse nő,
én mégis így köszöntlek: szerbusz, te csecsemő!
Radnóti Miklós

Köszöntők

A sors kegyetlen ujja intett:
El kellett válni hőseinknek.
Kezdődik majd az iskola,
S egymást nem látják tán soha.
Varró Dániel 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.
Louis Aragon

Köszöntők

Ha én nem magamért, ki érettem?
Ha én csak magamért, mi vagyok én?
S ha nem most, hát mikor?
Talmud

Köszöntők

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
Wass Albert

Köszöntők

Szép reményeinknek hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll.
Petőfi Sándor

Köszöntők

De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.
Kosztolányi Dezső 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.
Tóth Árpád

Köszöntők

És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.
Váci Mihály

Köszöntők

Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.
Marcus Aurelius

Köszöntők

Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!
Juhász Gyula

Köszöntők

Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.
Kodály Zoltán

Köszöntők

A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.
Márai Sándor

Köszöntők

Hivatásod legyen: élni másokért,
S mások boldogságában
Keresni a magadét.
Johann Heinrich Pestalozzi 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Tégy minden jót, amire képes vagy,
És tedd olyan csendben,
Ahogyan csak lehetséges.
Charles Dickens

Köszöntők

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
Wass Albert

Köszöntők

Milyen szép, ha minden tengerhez, mely ránk vár, van egy folyó a számunkra.
Alexander Barrico

Köszöntők

Ha nem ismerjük a kikötőt, nem lesz jó szelünk soha.
Temesi Ferenc

Köszöntők

Mert az ember a legnagyobb és egyetlen értelmes dolgot, amit tehet, akkor cselekszi, ha természet adta képességeivel önmaga megvalósítására törekszik. Ezért mondtam régebben olyan gyakran neked: ne a gondolkodó vagy az aszkéta példáját másold, hanem légy önmagad, törekedj önmagad megvalósítására!
Hermann Hesse

Köszöntők

Emberi törvény kibírni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák.
Ernest Hemingway

Köszöntők

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet.
Madách Imre

Köszöntők

Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.
Ernest Hemingway

Köszöntők

Gyönyörű az, ha az ember célba lát
S eléri azt, tűzön-vízen át.
Henrik Ibsen 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
József Attila

Köszöntők

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, –
hordozd szivedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.
Radnóti Miklós

Köszöntők

Minden elmúlik, mint az álom,
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.
Friedrich Schiller

Köszöntők

Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér.
Bertold Brecht

Köszöntők

Jönni kell, látni, győzni.
Idejében jönni, élesen látni, teljesen győzni.
Mindig ez volt és marad az ifjúság feladata.
Lengyel József

Köszöntők

Nem elég a célt látni, járható útja kell!
Nem elég útra kelni, az úton menni kell!
Egyedül is! Elsőnek, elöl indulni el!
Váci Mihály

Köszöntők

Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik.
Átgondolok minden órát
A keserű búcsuzásig…
Ady Endre

Köszöntők

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
Ady Endre 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Az a bölcs ember, aki a jelent éppúgy szereti, mint amilyen szívesen fog visszagondolni rá, amikor az már múlttá válik.
Machado

Köszöntők

Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.
Márai Sándor

Köszöntők

Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza… aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.
Kiss Jenő

Köszöntők

Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.
Arany János

Köszöntők

Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
József Attila

Köszöntők

Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.
Berzsenyi Dániel

Köszöntők

Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Madách Imre 

Köszöntők

Ballagási köszöntő

Köszöntők

Egy bűn van, tudd meg: lent maradni,
Szegényen, ismeretlenül.
Erény is egy: folyvást haladni
S nem állni meg csak legfelül.
Reviczky Gyula

Köszöntők

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Weöres Sándor

Köszöntők

Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat.
Ady Endre

Köszöntők

Nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk, fontosabb tán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk.
Kiss Tamás

Köszöntők

Karod erős – szíved emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív.
Madách Imre

Köszöntők