Adventi idézetek 250 dbAdventi idézetek

Idézetek lapja

“A télközepi szürkület csendjében olyan halk hang hallatszik, hogy mindent elmondhat, hogy ez csak magának a csendnek a hangja. Visszatartod a lélegzeted, hogy hallgass. Tisztában vagy a szíved dobbanásával. A rendkívüli dologhoz, ami hamarosan megtörténik, csak az a rendkívüli pillanat felel meg, amely közvetlenül megtörténik. Advent ennek a pillanatnak a neve.” – Frederick Buechner

Idézetek lapja

“Minden évben ünnepeljük advent szent időszakát, ó Istenem. Minden évben imádkozzuk a vágyódás és a várakozás gyönyörű imáját, és énekeljük a remény és az ígéret kedves énekeit.” – Karl Rahner. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Ebben a karácsonykor, amikor Krisztus eljön, talál-e meleg szívet? Jelölje meg az advent időszakát azzal, hogy szereti és szolgálja a többieket Isten saját szeretetével és törődésével.” – Teréz anya (Kalkuttai Szent Teréz). – Adventi idézetek

Idézetek lapja

” A börtöncellában való élet jól hasonlítható az adventhez; az ember vár, remél és tesz ezt, azt vagy a többit – aminek nincs valódi következménye – az ajtó zárva van, és csak a kívül.” – Dietrich Bonhoeffer, “Levelek a börtönből”, 1943. november 21.

Idézetek lapja

“A szerző, Glennon Doyle Melton azt írta: “Valahányszor kinyitjuk a szánkat és beszélünk, vagy azt mondjuk, hogy legyen világosság, vagy legyen sötétség.” – Max Lucado. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“A karácsony nem csak egy átmeneti ünnep, vagy egy szép (esemény) emléke; a karácsony több… a karácsony egy találkozás!” – Ferenc Pápa.Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Advent az ígéret ideje; még nem a beteljesülés ideje. Még mindig mindennek kellős közepén vagyunk, és a sors logikai kérlelhetetlenségében és kérlelhetetlenségében… A teret még mindig tele van a pusztulás és a megsemmisülés zaja, az önbizalom és arrogancia kiáltása, a kétségbeesés és a tehetetlenség sírása.

Idézetek lapja

„Az advent egyik lényeges paradoxona, hogy amíg Istenre várunk, mindvégig Istennel vagyunk, hogy amíg meg kell nyugodnunk Isten eljöveteléről, vagy hazatérésünkről, addig már otthon vagyunk. Amíg várunk, bíznunk kell, hinnünk kell, de ezt a hitet Isten kegyelme adja. Mint minden spirituális tudás esetében, két dolog igaz, és egyformán igaz, egyszerre. Az elme nem tudja felfogni a paradoxont; ez a lélek tudása.” – Michelle Blake – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„A várakozás feldobja a szívet. A vágy úgy jön létre, hogy beteljesüljön – talán nem egyszerre, inkább lassú szakaszokban. Ésaiás kimondta prófétai szavait a természetes Teremtés megújulásáról a lelki meddőség és szomjúság pusztájába. Számára és sok más ószövetségi látnok számára a száraz közömbösség légüre, amelyben beszélt, még nem volt a beteljesülés helye. Mégis, Isten ígérete ezen az emberi szócsövön keresztül (és az „ígéret” szó mindig egyfajta bizonyosságot hordoz magában) reménnyel, egyfajta zöldséggel és dicsőségtel zöldellt. A keményszívűség enyhülése, az élénk várakozás a Messiás eljövetelét hirdetné. És ebben az adventi időszakban ismét közeledik ugyanaz az ígéret ugyanannak a Felkentnek.” – Luci Shaw – Adventi idézetAdventi idézetek

Idézetek lapja

„Az élet a börtöncellában jól hasonlítható az adventhez; az ember vár, remél és tesz ezt, azt vagy a többit – aminek nincs valódi következménye – az ajtó be van zárva, és csak kívülről lehet kinyitni.” – Levelek a börtönből – 1943. november 21.” – Dietrech Bonhoeffer – Adventi idézet

Idézetek lapja

„Pál megdöbbentően megérti a várakozást az újszövetségi Római levélben, ahogyan Eugene Peterson fogalmazott: „A várakozás nem csökkent minket, mint ahogy a várakozás sem csökkenti le a várandós anyát. Kibővültünk a várakozásban. Természetesen nem látjuk, mi tágít bennünket. De minél tovább várunk, annál nagyobbak leszünk, és annál örömtelibb a várakozásunk. Ilyen motivációval várhatunk, amíg megérezzük, hogy Isten valóban velünk van, és munkálkodik bennünk, ahogyan Máriával is volt, miközben a gyermek nőtt benne.”- Luci Shaw – Adventi idézet

Idézetek lapja

„Ez a megtestesülés otthonos szíve, ez az Isten találkozása az emberben a férfiakkal és a nőkkel, az isteni kegyelemnek ez az egyszerű arca a hétköznapi életben, nem pedig az egyházatyák himnuszaiban vagy a teológusok száraz kidolgozásában.” – Eugene Kennedy, Joy of Being Human

Idézetek lapja

„Az elevenség – tanítja – Isten kegyelméből mindenki számára elérhető ajándék. Nem az elvételből, hanem az adásból fakad, nem a félelemből, hanem a hitből, nem a konfliktusból, hanem a megbékélésből, nem az uralomból, hanem a szolgálatból. Nem található meg a vallás felsőbb csapdáiban – szabályok és rituálék, viták és skrupulusok, templomok és hagyományok között. Nem, legbensőbb lényünkből fakad, mint az élő víz szökőkútja. Megrészegít bennünket, hogy a valaha volt legjobb bort hazudjuk, és így az életet csalódásból lakomává változtatja.”- Brian D. McLarenAdventi idézetek

Idézetek lapja

Eljövetele annak az útnak a kezdete, amely elviszi Jézust a születését jelző csodálatos csillag fényétől teljes és végső áldozatának rettenetes sötétségébe, majd tovább feltámadásának vakító ragyogó fényéhez, ami az advent. a miénk. Amikor visszatérünk a jászolhoz, ne feledkezzünk meg születésének értelméről és élete céljáról. Azért jött, hogy megmentsen, megszabadítson és megváltson minket: Ó, gyere, imádjuk Őt!” –  Jean-Michel Hansen – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„A sötétségből a növekvő világosságba való átmenettel az advent szimbolikusan megmutatja nekem az utamat azoktól a gyengeségektől, amelyeket azért szereztem meg, mert egy bukott világban élek, a Krisztus életében, szolgálatában, engesztelésében, keresztre feszítésében és feltámadásában felkínált képesítő kegyelemig. Számomra végzett szolgálata személyre szabott, az én konkrét igényeimre szabott.

Idézetek lapja

Megment azáltal, hogy megváltoztat, átalakít, és olyanná tesz, amilyen most nem vagyok. Meg tud alakítani – ha megengedem – alkalmas utazóvá, aki képes járni a szövetségi ösvényt, amely a templomon keresztül vezet vissza Mennyei Atyámhoz. Jézus készségesen sétál velem, és arra hív, hogy vegyem fel az Ő igáját (ami könnyű), és cseréljem fel terhemet az Övére (ami könnyű). Advent arra emlékeztet, hogy hívjam meg a Világ Fényét, hogy világítsa meg életemet. Ó, gyere, gyere, Emanuel! –  Jean-Michel Hansen – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Íme egy adventi illusztráció gyerekeknek – és azoknak, akik korábban gyerekek voltunk, és emlékeznek rá, milyen volt. Tegyük fel, hogy te és az édesanyád elválik az élelmiszerboltban, és elkezdesz félni, pánikba esni, és nem tudod, merre indulj el, és egy folyosó végére futsz, és közvetlenül mielőtt sírni kezdesz, meglátod. egy árnyék a padlón a folyosó végén, amely pont úgy néz ki, mint az anyukád. Ez igazán boldoggá tesz, és reményt érzel. De melyik a jobb? Az a boldogság, hogy látja az árnyékot, vagy ha anyukád átlép a sarkon, és tényleg ő az?Adventi idézetek

Idézetek lapja

Ez a helyzet, amikor Jézus eljön, hogy a mi főpapunk legyen. Ilyen a karácsony. A karácsony az árnyékok felváltása az igazival.” – John Piper – Adventi idézetekek

Idézetek lapja

„Először is, nem bántam annyira, hogy elhagyjam a kertet, mert Isten, áldott legyen az ő szent neve, soha nem hagyott el minket. – Katerina Whitley

Idézetek lapja

„Embernek lenni nem kevesebb, mint a létezés nagy zsúfolt zarándoklatán lenni, és szabadon csatlakozni hozzá, szemben a véget nem érő gondjaival.” – Eugene Kennedy, Joy of Being Human – Adventi idézet

Idézetek lapja

Miközben megígért visszajövetelére gondolok, feltehetem magamnak a kérdést: „Ha eljön az a nap, leborulok, és örömmel kiáltom, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, a világ világossága, Megváltóm, Szabadítóm és Megváltóm, vagy úgy lesz. legyen igazság, ami arra késztet, hogy megvalljam az Ő nevét?” Ma, amikor az első adventjének gyertyafényes ünneplése a végéhez közeledik – Jean-Michel Hansen – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Az számít, hogy megérted ezt az egyetlen nagyszerű igazságot, amelyet életem során megtanultam: tudás birtokában, még a kert elhagyása árán is, megérte. Mert a tudás eme nagyszerű ajándéka által értettem meg valamit a Teremtő erejéből – igen, még a Teremtő szeretetéből is. A büntetésnek tűnő dologból nagy jó származott; a fizikai fájdalomból mindannyian előkerültök.

Idézetek lapja

A fájdalom feledésbe merült, míg a jelenléted öröme megmarad. Ádám és én ismerjük az örömöt – hogyan ízlelhettük volna meg, ha nem ismerjük az ellenkezőjét, a bánatot? És láttuk, hogyan oszlik el a sötétség, amikor megérkezik a fény, éjjel és nappal, éjszaka és nappal után. Soha nem fáradunk bele.” – Katerina Whitley – Adventi idézetekAdventi idézetek

Idézetek lapja

„A szerző, Glennon Doyle Melton ezt írta: „Minden alkalommal, amikor kinyitjuk a szánkat és beszélünk, vagy azt mondjuk, legyen világosságuk, vagy legyen sötétségük.” – Max Lucado – Adventi idézet

Idézetek lapja

„Az imák középpontjában Krisztus karácsonyi eljövetelére való felkészülés, csecsemőkora és vízkeresztkor való felkészülés áll.” –  Marie Noël, Katolikus karácsonyi imák

Idézetek lapja

„A túl sok jó ötlet elsöprő, és megakadályozhat minket abban, hogy bármit is tegyünk.” –  Tsh Oxenreider, Árnyék és fény: Utazás adventbe

„Advent eljövetelével a keresztények mindenhol ismét a Megváltó felé fordulnak. Advent az Ő születésének és régóta megjövendölt szolgálatának, az engesztelésnek, a halálnak, a feltámadásnak és a második eljövetelnek a kezdetét jelenti. Ha az advent olyan alkalom, amikor újra a Megváltóra fordítom a tekintetem, akkor ez egyben felhívás arra is, hogy fontolja meg, hol járt közben a szemem – és a szívem. Az advent az a gyengéd bökkenő, amely arra késztet, hogy emlékezzek arra, hogy az igazság, amit leginkább érdemes tudni, az, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út Haza. Gyengéd emlékeztető ez arra is, hogy egész évben rajta kell tartanom a szemem.” – Jean-Michel Hansen – Adventi idézet

Idézetek lapja

„Amikor meggyújtjuk adventi gyertyáinkat, és hetente egy újat adunk hozzá, a sötétségből a világosság felé haladunk. Szertartásunk szimbolikusan megelőlegzi a születést vagy Megváltónkat, Jézus Krisztust, aki valójában a sötétségből a világosságba mozdít bennünket, ha engedjük. Az advent a jászolba hív bennünket istentiszteletre, de ha itt megállunk, eltévesztjük Krisztus születésének értelmét.

Idézetek lapja

„Ki a sötétségből, a fénybe: A karácsony előtti idő a világosság és a kölcsönös szeretet ideje.” –  Sir Kristian Goldmund Aumann, 24 nap karácsonyig: 24 karácsonyi versAdventi idézetek

Idézetek lapja

„Ahogy adventi ünnepem a végéhez közeledik, eszembe jut, milyen irgalmas volt az Úr. Szemeim kelletlenül kimozdulnak a jászolból. De ha a bölcseket követem, akik követték a csillagot, amely elvezette őket Jézushoz, akkor nézetem átkerül Krisztus halandó életének megrendítő jeleneteibe, és megállít a csodálkozás és a hála, miközben engesztelésének, keresztre feszítésének semmihez sem hasonlítható ajándékára gondolok. és a feltámadást, majd felemelkedik második eljövetelének megígért hajnalára.

Idézetek lapja

Ez a gazdaélet olyan, mint az adventi élet, mint a gyermek élete az anyaméhben, a gyermek a pólyában, a Krisztus a sírban. Ez a teremtményektől való függés, a csend és titokzatosság, a rejtett fény élete. Ez egy fogoly élete.” –  Caryll Houselander, Isten nádszála: egy spirituális klasszikus új kiadása

Idézetek lapja

„Ezek a különleges ünnepek különféle liturgikus naptárakat szülnek, amelyek azt sugallják, hogy napjainkat ne csak a hold és az évszakok ciklusaival jelöljük meg, hanem olyan alkalmakkal is, hogy elmeséljük gyermekeinknek hitközségünk múltjának történetét, hogy ennek a múltnak is legyen része. a jövőben, és hogy ősi útunkat és annak gyakorlatait minden évben újra felfedezzük és megújítsuk.” – Brian D. McLaren, Újra találva az utunk: Az ókori gyakorlatok visszatérése – Adventi idézet

Idézetek lapja

De a látóhatár körül az örök valóságok csendben állnak ősrégi vágyakozásukban. Már ott ragyog rájuk az eljövendő ragyogó beteljesülés első enyhe fénye. Messziről úgy szólnak az első hangok, mint a sípok és a hangok, dalként vagy dallamként még nem lehet felismerni. Mindez még messze van, és csak most jelentették be és jövendölték meg. De ma megtörténik.” –  Alfred Delp, A szív eljövetele: szezonális prédikációk és börtön írások 1941-1944

Idézetek lapjaAdventi idézetek

Idézetek lapja

„A politikusok versengenek a legmagasabb tisztségekért. Az üzleti iparmágnások a tortából egyre nagyobb darabokért tülekednek. A hadseregek felvonulnak, a tudósok tanulnak, a filozófusok filozofálnak, a prédikátorok prédikálnak, a munkások pedig izzadnak. De abban a néma csecsemőben, aki abban az alázatos jászolban fekszik, több potenciális erő, bölcsesség, kecsesség és elevenség lüktet, mint azt mindannyian el tudnánk képzelni. – Brian D. McLaren

Idézetek lapja

“Az advent embereket, új embereket teremt.” – Dietrich Bonhoeffer. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Ki a sötétből, a világosságba: a karácsony előtti idő a világosság és a kölcsönös szeretet ideje.” – Sir Kristian Goldmund Aumann: 24 nap karácsonyig: 24 karácsonyi vers.

Idézetek lapja

“Advent: a léptekre való figyelés ideje – nem hallod a lépteket, ha magad futsz.” – Bill McKibben. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Az advent szó azt jelenti, hogy ‘elvárás’. Ami az advent segíthet nekünk, az a remény érzését kelti.” – Louie Giglio. – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Az advent gyönyörű feladata, hogy mindannyiunkban felébressze a jóság emlékét, és ezáltal megnyissa a remény kapuit.” – XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger).

Idézetek lapja

“Az igazság megjelenése, mint a hajnal, felkavarja az elemeket, miközben eloszlatja a homályt.” – Elias Lyman Magoon. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Advent a par excellence reménység lelki időszaka, és ebben az időszakban az egész Egyház arra hivatott, hogy legyen reménység önmagáért és a világért.” – XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger).Adventi idézetek

Idézetek lapja

“A remény Istene, nyitott szívvel és vágyakozó lélekkel nézek rád. Ebben az adventi időszakban éber és éber leszek, hallgatok szavadra és betartom előírásaidat. Reményem benned van.” – Matthew Kelly. – Adventi idézetek

Idézetek lapja

Az adventi időszak azt jelenti, hogy valami olyasmi van a láthatáron, amihez hasonlót még soha nem láttunk. Szóval maradj. Ül. Habozik. Kátrányos. Latolgat. Várjon. Íme. Csoda. Futásra lesz elég idő. – Jan Richardson.

Idézetek lapja

“Az advent, mint unokatestvére a nagyböjt, az imádság és szívünk megújításának időszaka.” – Edward Hays, „Egy zarándok almanachja”.

Idézetek lapja

“Advent a mag időszaka: a mag, mondta Krisztus, Isten igéje, amelyet az emberi szívbe vetettek.” – Caryll Houselander, „Isten nádszála”. – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Advent egy utazás Betlehem felé. Engedjük, hogy az emberré lett Isten fénye vonzzon bennünket.” – Ferenc Pápa.

Idézetek lapja

“Advent megünneplése csak azoknak lehetséges, akik lelkileg zaklatottak, akik szegénynek és tökéletlennek ismerik magukat, és várják valami nagyobb eljövetelét.” – Dietrich Bonhoeffer.

Idézetek lapja

“Az adventi várakozás megtanít fokozatosan élni, inkább kis darabokban, mint nagy darabokban. A várakozás arra is megtanít, hogy lassan mérjük előrehaladásunkat.” – Holly Whitcomb. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Az Úr jön, mindig jön. Ha van füled a hallásra és szemed a látásra, életed bármely pillanatában felismered őt. Az élet advent; az élet az Úr eljövetelének felismerése.” – Henri Nouwen.

Idézetek lapja

“Krisztus hívatlanul jön ebbe a világba, ebbe az elmebeteg fogadóba, amelyben egyáltalán nincs hely neki.” – Thomas Merton. – Adventi idézetekAdventi idézetek

Idézetek lapja

“Isten nem halt meg és nem alszik; a rossz elbukik, az igaz győz, béke a földön, jóakarat az embereknek.” – Henry Wadsworth Longfellow

Idézetek lapja

“Isten adja Istennek. Ez az az ajándék, amelyet Isten mindig ad. Mivel semmi sem nagyobb, és nincs nagyobb szükségünk, Isten adja Istent. Isten adja Istent, és nekünk csak annyi ideig kell lassítanunk, hogy időnkkel a legnagyobb ajándékot kibontsuk: idő az Ő Igéjében, idő az Ő jelenlétében, idő az Ő lábainál.” – Ann Voskamp, ​​A legnagyobb ajándék

Idézetek lapja

“Ahogy meg van írva Ézsaiás próféta szavainak könyvében: “Kiáltó szava a pusztában: Készíts utat az Úrnak, készíts ösvényeket neki.” – Lukács 3:4 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Egy hivatás hangja: »A pusztában készítsetek utat az Úrnak; a sivatagban egyenesen országutat készítsünk Istenünknek. Minden völgy felemelkedik, minden hegy és halom lealáztatik; a durva talaj vízszintessé, a zord helyek síksággá válnak. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden ember együtt látja azt. Mert az Úr szája szólt.” – Ésaiás 40:3-5 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, aki a törvény alatt született, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt álltak, hogy mi is fogadhassuk a gyermekvállalást.” – Galata 4:4-5.

Idézetek lapja

“Rohamosan közeleg a karácsony. És most, hogy Krisztus felkeltette szezonális elvárásainkat, hamarosan mindet teljesíti!” – Szent Ágoston, „51. prédikáció”. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Az Emberfiát tehát fel kell emelni, hogy aki hisz, örök élete legyen benne.” – János 3:14.Adventi idézetek

Idézetek lapja

Amikor eljött az ideje, hogy Erzsébet megszülje a babáját, fia született. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy az Úr nagy irgalmasságot mutatott neki, és osztoztak örömében. – Lukács: 1:57-58.

Idézetek lapja

“Az Úr, a te Istened olyan prófétát támaszt neked közüled, mint én, izraelita társaid közül. Hallgass rá.” – 5Mózes 18:15. – Adventi idézet

Idézetek lapja

“Örmeség és gyönyörködtetés lesz számodra, és sokan fognak örülni születésének, mert nagy lesz az Úr szemei ​​előtt.” – Lukács 1:14-15.

Idézetek lapja

“Az Ige testté lett, és közöttünk telepedett le. Láttuk az ő dicsőségét, az egyszülött Fiú dicsőségét, aki az Atyától jött, telve kegyelemmel és igazsággal.” – János 1:14.

Idézetek lapja

“Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, felmagasztaltatnak a nemzetek között, felmagasztaltatnak a földön.” A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi erődünk.” – Zsolt 46:10-11

Idézetek lapja

“Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.” – Zsolt 29:11 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel támogass.” – Zsolt 51:12

Idézetek lapja

“De te, Efrata Betlehem, bár kicsi vagy Júda nemzetségei között, belőled jön ki helyettem, aki Izrael uralkodója lesz, akinek eredete a régi időkből való, ősidők óta.” – Mikeás 5:2.

Idézetek lapja

“A reménység Istene töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a ti hitetekben, hogy a Szentlélek erejével gazdagok legyetek a reményben.” – Róma 15:13.Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Isten csodálatos utakat jár be az emberekkel, de nem felel meg az emberek nézeteinek és véleményének. Isten nem azt az utat járja, amelyet az emberek elő akarnak írni neki; inkább az ő útja minden felfoghatatlan, szabad és minden bizonyítást meghaladó önmeghatározó. Ahol az értelem felháborodik, ahol természetünk lázad, ahol jámborságunk nyugtalanul távol tart minket: Isten pontosan ott szeret lenni.

Idézetek lapja

„ Krisztus hívatlanul jön ebbe a világba, ebbe az elmebeteg fogadóba, ahol egyáltalán nincs hely neki .” – Thomas Merton

Idézetek lapja

Ott összezavarja az ésszerű okát; ott súlyosbítja természetünket, jámborságunkat – ott akar lenni, és senki sem tarthatja el tőle. Csak az alázatosok hisznek neki, és örülnek, hogy Isten olyan szabad és olyan csodálatos, hogy csodákat tesz ott, ahol az emberek kétségbeesnek, hogy elveszi azt, ami kicsi és alázatos, és csodálatossá teszi.

Idézetek lapja

És ez minden csoda csodája, hogy Isten szereti az alázatosakat… Isten nem szégyelli az emberi lények alázatosságát. Isten rögtön bevonul. Embereket választ eszközül, és ott viszi véghez csodáit, ahol a legkevésbé számítana rájuk. Isten közel van az alázatossághoz; szereti az elveszetteket, az elhanyagoltakat, az illetleneket, a kirekesztetteket, a gyengéket és a megtörteket.” – Dietrich Bonhoeffer: Isten a jászolban: Elmélkedések adventről és karácsonyról – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16.

Idézetek lapja

„Az olyan különös teremtmények számára, mint mi, a szív, az agy és a bátorság felé vezető úton Betlehem nem az utunk vége, hanem csak a kezdet – nem haza, hanem a hely, amelyen keresztül kell mennünk, ha valaha is haza akarunk jutni. végül.”  –  Frederick Buechner, A csodálatos vereség – Adventi idézetekAdventi idézetek

Idézetek lapja

“Krisztus békéje uralkodjon a ti szívetekben, mert egy test tagjaiként békességre hívattatok el. És legyetek hálásak.” – Kolossé 3:15

Idézetek lapja

“Vigasztald, vigasztald meg népemet, mondja a te Istened. Szólj gyengéden Jeruzsálemhez, és hirdesd neki, hogy nehéz szolgálata befejeződött, bűne meg lett fizetve, és minden bűnéért kétszeresen kapott az Úr kezéből. Az egyik kiáltó hangja: „A pusztában készítsetek utat az ÚRnak, egyengessetek utat a pusztában a mi Istenünknek, minden völgy felemelkedik, minden hegy és domb megsüllyed, a durva talaj sík lesz, zord helyek egy síkság. És megjelenik az ÚR dicsősége, és minden nép együtt látja. Mert az ÚR szája szólt.” – Ésaiás 40:1-5 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“De a te kezed legyen a jobb kezed felől állón, akit megerősítettél magadban. Akkor soha nem térünk el tőled; adj életet nekünk, és segítségül hívjuk a te nevedet. Adj helyre minket, Uram Isten seregektől; ragyogjon arcod, hogy üdvözüljünk.” – Zsoltárok 80:17-19

Idézetek lapja

“Az angyal azonban így szólt hozzájuk: “Ne féljetek, jó hírt hozok nektek, amely nagy örömet okoz majd az egész népnek. Megváltó született ma nektek Dávid városában, ő a Messiás, az Úr .” – Lukács 2:10-11 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“De amikor elérkezett a megfelelő idő, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, aki aláveti magát a törvénynek. Isten elküldte, hogy szabadságot vásároljon nekünk, akik a törvény rabszolgái voltunk, hogy saját gyermekeivé fogadhasson minket. És mivel az ő gyermekei vagyunk, Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, és arra késztet bennünket, hogy kiáltsuk: „Abba, Atyám”. Most már nem rabszolga vagy, hanem Isten saját gyermeke. És mivel az ő gyermeke vagy, Isten az ő örökösévé tett.” – Galata 4:4-8 – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„A börtöncella, amelyben az ember vár, remél – és teljesen attól függ, hogy a szabadság ajtaját kívülről kell kinyitni – nem rossz kép az adventről.” – Dietrich Bonhoeffer, Isten a jászolban vanAdventi idézetek

Idézetek lapja

„Ezen a karácsonyon, amikor Krisztus eljön, talál-e meleg szívet? Jelölje meg az advent időszakát azzal, hogy szereti és szolgálja a többieket Isten saját szeretetével és törődésével.” – Teréz anya, Love: A Fruit Always in Season – Adventi idézet

Idézetek lapja

„Ezen a napon, ebben az évszakban csodák növekednek benne, bontakoznak ki, és gyümölcsöt teremnek. És az a szív, amely időt és teret ad neki, hogy eljöjjön, dicsőséges hely lesz. A puszta, sugárzó dac helye az őrült és stresszes világgal szemben. Mert advent minden napján aktívan várunk. Várni fogunk, tudván, hogy mindennek az újraalkotása már elkezdődött.” – Ann Voskamp, ​​A legnagyobb ajándék – Adventi idézetek

Idézetek lapja

” Karácsonykor a hitet mindenre sózzák és borsozzák. És szeretek legalább egy este a karácsonyfa mellett énekelni és átérezni az akkori csendes szentséget, amely a szeretet, a barátság és Isten ajándékának, a Krisztus gyermekének ünneplésére lett elkülönítve.” – Amy Grant

Idézetek lapja

“Az advent szó azt jelenti, hogy “elvárás”. Amivel az advent segíthet, az a remény érzését kelti. – Louie Giglio – Adventi idézetek

Idézetek lapja

„Jézus az ajtó előtt áll és kopogtat ( Jel 3:20 ). A teljes valóságban a koldus, a rongyos ruhás, szétesett embergyerek alakjában jön, és segítséget kér. Minden emberben szembeszáll veled, akivel találkozol. Amíg vannak emberek, Krisztus felebarátodként jár majd a földön, mint aki által Isten hív, szól hozzád, követeléseket támaszt veled szemben. Ez az adventi üzenet nagy komolysága és nagy áldása. Krisztus az ajtóban áll; emberi alakban él közöttünk.” – Dietrich Bonhoeffer, Isten a jászolban van – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Krisztus világra jövetelének éppen az volt a célja, hogy életét feláldozza áldozatul az emberek bűneiért. Azért jött, hogy meghaljon. Ez a karácsony szíve.” – Billy Graham – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Soha nem élvezheted igazán a karácsonyt, amíg nem nézel fel az Atya arcába, és nem mondod el neki, hogy megkaptad a karácsonyi ajándékát.” – John R. Rice – Adventi idézetAdventi idézetek

Idézetek lapja

“Ezen a karácsonyon meg kell hoznod egy döntést. Nem a játékokról vagy az ajándékokról szól, hogy mit kapsz a fa alatt. Ez egy döntés Isten kegyelméről. Mit fogsz kezdeni Isten jóságával, amelyet Ő ajándékozott az elmúlt évben, és amit vársz az elkövetkező évben?” – Tony Evans – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Tisztelni fogom a karácsonyt a szívemben, és igyekszem megtartani egész évben.” – Charles Dickens

Idézetek lapja

“Az Úr jön, mindig jön. Ha van füled a hallásra és szemed a látásra, életed bármely pillanatában felismered őt. Az élet advent; az élet az Úr eljövetelének felismerése.” – Henri Nouwen

Idézetek lapja

“Az advent gyönyörű feladata, hogy mindannyiunkban felébressze a jóság emlékét, és ezáltal megnyissa a remény kapuit.” – XVI. Benedek pápa – Adventi idézetek

Idézetek lapja

“Az adventi időszak az az időszak, amikor arra törekszünk, hogy bizonyos értelemben elnémítsuk emlékezetünket a már megtörténtekről, hogy megvilágosítsuk örömünket, hogy megtörtént. Eljövetelének már elteltét hagyjuk, hogy megízleljük a keserűt még nem. Egyszóval visszamegyünk, hogy várjuk az Ő eljövetelét.” – RC SproulAdventi idézetek

Idézetek lapja

Mások erre kerestek: adventi versek, adventi köszöntő vers, adventi versek óvodásoknak, adventi versek második gyertyagyújtásra, adventi naptar idezetek, advent negyedik vasárnapja vers, legszebb adventi versek, adventi versek ovisoknak, adventi jókívánságok gyerekeknek, vers advent 4 vasárnapjára, adventi készülődés idézetek, adventi naptár versek, 24 adventi vers, karácsonyi idézetek adventi naptárba, adventi és karácsonyi versek, szép adventi versek, adventi karácsonyi versek, advent idézetek, adventi versek, mondókák.Adventi idézetek